Hvem er jeg?

Se hele videoforedraget her

Noen historier rommer en dyp innsikt i tilværelsens mysterier. Noen historier kan åpne dører som vi ikke visste eksisterte. Det er ikke alltid historiene åpenbarer noen mening ved første øyekast, men av og til kan de fungere som spirer til viktige livserkjennelser. Disse parablene eller anekdotene må gjerne få lov til å vokse i oss over tid. Hvis de først slår rot, og deretter får lov til å blomstre av full kraft, er det sannsynlig at de virkelig kan forandre våre livsanskuelser. De kan forandre vårt fokus, og ved å forandre fokus kan vi forandre livet.  I denne artikkelen vil jeg gjengi noen av de småfortellingene som har vært viktig for min egen filosofering. Det er fortellinger som gradvis har blitt viktigere og viktigere for meg.

Kunstneren som malte seg selv

Det var en gang en kunstner som rømte fra asylet hvor han var tvangsinnlagt. Da han endelig var fri, bestemte han seg for å male hele område hvor han befant seg. Etter noen timer var han ferdig med maleriet, men innså at det var noe som manglet. Hele området var fanget inn i bildet, men han hadde ikke malt seg selv og staffeliet. Siden han stod midt ute i området, og dermed var en del av hele bildet, bestemte han seg for å male et nytt bilde hvor han inkluderte seg selv og lerret han malte på. Da dette bildet var ferdig, innså han nok en gang at noe manglet. Gjennom en slags filosofisk analyse av sitt eget bilde forstod han hva som ikke stemte. Han manglet seg selv og sitt lerret som malte seg selv og sitt lerret midt i det området hvor han befant seg.  Så han malte et tredje bilde… og et fjerde bilde… ad infinitum.

Ideen om en idé

Jeg har en idé og jeg befinner meg i en mental tilstand. Jeg undersøker min egen idé og utvikler en idé om min egen idé. Jeg undersøker deretter min analyse av min idé, og får en ny idé om den ideen jeg hadde om min opprinnelige idé. Slik fortsetter jeg til et punkt hvor jeg fornemmer min ”indre uendelighet”.

En hel verden i hodet

Når jeg ligger på marka og kikker opp i himmelen, tenker jeg på hele universet. Jeg føler med liten i forhold til det som er så himmelropende stort. Så tenker jeg på R. Buckminster Fuller som poengterer at mennesket følere seg liten i forhold til størrelsen på universet, men at det kun er kroppen vår som er liten. Vårt sinn er så stort at det kan inneholde hele universet ved å forstå det. 

Bonden og eslene

En bonde skulle til markedet med 10 esler. Han satte seg opp på et esel, mens han styrte de andre foran seg. Etter en stund begynte han å lure på om alle eslene fortsatt var med i følge. For sikkerhets skyld teller han over flokken, men kommer bare til 9. Litt forvirret og fortvilet går han av eselet og teller hele flokken på nytt. Denne gangen kommer han til 10. Han setter seg på eselet og rir videre til han plutselig blir bekymret igjen. Nok en gang teller han eslene, og nok en gang kommer han til 9. En ny forvirring oppstår og bonden stiger ned fra eselet for å telle på nytt. Denne gangen kommer han til 10. Dette gjentar han flere ganger helt til han løser ”mysteriet”. På eselryggen ser han flokken, men ikke eselet han selv rir. På litt avstand ser han imidlertid alle eslene og antallet stemmer.

Uendelig selvrefleksjon

På ett nivå handler alle disse historiene om noe av det samme. De formidler på hver sin måte at øye ikke kan se seg selv. I forhold til psykologi og selvutvikling er dette et vesentlig poeng. Mange mennesker jobber med å ”finne seg selv”, og det er kanskje i en slik dannelsesprosess at historiene blir verdifulle.

”Hvem er du?” Svar så godt du kan på dette spørsmålet. For å svare må du nødvendigvis observere deg selv fra utsiden. ”Hvem er denne observatøren?” Svar så godt du kan på dette spørsmålet. For å svare må du nødvendigvis observere observatøren. ”Hvem er det som observerer observatøren?” Svar så godt du kan på dette spørsmålet og så videre, helt til du føler deg totalt forvirret eller underlig opplyst.

Sondre Risholm Liverød er psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Han jobber som terapeut og teamleder ved en poliklinikk for gruppepsykoterapi ved Sørlandet sykehus i Kristiansand. Han driver nettmagasinene WebPsykologen.no og Psykolog.com, som sikter på å formidle psykologi på en anvendelig måte gjennom artikler og videoforedrag. Han underviser i utviklingspsykologi ved Universitetet i Agder. I 2016 ga han ut boken «Selvfølelsens psykologi», og i 2017 kom boken «Jeg, meg selv og selvbildet». I 2018 ble «Psykologens journal» publisert på Cappelen Damm. Denne boken beskriver psykologens møte med livets store spørsmål. I regi av WebPsykologen.no har Sondre også en podcast som heter SinnSyn. Her publiserer han ukentlige foredrag og samtaler om psykologi, filosofi og livssyn. I forbindelse med «Psykologens journal» har Sondre hatt mange samtaler med Pastor Rune Tobiassen. En del av disse samtalene er spilt inn på en podcast som heter «Pastoren & Psykologen». Alle podcastene er tilgjengelige på WebPsykologen.no, iTunes og en del andre plattformer. På YouTube har WebPsykologen en egen kanal hvor Sondre har publisert over 100 videoer. Ønsker du å følge aktiviteten, er det fortrinnsvis WebPsykologens Facebook-side som holder deg oppdatert.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here