SISTE ARTIKLER

Øvelse 27 – Fokus på endring kan virke mot sin hensikt

Hvis vi innser at vi ikke fungerer slik vi ønsker, er det nærliggende å søke mot endring, men fokus på endring kan virke mot sin hensikt.

Ep 29 – Personlighetspsykologi

Målet med å beskrive personligheter, er ikke å sette folk i bås, men å anspore til selvrefleksjon. Vi har alle noen mønstre som ikke tjener oss.

Psykedelisk terapi del 3 av 3

Mens psykiske plager ofte handler om at man har koblet seg av følelser, meninger, relasjoner og selve livet, virker det som om de psykedeliske stoffene kobler deg på igjen.

Psykedelisk terapi del 2 av 3

Da den amerikanske journalisten Michael Pollan prøvde psykedeliske stoffer, oppdaget han at han ikke er det han tenker og føler.

Psykedelisk terapi del 1 av 3

Psykoaktive stoffer demper aktiviteten i et bestemt nettverk i hjernen, noe som setter våre hverdagslige perspektiver ut av spill. Er det selvutviklende?

Ep 28 – Motivasjonens psykologi

Hvordan kommer man til en sunn motivasjon som tar oss gjennom livet på en engasjert måte? Hva er mekanismene bak manglende motivasjon?

#346 – På deg selv kjenner du ikke andre

Det hender vi avskriver oss ansvaret for ting vi ikke liker ved oss selv, og noen ganger legger vi det over i andre. En 180 graders virkelighetsforvrengning.

#56 – Spontan eller reflektert

Vi kan være kreative og lekne, men risikerer å begå feil. Alternativt kan vi være kritisk tenkende, gjøre mindre feil, men miste spontanitet.

#345 – Elsk deg selv og andre ved å sette grenser

Et liv uten grenser er veien til utbrenthet, stress og vanskelige relasjoner. Mange tror selvoppofrelse er en dyd, men stort sett skaper det kaos og lidelse.

Superbruker på seg selv del 3 av 3

Mange tenker mye, diskuterer med seg selv, tviler og grubler, men da sitter man fast i brukermodus. Du må logge på som superbruker for å få en ordentlig oversikt.

Superbruker på seg selv del 2 av 3

Mennesker har i prinsippet tilgang til sine egne kildekoder. Vi kan observere hvordan vårt eget mentale operativsystem opererer, og vi kan justere "bugs" i systemet.

Superbruker på seg selv del 1 av 3

Når vi observerer psyken produserer tanker, følelser og handlinger, fungerer vi som superbruker på eget mentalt operativsystem.

Ep 27 – Skolevegring og angst

Et stort og økende antall norske barn og unge går ikke på skolen. De vil. Men klarer ikke. Er det noe i samfunnet eller kulturen vår som knekker de unge?

#344 – Ditt mentale museum

Mentale mønstre som forstyrrer livskvalitet kan avsløres ved hjelp av innsikt, og deretter plasseres på «mentalt museum».

#343 – Selvfølelsen er avgjørende

Hvordan man vurderer sin egen verdi som menneske, handler om hvordan man lærte å kjenne seg selv i møte med andre. Selvfølelsen kan bli en selvoppfyllende profeti.

Øvelse 26 – Vitalitetspanelet

Noen aktiviteter gir livet mening, fyller oss med glede, stimulerer kreativitet og aktiverer skaperkraft. Disse må vi ta vare på og aktivt vedlikeholde.

#55 – Sårbarhet er modig

Å våge sårbarhet er ikke en svakhet, men en forutsetning for nære relasjoner, integritet, autensitet og god selvfølelse.

#342 – Tankefeil

Tankefeller kan defineres som kognitive «snarveier» eller forvrengninger; altså karakteristiske måter å tolke oss selv og vår omverden på, som kan gi uheldige konsekvenser.

Ep 26 – Psykedelisk

Psykoaktive stoffer demper aktiviteten i et bestemt nettverk i hjernen, noe som setter våre hverdagslige perspektiver ut av spill. Kan det være selvutviklende?

#341 – Er mannen i krise?

Menn har mindre trening og tradisjon for å snakke om følelser og problemer, noe som gjør dem mer sårbare for en rekke sykdommer.

Selvkritikk som en bremsekloss på kreativitet del 2 av 2

Det hjelper ikke å intellektuelt forstå at det er lurt å være snill med seg selv – det må faktisk føles, og uten selv-medfølelse er kreativitet vanskelig

Selvkritikk som en bremsekloss på kreativitet del 1 av 2

Det er mange ting som stimulerer kreativitet, men for mye selvkritikk vil alltid slukke den kreative flammen.

#340 – Oppmerksomt til stede eller kaotisk og stressa

Å observere oss selv og omgivelsene våre, og være til stede med en åpen, nysgjerrig og aksepterende holdning er en treningssak, og treningen kalles meditasjon.

#54 – Selvfølelse

Med god selvfølelse blir vi begeistret i møte med nye muligheter, mens men lav selvfølelse får vi angst av det.

Ep 25 – Forvrengning av virkeligheten

Kulturen er full av fortellinger som tilbyr oss enkle og forløsende forklaringer som fritar oss for ansvar, smerte og en mer realistisk livsbevissthet.

#339 – Grenser er det viktigste vi har

Å sette grenser innebærer å ivareta egne behov, ikke påta seg mer enn man kan klarer, være tydelig på hva man trenger og sørge for at ingen invaderer oss.

Angst & uro del 2 av 2

Frykt i møte med farer er naturlig & hensiktsmessig, men når vi reagerer med frykt i situasjoner vi skjønner er ufarlige, kaller vi det gjerne for angst.

Angst & uro del 1

Årsaken til angst er ofte komplisert, men noen ganger handler det om internaliserte standarder som er umulig å tilfredsstille. Angsten oppstår når selvfølelsen trues.

Ep 24 – IT-konsulent på sin egen hjerne

Mennesker fungerer som brukere av sitt eget mentale operativsystem, men for å feilsøke seg selv, må man logge inn som superbruker. Hva betyr det?

Øvelse 25 – Et verktøy for vennskap

Vennskap er livsviktig, men de må være vitale, trygge og oppriktige. Det finnes en formel for de vennskapene som gir deg bedre livskvalitet.

#338 – Å telle seg ulykkelig

Når man begynner å måle puls, skritt og bruker pulsklokker forsvinner gradvis den interne motivasjonen og man blir mer selvopptatt.

Miniserie – En formel for vennskap del 4 av 4

Vennskap er den beste høyskole din karakter kan få sin eksamen fra. Tro på vennskapet, søk det, og hold det hellig når det kommer.

Miniserie – En formel for vennskap del 3 av 4

Det vesentlige ved lykken er ikke rikdom og nytelse, men aktivitet, den frie utfoldelsen av evner, samt vennskap med gode mennesker.

Miniserie – En formel for vennskap del 2 av 4

Det finnes noe som hjelper mot ensomhet, det er vennskap. Det trenger gjennom alle murer og når fram til det mest ensomme hjerte, bare det åpner seg.

Miniserie – En formel for vennskap del 1 av 4

Det er stor forskjell på vennskap basert på nytte og vennskap basert på oppriktighet. Bare det siste fortjener navnet sant vennskap.

Ep 23 – Mental gymnastikk

For å finne ut hvordan hjernen tolker nye opplevelser i lyset av gamle erfaringer, må vi observere vårt eget sinn, og her trenger man øvelse i mental gymnastikk.