Moral og etikk uten religion

Jeg har flere ganger vært i diskusjon med kristne mennesker som hevder at vi ikke hadde hatt noen moral dersom vi oppgir religion. Ofte nevnes både Lenin, Stalin, Hitler, Pol Pot, og Mao som eksempler på ateister med spekulative eller direkte onde hensikter. Få vil benekte at de nevnte personene har noen hjerteløse meritter, men at det skyldes mangel på religion, er jeg ikke så sikker på. Det som kjennetegner de nevnte personene, er ikke først og fremst deres ateistiske ståsted, men at deres politiske regimer var basert på dogmatiske perspektiver, og deres personlige drivkrat sannsynligvis handlet mer om behov for makt enn ”altruistiske velferdsideer”. Dersom fellesnevneren for de nevnte statslederne er et dogmatisk verdensbilde, er likheten til for eksempel abrahamsreligionene sannsynligvis større enn forskjellen. 

 Debatten jeg refererer til fortsetter med et argument som påstår at den kristne filosofien er fundamentet for medmenneskelighet og moral. Uten de religiøse retningslinjene ville verden vært et sammensurium av onde krefter og uhederlige mennesker med hang til å drepe hverandre av selviske årsaker. Disse diskusjonene kan lett få en høy temperatur, og dersom min motdebattant i et slikt tilfelle kun lar meg få leve fordi det femte budet forteller at ”Du skal ikke slå i hjel” (2.Mosebok, kap. 20, vers 13), vil jeg sannsynligvis anklage ham for å være en ganske farlig person. Dersom vi som mennesker kun oppfører oss moralsk for å blidgjøre en Gud og investere i vårt eget liv etter døden, er vår menneskelighet ganske ynkelig. Min oppfattelse av moral handler om å gjøre det riktige fordi det er riktig, og ikke for å unngå straff eller fortapelse. Dersom man tenker at menneskets moral forutsetter et religiøst ”overvåkningssystem”, og at vår medmenneskelighet er betinget av gudfryktige regler, er den trosbetingede moralen en umoral, eller rettere sagt et system for å ivareta menneskets mangel på moral. At moral og medmenneskelighet er avhengig av religion, er altså lite sannsynlig. 

Dette er et ganske utbredt synspunkt spesielt i akademiske eller vitenskapelige kretser. Blant annet representerer det ståstedet til en av de mest betydningsfulle vitenskapsmennene fra det 20. århundre. 

My position concerning God is that of an agnostic. I am convinced that a vivid consciousness of the primary importance of moral principles for the betterment and ennoblement of life does not need the idea of a law-giver, especially a lawgiver who works on the basis of reward and punishment.” (Einstein, 1950 I: Hitchens, 2007, p. 156). 

(Dette skriver Albert Einstein i et brev til M. Berkowitz, 25. oktober, 1950.)

 

Vi er sosiale skapninger som defineres og overlever i kraft av vårt samarbeid med andre. Vi trives og utvikles i det sosiale samspillet, og dermed er det ikke på grunn av hellige påbud at vi oppfører oss etisk anstendig. Det finnes mange argumenter for dette, men jeg tror det holder med Einsteins klart formulerte mistro til en Gud som opererer ut i fra en tilsynelatende primitiv form for straff- og belønningsjustis.

 

Kilder

Hitchens, Christopher (ed.) (2007): The Portable Atheist: Essential Readings for the Nonbeliever. Da Capo Press edition, USA.

 

Av Sondre Risholm Liverød
WebFilosofen.no

Sondre Risholm Liverød er psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Han jobber som terapeut og teamleder ved en poliklinikk for gruppepsykoterapi ved Sørlandet sykehus i Kristiansand. Han driver nettmagasinene WebPsykologen.no og Psykolog.com, som sikter på å formidle psykologi på en anvendelig måte gjennom artikler og videoforedrag. Han underviser i utviklingspsykologi ved Universitetet i Agder. I 2016 ga han ut boken «Selvfølelsens psykologi», og i 2017 kom boken «Jeg, meg selv og selvbildet». I 2018 ble «Psykologens journal» publisert på Cappelen Damm. Denne boken beskriver psykologens møte med livets store spørsmål. I regi av WebPsykologen.no har Sondre også en podcast som heter SinnSyn. Her publiserer han ukentlige foredrag og samtaler om psykologi, filosofi og livssyn. I forbindelse med «Psykologens journal» har Sondre hatt mange samtaler med Pastor Rune Tobiassen. En del av disse samtalene er spilt inn på en podcast som heter «Pastoren & Psykologen». Alle podcastene er tilgjengelige på WebPsykologen.no, iTunes og en del andre plattformer. På YouTube har WebPsykologen en egen kanal hvor Sondre har publisert over 100 videoer. Ønsker du å følge aktiviteten, er det fortrinnsvis WebPsykologens Facebook-side som holder deg oppdatert.

2 KOMMENTARER

  1. Jeg tror vi har moral fordi vi er mennesker, eller kanskje er mennesker fordi vi har moral.
    Ikke alle mennesker er moralske, selvfølgelig, men det er stor overlapping mellom “menneske” og “moral”.

    Så kan man jo diskutere om det i definisjonen av “menneskelig” må være med noe mer enn det rent naturalistiske, men det er jo ikke poenget her.

  2. Menneskene har en medfødt samvittighet , åndelig behov, rettferdighetssans, kjærlighet, ( tenker ikke da på romantisk kjærlighet ) og et begrep om evigheten. Dermed har menneskene også en moralsk sans utenfor religionene. Så er det spørsmål om hvem, eller hva en lar seg påvirke av og mater oss selv med. Den moralske eller den umoralske ?

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here