SISTE ARTIKLER

#297 – Thymos

Sokrates identifiserte behovet for berømmelse som en del av menneskets sjel. Vi har primitive behov, vår rasjonelle vurderingsevne og en iboende streben etter verdighet, noe Sokrates kalte thymos.

Miniserie om fri vilje del 3 av 3

Vår holdning til spørsmålet om fri vilje er avgjørende for måten vi lever på, og dersom vi endrer holdning, vil livet også endre seg dramatisk.

Miniserie om fri vilje del 2 av 3

Mye av det vi gjør er farget av uvaner, rask behovstilfredsstillelse og innlærte mønstre, mens psykisk sunnhet handler om å fri seg fra automatikkens lenker.

#296 – Identitet og sterke motstridende følelser

Identiteten kan forstyrres av et svært svingende følelsesliv. Hvem er jeg når følelsene og tankene jeg har i dag, er diametralt motsatt av dem jeg hadde i går?

Miniserie om fri vilje del 1 av 3

Hvis jeg alltid gjentar fortidens tabber, lar ekko fra tidligere tider farge nye opplevelser, er jeg da fri til å handle som jeg egentlig vil?

#295 – Plug & Play mentalt operativsystem

Alle har et mentalt operativsystem som tidvis prosesserer data på en dårlig måte. Da kan vi reprogrammere oss selv, eller installere et kulturelt programmert system.

Øvelse 18 – Fordelen med våre dystre følelser

Det å være oss selv fullt og helt, og ikke bare den «gode» versjonen av oss selv, kan være nøkkelen til et rikere liv og mer suksess, både på jobb og hjemme.

#294 – Bare litt redd med Alexander Kielland Krag

Hvordan starter man en umulig samtale? Hvordan kan man snakke om et indre ubehag, en storm i brystet, når man ikke vet hva det er?

Miniserie om lykke del 4 av 4

Menneskene kan bare være lykkelige når de ikke tror at målet med livet er lykke. Siste del av dypdykket i lykkens psykologi.

Miniserie om lykke del 3 av 4

Hvis vi bare ville være lykkelige, ville det ikke være vanskelig å finne lykken. Men vi vil være lykkeligere enn andre.

Miniserie om lykke del 2 av 4

Det er oppe og vedtatt at lykken ikke vokser proporsjonalt med hvor store mål man setter seg og hva man oppnår av suksess i livet. Men hva gjør man da?

Miniserie om lykke del 1 av 4

Lykken ser alltid liten ut når du holder den i hånden, men gi slipp på den, og du innser hvor stor og verdifull den er. Hva er byggesteinene i et lykkelig liv?

#293 – Traumer kan definere deg

En traumatisk hendelse påvirker oss dersom den får stor plass i vårt psykiske liv. Dersom vi klarer å dempe hendelsens avtrykk, kan vi leve videre uten symptomer.

#292 – Identitetskrisen

Når du innser at din egen selvforståelse er feilaktig, og verden ikke er styrt av firfisler utkledd som mennesker, må du revurdere så mye at det kan kalles en identitetskrise.

#291 – New Public Management med Lars Berrum og Linn Herning

Et tykt lag av byråkrati og mellomledere sjøsetter prosjekter og prosedyrer i en så stor skala at vi snart ikke får tid til å gjøre jobben vår.

#290 – Det som gjør deg til deg

Identitet er noe som skaper en følelse av sammenheng mellom den vi var i går, hvordan vi kjenner oss selv i dag og hvordan vi ser for oss fremtiden.

#289 – Logg av for å få sjelen tilbake

I sosiale medier er du i behaviorismens bur - Du blir observert, analysert og manipulert, og du fungerer som ufrivillig salgsvare for teknologi-giganter.

#288 – Hva er identitet?

Den jeg var i går, påvirker den jeg er i dag og det har mye å si for hvordan jeg møter fremtiden. Identiteten vår skaper kontinuitet mellom fortid og fremtid.

