SISTE ARTIKLER

#261 – Arbeidslivet

I arbeidslivet motiveres vi ikke bare av penger og bonuser, men av faktorer som mestring, mening og autonomi, men hva skjer med arbeidsmiljøet på hjemmekontor?

#260 – Hvor empatisk er du?

Øynene er et vindu til menneskets sjelsliv. Noen leser andres følelser på en god måte, mens noen har større problemer i det mellommennekelige landskapet.

Empati

Vi tenker ofte på innlevelse i andres lidelse som kilden til omsorgsevne, men empati kan også være kilden til urettferdighet og umoral

#259 – Følelser og deres funksjon

Vi skal snakke om hvordan følelser – eller mangel på følelser – kan styre menneskers hverdag, deres relasjoner og sosiale liv.

#258 – Psykologisk huskelapp

Hvis vi skal endre inngrodde negative livsmønster, må vi være bevisste og tenke oss om ganske ofte, og da er det greit med en psykologisk huskelapp.

#257 – De jævla Pengepredikantene!

Det er mange måter å «hacke» et menneske på. Vi er sårbare for manipulering, bedrag og selvbedrag. Min mening er at religiøse sjarlataner er av verste sort.

Øvelse 13 – Den giftige perfeksjonismen

Perfeksjonisme gjør deg til en humørløs og stivnakket person besatt av regler, lister og arbeid som til sist ender i depressiv apati

Farlige tanker

Hva vil det si å være opplyst? Det handler om å innse at kompleksiteten i tilværelsen er så høy at det ikke er plass til en full forståelse i ett hode

#28 – Farlige tanker og konspirasjonsteorier

Nyanser gjør selv- og verdensbilder mer kompliserte, noe som i neste omgang anstifter en tvil der vi tidligere var bombastiske og skråsikre.

#256 – Motbevis dine negative tanker

Hvis mye av det vi føler er farget av tidligere erfaringer, er det stor sannsynlighet for at vi misforstår mye, noe som også kan ødelegge for livskvalitet.

Kapittel 14 del 2 av 2 – God selvfølelse gjør et...

Når mennesker utvikler bedre selvfølelse, er det som om de begynner å bevege seg på måter som reflekterer en slags trygghet og glede ved livet.

Øvelse 12 – Integrering

Overgangen fra psykologisk innsikt til praksis er ikke alltid så lett. Hva vil det si å integrerer komplekser fra uløste konflikter?

Øvelse 11 – Ærlig og gjennomsiktig

Løgn, selv om den er velment, bygger usynlige vegger mellom mennesker.

Motivasjon

Kanskje tror vi at motiverte mennesker er født sånn, men de fleste psykologiske teorier mener at engasjement er noe man kan utvikle.

#255 – Skolemedisin angriper healing

Alterantivbransjen opererer med behandlingsmetoder som ikke får plass i offentlig helsevesen. De møter sterk motstand fra skolemedisin, og kanskje med god grunn?

#254 – Å skrive som egenterapi

Skriving krever at vi strukturerer tankene våre. Det kan fungere som en mental opprydning.

#253 – Psykologi betyr “læren om sjelen”

Hva er forholdet mellom alternative behandlingsmetoder og skolemedisin? Hvor befinner psykologien seg i dette landskapet?

Shots av SinnSyn #4 Videoversjon

Ved hjelp av illustrerende videoer håper jeg at tematikken kan tre frem på litt nye måter - 10 videoer med det viktigste fra SinSyn.

#252 – Hvordan endre negativt tankegods?

Er det du som bestemmer hva du skal tenke og føle? Eller gjør hjernen akkurat som den vil? Hvis den gjør som den vil, hvorfor plager den oss? Dette er sentrale spørsmål som psykologien har beskjeftiget seg med siden fagets opprinnelse.

#251 – Slik utvikles negative livsmønster

God selvfølelse, gode relasjoner, en følelse av selvstendighet og mestring, trygghet og evnen til å uttrykke oss fritt og åpent, er avgjørende for et godt liv.

Kapittel 14 del 1 av 2 – Å leve med god...

Å leve bevisst er en stor utfordring, og derfor foretrekker mange av oss livet på «autopilot». Dette er et viktig "mentalt regnskap" vi alle må ta stilling til.

#250 – Psykiske behov

Med kunnskap om psykologi, kan vi forstå vår egen fortid i et større perspektiv. Fortiden påvirker nåtiden, og dermed er denne typen selvinnsikt avgjørende for mental helse.

#249 – Kart over mening

Erlend Waade har skrevet en bok om sin vandring utover på livets vei og innover i dypet av sjelens irrganger.

Shots av SinnSyn 4

Kan man si noe viktig på under ett munutt? Det er i alle fall en interessant øvelse. Jeg forsøker i fjerde epiosde av Shots fra SinnSyn.

#248 – Eierskap til eget liv og vinn-vinn-situasjoner

Forholdet mellom en passiv og en aktiv holdning til eget liv, er ikke så lett å se, men forskjellen er som den mellom et meningsløst og et meningsfullt liv.

Eksistensiell angst

De flest av oss opplever perioder med eksistensielle kriser og uro: Hva er emningen med livet? Hvorfor befinner vi oss her på denne planeten? Hvorfor har noen ananas på pizza?

#27 – Alle er litt avhengige

I fraværet av det vi trengte, oppstår det et hull vi fyller med rus, porno, gaming, tilfeldige partnere som lindrer smerten i øyeblikket

Galskap

Hvis du ser nøye etter, vil du oppdage at samfunnsmessige forhold reflekteres i enkeltmenneskets plager og psykiske sammenbrudd.

Kapittel 13 del 2 av 2 – Valgets kvaler

Vi kan se på det vi mangler eller det som er feil, fremfor det vi har som er fint, og denne forskjellen i fokus er avgjørende for livskvalitet.

#247 – Ung og ensom under pandemien

Ensomhet dobler risikoen for tidlig død, fedme, rusmisbruk og psykiske plager. Hva skjer med unge studenter som blir sittende på en hybel under pandemien?

De fleste er avhengige av noe

Vi lever i en tid som favoriserer streben etter anerkjennelse og materielle goder, noe som går på bekostning av den omsorgen vi har ovenfor hverandre. Det er den viktigste årsaken til psykiske plager.

#246 – Selvbildet, selvfølelse og identitet

Selvbildet handler om hvordan vi tenker om oss selv. Selvfølelse handler om hva vi føler for oss selv, og identiteten vår er det vi mener karakteriserer oss som menneske.

#245 – Hva er psykoterapi?

Når man kikker inn i sitt mentale maskineri, kan det hende man oppdager noen feilkoblinger.

Kapittel 13 del 1 av 2 – Valgets kvaler

Vi trodde at teknologiske fremskritt, frihet og valgmuligheter skulle gjøre livet vårt enklere, men mange valg fører også til stress og tvil

Kapittel 12 – Tenk positivt

Med et positivt blikk på livet, er vi ikke forskånet for probelmer, men det styrker evnen til å sette utfordringer inn i en større kontekst.

#26 – Parforholdets psykologi

Når vi trenger hverandre mest, er på vårt mest sårbare, er det størst sannsynlighet for at vi ryker uklare.