#337 – Bryt ut av negative livsmønster

Vi ble fortalt hvem vi er av våre omgivelser gjennom oppveksten, og disse fortellingene utgjør grunntonen i vår selvforståelse.

#53 – Projisering

Vi slipper å mislike hos oss selv det vi kan forakte hos andre. Denne setningen oppsummerer det psykiske forsvaret som kalles projeksjon.

#336 – Psykologslabberas

Jeg har snakket med venn og psykolog-kollega Tor Åge Eikerapen om aggresjon, undertrykt sinne, menn på jakt etter partner på asylmottak og mye mer.

#52 – Kunst og psykisk helse

Det er mer helse i kunst enn man kanskje skule tro. Hvorfor og hvordan fungerer kunst mot psykiske plager? Hva er ideen bak kunst- og uttryksterapi?

Ep 22 – Bak kulissene i vår egen psyke

Vi tror vi vet hvorfor vi tar en bestemt avgjørelse, men når alt kommer til alt, er det som regel en myriade av årsaker vi over hodet ikke kjenner til.

#335 – Hjernen og selvbildet

Kan det hende at hjernen har skjulte kapasiteter som kan forbedre livet vårt dramatisk? Kan det tenkes at vi bruker hodet på en måte som ikke gir oss den beste livskvaliteten?

Personlighetsprofiler del 2 av 2

Mayers-Briggs personlighets indikator kan gi deg verdifull innsikt i hvordan du forholder deg til verden på linje med og til forskjell fra andre.

Personlighetsprofiler del 1 av 2

Med en kode fra Mayers-Briggs kan man dykke ned i personligheten sin og avdekke seg selv på helt nye måter. Se alt på https://www.patreon.com/sinnsyn

Kunsten å forstå et problem

Det krever mot og innsikt å tenke klart og nyansert om os selv og våre utfordringer, men uten denne evnen svekkes vår livskompetanse.

#334 – Naturen som medisin

Hjernen endrer seg når vi skifter fra et urbant miljø til grønne områder. I byen er hjernen aktivert med mye stresshormoner, mens i naturen er hjernen mer harmonisk.

Ep 21 – Bør du elske deg selv eller andre høyest?

En person med denne personlighetstypen fremstår derfor gjerne som selvtilstrekkelig og med lite behov for andre, annet enn som «beundrende speil»

Øvelse 24 – Å sette grenser for seg selv

Sunne grenser er forutsetningen for egenomsorg, gode relasjoner og en åpen og nysgjerrig holdning.

Psykens uransakelige veier

Studier fra Ben Gurion universitetet forsket på dommere fra Israel, og det viser seg at deres konklusjoner i retten påvirkes av blodsukker (!)

#51 – Hvor går grensa?

Mange av problemene våre, som stress, konflikter i parforholdet og overbelastning på jobb koker ofte ned til grensesetting.

Informasjon og fortolkning

Hvis legen sier 85 % sjanse for at det går bra, fremfor 15 % sjanse for katastrofe, vil førstnevnte virke mer beroligende å oss.

Grensesetting

Uten tydelige grenser er vi sårbare for andres grenseoverskridelser. Det er som å gå rundt uten (psykisk) immunforsvar.

Atferdspsykologi

De fleste vil anta at de er selvbestemmende til stede i eget liv, og baserer seg på egen vilje, ønsker, behov og refleksjoner, men...

Manipulasjon

Tusenvis av ting påvirker alt vi tenker føler og foretar oss uten at vi er klar over det. Hva foregår egentlig i kulissene på vår egen psyke?

#333 – Feminint og maskulint

Det feminine og det maskuline representerer ulike perspektiver og prioriteringer i møte med livet. Det er dynamiske krefter som bor i alle mennesker, og det aktuelle spenningsfeltet mellom dem påvirker oss i alt vi gjør.

Tiltrekningens Psykologi

Vi tiltrekkes mennesker som ligner oss. Lignende størrelsen på nese og avstand mellom øynene er faktorer som fremmer tiltrekning.

Psykens teater

Vi tror vi har kontroll på egen atferd, men det har vi sannsynligvis i veldig liten grad. Små ting kan påvirke oss på utrolige måter.

Backstage på Psykens teater del 3 av 3

En annen ting som styrer livet vårt, uten at vi eksplisitt regner med dette når vi evaluerer oss selv, er medfødt sensitivitet.

Backstage på Psykens teater del 2 av 3

Tusenvis av ting påvirker alt vi tenker, føler og foretar oss uten at vi er klar over det - Andre del i trilogien om hva som foregår i kulissene på vår egen psyke.

Backstage på Psykens teater del 1 av 3

Vi tror vi har kontroll på egen atferd, men det har vi sannsynligvis i veldig liten grad. Her er den første episoden i en trilogi om "psyken backstage"

Ep 20 – Angst, uro og noia!

Et sentralt trekk ved angstlidelser er utvikling av unngåelsesatferd – at man aktivt unngår steder eller situasjoner som man tror vil fremkalle angsten.

#332 – Tenk smart fort

Filosofisport stimulerer «mental fleksibilitet» - En egenskap man trenger for å koble inn «psykisk revers» når man har kjørt seg fast på en mental blindvei.

#50 – Selvhevdelse og lekeslåssing

Hvis du aldri gir andre motstand, men alltid føyer deg og tror det er hensynsfullt, så har du misforstått selvhevdelsens verdi.

#331 – Tid for debut som “standup komiker”

Jeg har lest en rekke bøker om tid jeg ikke forstår, men jeg skal likevel holde et foredrag om tematikken på filosofifestivalen 2021.

#49 – Kunsten å forstå et komplisert problem

Dersom vi ikke våger eller orker å se alle nyansene i et problem, blir vår evne til å løse problemet alvorlig kompromittert.

Ep 19 – Myers Briggs personlighetsindikator

Med en kode på fire bokstaver fra Mayers-Briggs kan man dykke ned i personligheten sin og avdekke seg selv på helt nye måter.

Selvbildet – Kapittel 7 del 1 av 4 – Hva er...

Noen lever livet på motorveien mellom vugge og grav, og de risikerer at lykken forsvinner i forbifarten.

#330 – En evighet på filosofifestivalen 2021

Evigheten er en fryktelig lang tid, særlig mot slutten (Woody Allen). Denne selvmotsigelsen fanger kanskje vår mangel på innsikt i konseptet «tid»?

Mennesket i flokken del 2 av 2

Å fungere godt i en gruppe er en avgjørende ferdighet for mennesker. Tilhørighet i en flokk er viktig for å leve et godt og meningsfullt liv.

Mennesket i flokken del 1 av 2

I grupper med en god kultur kan vi avkode destruktive dynamikker og lære av dem istedenfor å føle oss utenfor eller havne i konflikt.

Ep 18 – Når vi ikke ser psyken for bare tanker

Gjennom metaforer, paradokser og mindfulness kan vi lære å møte grubling og bekymring ved å godta dem slik de er - uten frykt, unngåelse eller kontroll.

Øvelse 23 – Fordelen med narsissisme og psykopati

Narsissisme og psykopati er blant de karaktertrekkene som står lavest i kurs hos siviliserte mennesker. Men mange psykopater er lovlydige, kreative og flinke i jobben sin.