SISTE ARTIKLER

#253 – Psykologi betyr “læren om sjelen”

Hva er forholdet mellom alternative behandlingsmetoder og skolemedisin? Hvor befinner psykologien seg i dette landskapet?

Shots av SinnSyn #4 Videoversjon

Ved hjelp av illustrerende videoer håper jeg at tematikken kan tre frem på litt nye måter - 10 videoer med det viktigste fra SinSyn.

#252 – Hvordan endre negativt tankegods?

Er det du som bestemmer hva du skal tenke og føle? Eller gjør hjernen akkurat som den vil? Hvis den gjør som den vil, hvorfor plager den oss? Dette er sentrale spørsmål som psykologien har beskjeftiget seg med siden fagets opprinnelse.

#251 – Slik utvikles negative livsmønster

God selvfølelse, gode relasjoner, en følelse av selvstendighet og mestring, trygghet og evnen til å uttrykke oss fritt og åpent, er avgjørende for et godt liv.

Kapittel 14 del 1 av 2 – Å leve med god...

Å leve bevisst er en stor utfordring, og derfor foretrekker mange av oss livet på «autopilot». Dette er et viktig "mentalt regnskap" vi alle må ta stilling til.

#250 – Psykiske behov

Med kunnskap om psykologi, kan vi forstå vår egen fortid i et større perspektiv. Fortiden påvirker nåtiden, og dermed er denne typen selvinnsikt avgjørende for mental helse.

#249 – Kart over mening

Erlend Waade har skrevet en bok om sin vandring utover på livets vei og innover i dypet av sjelens irrganger.

Shots av SinnSyn 4

Kan man si noe viktig på under ett munutt? Det er i alle fall en interessant øvelse. Jeg forsøker i fjerde epiosde av Shots fra SinnSyn.

#248 – Eierskap til eget liv og vinn-vinn-situasjoner

Forholdet mellom en passiv og en aktiv holdning til eget liv, er ikke så lett å se, men forskjellen er som den mellom et meningsløst og et meningsfullt liv.

Eksistensiell angst

De flest av oss opplever perioder med eksistensielle kriser og uro: Hva er emningen med livet? Hvorfor befinner vi oss her på denne planeten? Hvorfor har noen ananas på pizza?

#27 – Alle er litt avhengige

I fraværet av det vi trengte, oppstår det et hull vi fyller med rus, porno, gaming, tilfeldige partnere som lindrer smerten i øyeblikket

Galskap

Hvis du ser nøye etter, vil du oppdage at samfunnsmessige forhold reflekteres i enkeltmenneskets plager og psykiske sammenbrudd.

Kapittel 13 del 2 av 2 – Valgets kvaler

Vi kan se på det vi mangler eller det som er feil, fremfor det vi har som er fint, og denne forskjellen i fokus er avgjørende for livskvalitet.

#247 – Ung og ensom under pandemien

Ensomhet dobler risikoen for tidlig død, fedme, rusmisbruk og psykiske plager. Hva skjer med unge studenter som blir sittende på en hybel under pandemien?

De fleste er avhengige av noe

Vi lever i en tid som favoriserer streben etter anerkjennelse og materielle goder, noe som går på bekostning av den omsorgen vi har ovenfor hverandre. Det er den viktigste årsaken til psykiske plager.

#246 – Selvbildet, selvfølelse og identitet

Selvbildet handler om hvordan vi tenker om oss selv. Selvfølelse handler om hva vi føler for oss selv, og identiteten vår er det vi mener karakteriserer oss som menneske.

#245 – Hva er psykoterapi?

Når man kikker inn i sitt mentale maskineri, kan det hende man oppdager noen feilkoblinger.

Kapittel 13 del 1 av 2 – Valgets kvaler

Vi trodde at teknologiske fremskritt, frihet og valgmuligheter skulle gjøre livet vårt enklere, men mange valg fører også til stress og tvil

Kapittel 12 – Tenk positivt

Med et positivt blikk på livet, er vi ikke forskånet for probelmer, men det styrker evnen til å sette utfordringer inn i en større kontekst.

