Tidligere hadde jeg WebFilosofen.no som et nettsted hvor jeg publiserte artikler av mer filosofisk karakter. Etter hvert oppdaget jeg at det ble for mye vedlikehold av flere nettsider, og dermed fusjonerte WebPsykologen og WebFilosofen. Her finner du alle artiklene som tidligere utgjorde WebFilosofen.no.

ALLE ARTIKLENE FRA WEBFILOSOFEN.NO

Hvilken Gud tror du på?

Forskere fant ut at det finnes fire hovedguder på det «religiøse tilbudstorget». Folk velger å tro på én av fire forskjellige gudsvarianter. Skaper mennesket Gud i sitt bilde etter egne preferanser og behov?

Religion dør aldri?

Slagene mot religion fortsetter å strømme på med Neo-Darwinisme, genetikk og nye fremskritt innenfor nevrovitenskap. Men troen på Gud består likevel i det menneskelige sinnelag. Hvorfor?

Problemet med moderat religiøsitet

De fleste religiøse mennesker er moderate i sin tro og tolker bibelens tekster med stor grad av frihet og godvilje i retninger som borger for nestekjærlighet og humanisme. Er det helt greit, eller...?

Religion som intellektuell vaksine

Å være vitne til pietistisk nonsens er kanskje den beste vaksinasjonen vi kan få mot ”virus på tanken”. Å se religion ”in action” viser oss hva det er og gjør oss oppmerksomme på skadelige tankefeller.

Det moralske landskapet

Hvordan navigerer vi i det moralske landskapet? Ulike verdisystemer strides i spørsmål om rett og galt. Hvordan behandles kvinnekroppen? Er det et kulturelt og religiøst anliggende, eller bør vitenskapen bidra?

En analyse av våre kjerneverdier

Spiraldynamikk er et verktøy for å analysere menneskets kjerneverdier. Evne til å innta mer raffinerte livsperspektiver handler om bevissthetens utvikling, og spørsmålet er hva som kjennetegner våre holdninger.

Tankegangens anatomi

Noen tror på magi og voodoo, noen tror på Gud, andre sverger til naturvitenskap og noen mener alt er relativt. Ulike verdensanskuelser skaper kulturkollisjoner, men er det mulig å skape en oversikt i dette landskapet?

Terrorviruset – vår indre fascist

I møte med terror og grusomheter risikerer vi å trekkes ned til lignende følelser. Hatet spiller på lag med raseriet som et motangrep på maktesløshet, men Norge har taklet terroren med åpenhet og storsinn.

Vann er vått & hjernen er bevisst

Filosofiprofessor John Searle hevder at bevisstheten er mer enn summen av ulike hjerneprosesser. Man kan simpelthen ikke forstå bevissthetsmysteriet ved å redusere fenomenet til hjernefunksjoner, eller?

Dennett ”the Devil” om bevissthet

Historien om Frankenstein er fiksjon, men innenfor bevissthetsfilosofi tenker man seriøst på denne tematikken. Dennett sverger til naturvitenskap og avviser andre forsøk på å forklare menneskets psyke.

Psyken-Vitenskapens grunnproblem

Noen tenker på hjernen som en avansert datamaskin. Vi mottar, prosesserer og reagerer på informasjon, men er dette en god metafor? Hva med kjærlighet og kreativitet. Kan det forklares mekanisk?

Menneskets bevissthet Et mysterium

Vi reiser til månen og bryter lydmuren. Det er ikke noe problem, men å forstå vår egen bevissthet har vi slitt med siden tidenes morgen. Menneskets bevissthet er fremdeles blant livets største gåter.

Er vi bare biologi – Ingen sjel?

Vitenskapen møter sin største utfordring når det kommer til menneskets bevissthet. Noen mener vi er bevisste fordi vi har en sjel, men nobelprisvinner dr. Crick påstår at ”You`re nothing but a pack of nevrons”

Ateisten om forholdet til døden

Teorier om et liv etter døden fungerer kanskje som en trøst for mange, men for ateisten representerer det et falskt håp. I denne artikkelen snakker ateisten om sitt forhold til døden, frihet og meningen med livet.

Kan vi innta et større perspektiv?

Mentale lidelser handler ofte om uhensiktsmessig måte å forstå virkeligheten på. Sunn utvikling handler om evnen til å håndtere stadig flere perspektiver, noe som gjelder både på individ og samfunnsnivå.

Teilhards grensesprengende ideer

Pierre Teilhard var en visjonær fransk åndsarbeider som ønsket å integrere spirituell erfaring med naturvitenskap. Han snakker om en høyere form for bevissthet ved integrering av ulike visdomstradisjoner.