#37 – Problemet med kynisme

Kynikeren ser ned på andre, gjennomskuer verden der andre blir lurt, påberoper seg overlegenhet og stor intelligens, men egentlig er det et skjold som beskytter mot skuffelser og avvisning.

Øvelse 17 – Bygg et mentalt museum

Når du betrakter deg selv, hvem ser og hvem blir sett på? Hvis du er den som ser, er det du ser ikke deg, og noe kan du plassere på museum.

#287 – Motivasjon

Kanskje tror vi at engasjerte mennesker er født sånn, men de fleste psykologiske teorier mener at vitalitet er noe man kan utvikle, og ikke noe medfødt

#286 – Opplysning NÅ

Det er krig, vold, sykdom og fattigdom i verden, men i en historisk kontekst, ser vi at tingenes tilstand er ekstremt mye bedre enn for bare hundre år siden.

#285 – Fra nyforelskelsen til hverdagsliv

Oppskriften på et parforhold er komplisert: Intimitet, kvalitetstid, aksept, god selvfølelse og kompatibel nevrokjemi er blant ingredienser i et godt parforhold

#284 – Orden og kaos

Med ordenspatologi er man kontrollerende, bekymret, ufleksibel og rigid. Med kaospatologi er man utsvevende, impulsiv og grenseløs.

#283 – Selvmord med Anne Giljebrekke

Man begår ikke selvmord to ganger, og derfor er døden det mest alvorlige valget som finnes. Jeg mener at en slik beslutning aldri er godt nok gjennomtenkt.

#36 – Dr. Jekyll og Mr. Hyde

Dr. Jekyll og Mr. Hyde, som altså er to sider av samme person, er såpass spaltet at det ikke finnes en bro mellom den onde og den gode, mens et mer integrert menneske kjenner både sine postive og mer destruktive sider.

Selvbildet – Kapittel 1 del 2/3 – Kreativitet

Kreative mennesker har gjerne to ting til felles: De er nysgjerrige og energiske. Det er fascinasjonen som driver dem fremover med enorm styrke.

#282 – Hva gjør et godt vennskap?

Å kritisere andre er ikke den beste veien til gode relasjoner, men løgn for å skåne andres følelser er heller ikke så lurt. Hvordan manøvrere i vennskap?

#281 – The Power of bad

En negativ innstilling kan hvile på en tankefelle:Når to elementer er like intense, vil det negative ha større effekt på vår tilstand enn nøytrale/positive ting

Miniserie om selvfølelse del 3 av 3

Hvordan man vurderer sin egen verdi som menneske, handler om hvordan man lærte å kjenne seg selv i møte med andre. Selvfølelsen kan bli en selvoppfyllende profeti

#280 – Relasjoner for dummies

Intellektuell intimitet handler om å forstå den andres tankeprosesser; Emosjonell intimitet handler om å uttrykke følelser; Fysisk intimitet er berøring og sex - Alt er like viktig i parforhold

Miniserie om selvfølelse del 2 av 3

God selvfølelse fungerer som en magnet på hyggelige mennesker og suksess, mens dårlige folk og ulykker graviterer mot dårlig selvfølelse.

Miniserie om selvfølelse del 1 av 3

I følge Nathaniel Branden hviler god selvfølelse på seks pillarer. Kanskje er det smart å vite hva god selvfølelse er bygd på...

Ny miniserie om selvfølelse

Jeg skal tilbake til selvfølelsens psykologi i en miniserie i tre deler. Hva mener Nathaniel Branden når han sier at god selvfølelse hviler på seks pillarer?

#279 – 10 kjennetegn på perfeksjonisme

Perfeksjonisten oppnår mindre og stresser mer enn andre. De har urealistiske forventninger, og føler seg mislykka når de ikke innfrir.

#35 – Vennskapets psykologi

Gode venner er helsebringende og vanskelige venner er utmattende. Evnen til å skape gode relasjoner er en kunst vi bør mestre.