#26 – Parforholdets psykologi

Når vi trenger hverandre mest, er på vårt mest sårbare, er det størst sannsynlighet for at vi ryker uklare.

#244 – Biblioterapi Tutorial

Hvis man vil utvikle seg, vokse mentalt, må man finne en praksis som forankrer luftige selvutviklingsteorier i levd liv. Biblioterapi er et alternativ, og her snakker jeg om etablering av biblioterapigrupper.

#243 – Sannhetens og fantasiens paradoks

En ide kan forandre virkeligheten, og virkeligheten kan påvirke våre ideer. Forholdet mellom den indre verden og den ytre virkeligheten er aldri helt avklart.

#242 – Happy?

Lykke beskrives både som en plutselig følelse av eufori og en mer vedvarende holdning til livet. Sistnevnte betyr at det er mulig å oppleve ubehag her og nå, men samtidig være lykkelig.

#241 – Trakassering & vold i parforhold

16,3 % menn og 14,4 % kvinner rapporterer at de har opplevd såkalt mindre alvorlig partnervold noen gang i løpet av livet. 8,2 % kvinner og 1,9 % menn har vært utsatt for alvorlig vold fra partner.

#25 – Ensomhet

Noen lever bak en maske, har falt ut av jobb eller plassert på livets sidelinje etter skilsmisse. Ensomhet er et stort og alvorlig problem.

#240 – Slik blir du avhengig av rusmidler

Man kan være genetisk disponert for rusmisbruk, men det finnes også andre faktorer som fører mennesker inn i avhengighet.

#239 – Løgnene vi forteller oss selv (og andre)

Tilsynelatende ubetydelige hverdagsløgner leder oss langsomt inn på en nesten usynlig vei som fører til dårlig relasjoner, ensomhet og psykiske plager.

#238- Hvilehjemmet

Når pårørende ikke kan uttrykke seg åpent av hensyn til den som har det vanskelig, risikerer man en vegg av løgn og irritasjon mellom den syke og de pårørende, og denne dynamikken innvarsler «starten på slutten».

Møte med depresjon

Evnen til å sjonglere mange perspektiver, ha prefrontal cortex aktivert og opprettholde en undersøkende holdning både innover og utover, er kjennetegnet på en god terapeut.

#237 – Den store misforståelsen av psykisk helse

Jeg mener at en snever forståelse av psykisk helse begrenser våre muligheter til å gi god og treffsikker behandling.

#236 – Å miste seg selv bak sosial fasade

Ofte gjemmer vi oss bak fraser, klisjeer og sosiale spilleregler i så stor grad at vi skaper avstand til andre, i motsetning til fortrolige relasjoner.

#24 – Depresjonens finurlige vesen

Depresjonen har mange ansikter, og du må gjenkjenne dem. Når du tror du kjenner depresjonen, kan den forandre seg og lure deg på nytt.

Øvelse 10 – Skriv om deg selv

Å skrive om vår egen fortid, hjelper oss å tenke klarer om hvem vi var, noe som også reflekterer den vi er i dag.

#235 – Skjerp deg, for å unngå depresjon!

"Ta deg sammen og skjerp deg!" Denne setningen er kanskje ikke så veldig terapeutisk, men konfrontasjoner kan være viktig for å stimulere forandring.

#234 – Viktig for parforhold

Barn må leke for å utvikle seg både mentalt og fysisk. Kan det hende at voksne også må finne en måte å leke på for å unngå at livet blir gravalvorlig, bekymringsfullt og stressende? Kanskje er det også avgjørende for parforhold?

Stemmer i hodet

Mange har hodet fullt av stemmer som snakker dem ned. Evnen til å holde en respektfull takt og tone i sitt eget hode, er det samme som god psykisk helse.