Dødelige kulturkollisjoner

Noen kulturer gir menn status i kraft av sitt kjønn. Når mannsdominerte kulturer tuftet på patriarkalske ideer og religiøse antakelser møter likestillingstankegang, kan det oppstå farlige konflikter.

Religiøs fordømmelse av homofili

Historisk sett fordømmer både jødedommen, kristendommen og islam homoseksualitet. Maskuline krefter som gjemmer seg bak religiøse doktriner sliter med komplekser i møte med følelser og intimitet.

Okkultisme, religion & selvutvikling

Mye praktisert religion har hatt en hemmende effekt på menneskets utvikling. Frimurerne og hemmelige broderskap syslet også med åndelige ideer, men ble beskyldt for kjetteri. Hva foregikk i de okkulte miljøene?

Mystiker eller kvakksalver?

Mystisismens kunnskap er nært beslektet med metafysikken. En mystiker kan ikke betraktes som "alminnelig" religiøs, med han er åndelig søkende. Han må ikke forveksles med new age kvakksalvere.

Hvordan skal vi forstå bønn?

Det er mange varianter av bønn, og noen har en viktig funksjon. Men bønn er også beheftet med problemer. Eksempelvis ber ulike religiøse fellesskap av og til ”mot hverandre”, og hvem blir da prioritert av Gud?

Informasjonssamfunnets dommedag

Utsletter vi oss selv med all den nye informasjonen vi produserer fra dag til dag, eller klarer vi å skape oss en oversikt som kan ta menneskeheten til nye høyder? Utopi eller dystopi? Oversikt eller undergang?

Jumping Jesus – fenomenet

"Jumping Jesus" fenomenet handler om at informasjon fordobler seg i stadig større hastighet. Bare internett representerer en bokstabel på ti ganger tur/retur planeten Pluto. Risikerer vi å vippes over i kaos?

de Sade: Grotesk & Genial

Marquis de Sade ble kalt ”Djevelens apostel” og ”Satans sendebud” og hans verker beskrives som horrible og frastøtende. Likevel var han forut for sin tid og satte dype spor i vårt eksistensielle landskap.

Moral og etikk uten religion

Dersom man tenker at menneskets moral forutsetter et religiøst ”overvåkningssystem”, og at vår medmenneskelighet er betinget av gudfryktige regler, er den trosbetingede moralen en umoral.

Moderne tids dødelige sykdommer

”Pass opp for teknologene, de lar livet begynne i et reagensrør og lar det dø i smellet av en atombombe”. Vitenskapen kaster mytologi og Gud ut med badevannet. Ligner det et sofistikert selvmord?

Stor frihet og mye angst

I Sisyfos-myten tegner Camus et bilde av vår eksistens og den absurde opplevelsen når livets store fortellinger frarøves sin gyldighet. Stor valgfrihet kan skape angst, og Camus hevder at livslede er mangel på mytologi.

Kafka om angst & eksistensiell uro

Kafka beskriver fremmedgjøringen og den eksistensielle krisen som dukker opp når mennesket ikke lenger finner mening i gudstro eller vitenskap, men må skape mening og sammenheng på egenhånd.

Postmoderne angst & identitetskrise

Descartes tviler derfor er han. Becketts romanfigurer tviler på samme måte, men de tviler så mye at de mister seg selv. Kan man gruble så mye på livet at alt blir fremmed og usikkert?

Den postmoderne idioten

Dostojevskij skrev om idioten som forsøkte å gjøre alle til lags. Nesten en parodi på egalitær postmodernisme hvor alle perspektiver er likestilte, noe som kan føre til handlingslammelse og intellektuell impotens.

Mennesket har to hoder

Virkeligheten og vår indre modell av virkeligheten stemmer ikke alltid overens. Nervesystem fabrikkerer sin egen modell av virkeligheten, og denne kompliserte prosessen kan gi psykologiske forstyrrelser.

Undertrykkelse av kvinner & sex

Abrahamsreligionene har alltid sett med strenge øyne på seksuell utfoldelse. Både Koranen og Bibelen legger morske føringer for kvinnens underdanige plass og Paven mot kondomer fører til HIV og Aidsepidemi.

Om å havne i Helvete

Over 40 % av jordens befolkning har en livsorientering preget av myter, konformitet og en streng Gud. Det er en lumsk verden med homofobi, demoner, Pastor Jan-Aage Torp og Ludvigsen fra bibelbelte i Sør.

Vil intolerant religion forsvinne?

Flere sosiologer har ment at religion faller på sin egen urimelighet når modernismen får et tilstrekkelig grep om tilværelsen, men det har ikke skjedd. Mange lener seg fortsatt ukritisk på åndelige autoriteter.

Surrealismens psykotiske prosjekt

Surrealismen vil slipper alle bånd til normalitet, hvorpå den flyter avsted i en fremmed verden. Kunstneren søker den fryktelige fremmedgjøringen som den schizofrene fanges i.

Religion versus vitenskap

Hva er forholdet mellom religion og vitenskap? Intelligent design er et eksempel på at religion forsøker å bevise Gud med ”vitenskapelige” metoder. Ender det med kvasivitenskap? Er religion og vitenskap forenlig?

Bibelen – En udugelig livsveileder

Hvem bestemmer hva vi skal forstå symbolsk og hva som er faktisk i bibelen? Bibelen kan forfekte nestekjærlighet, men også legitimerer hellig krig, fordømmelse av homofili, undertrykkelse av kvinner osv.

Er Jesus tvangsinnlagt på psyk?

Mange påstår å være den gjenfødte Mesias, og dermed er det ingen som tror på noen av dem. Deres budskap strider mot all fornuft, noe bibelen også gjør, men bibelen er ikke tvangsinnlagt.

I begynnelsen var ordet, og ordet er utrolig!

Åpne språkspill utvidere menneskets horisont på nyskapende måter, mens dogmer fanger oss i destruktivt trangsyn.

Religion som et arvelodd

For mange er onani forbundet med skam, og seksualitet forbudet med tabu. Paven fordømmer kondomer og folk dør av AIDS. Påtalende religiøse fortellinger videreføres som et virus på tanken.

Evolusjon er ikke bare en ”teori”

Evolusjonsteori er en forklaringsmodell som ikke er bygd på usikre antagelser, men på vitenskapelig evidens. Noen vil likevel hevde at evolusjon er en tvilsom teori og at vi er skapt av Gud for 6000 år siden.

En samtale om psyken fra universet

Er det mulig å gi en fullgod forklaring på hva som gjør oss til mennesker og hvordan menneskets bevissthet fungerer? Hva er psyken og hvorfor har vi selvbevissthet. Kan vi finne et svar i verdensrommet?

Darwin eller intelligent design

”Intelligent design” hevder at verden er komponert på en så sofistikert måte at det er nødt til å stå en Gud bak skaperverket. Dermed dementeres evolusjonsteorien og en tilblivelse basert på naturlig seleksjon.

Evighetsfilosofi på tvers av religioner

Bakom gudfryktige doktriner finnes det muligens en slags felles åndelig innsikt som kalles evighetsfilosofi. Kan denne innsikten hjelpe oss forbi religiøse dogmer?

Mennesket som psykologisk vesen

Muligens er det vår evne til å tenke og bruke språk som gjør oss til mennesker. Psykiske lidelser kan forstås som mye negativt tankegods. I dette videoforedraget spør vi om man kan forandre livet ved å forandre sine holdninger.

Evolusjonsteori versus religion

Aksept av evolusjonsteorien krever at man oppgir den kristne skapelsesberetningen, og det kan vekke både protest, raseri, frykt og fortvilelse. Hvordan kan vi forklare det menneskelige? Gud eller evolusjon?

Hva gjør oss til mennesker?

Det som utgjør vår eksistensielle særstilling handler ikke så mye om religiøs metafysikk, men snarere om det faktum at vi har utviklet et språk. Genetisk sett ligner vi aper, men symbolbruk gjør oss enestående.

En psykoanalyse av Gud og religion

Fra et rasjonelt ståsted fremstår mye av den religiøse mytologien som absurd. Fra et psykologisk ståsted fremstår Gud ofte som maktsyk og hevngjerrig, egenskaper som ikke akkurat er guddommelige?

Aksepterer vi blind tro?

Dersom man oppdras i en fanatisk religiøs doktrine hvor alle andre livssyn kategorisk bortvises, risikerer man mennesker som handler ut i fra overbevisninger som både er livsfarlige og forbløffende irrasjonelle.

Psykedeliske stoffer og selvutvikling

Psykedeliske stoffer påvirker våre tankeprosesser og persepsjon, men er det psykologisk skadelig, eller kan det virke selvutviklende? Kan opium eller LSD åpne menneskets bevissthet for nye dimensjoner?

Hvilken Gud er den rette?

Hvilken Gud man ber til er i de fleste tilfeller avhengig av hvor man er oppvokst og i hvilken tidsepoke man har frekventert jorden. Mennesker sverger som regel til én Gud, men hvilken Gud er egentlig den rette?

Slipp psyken fri

Myten om den gale kongen forteller oss at menneskets dagligdagse bevissthetstilstand ligger langt under våre egentlige evner. Vi lever livet i det dunkle lyset fra rutiner og kollektive vrangforestillinger. Hvordan slipper vi fri?