Psykens immunforsvar

Det psykiske forsvaret sørger for å regulere den angsten som oppstår i møte med livet.

Ensomhet er skadelig

”…det er en mer fundamental ensomhet som er uløselig knyttet til eksistensen og refererer til en uoverskridelig kløft mellom en selv og andre

Selvbildet – Kapittel 10 del 1 av 4 – Sosial fasade...

Ofte er forståelse av sosiale koder en slags inngangsbillett til fellesskapet, men vi kan ikke bare forholde oss til andre mennesker ved hjelp av regler. For mange innlærte fraser og sosiale spill hindrer en mer oppriktig kontakt.

#378 – SuperEgo

Mange mennesker lever med frihet og demokrati, men på innsiden trakasseres de av en tyrann med diktatoriske tilbøyeligheter.

Psykososiale utviklingsfaser Erik Erikson

Hvis du kjenner til Eriksons åtte faser, er du forberedt på livets mest forutsigbare utfordringer, konflikter og livskriser.

Valgets Paradoks

Mange valg kan få deg til å tvile, det kan føre til urealistisk høye forventninger og det øker sannsynligheten for at du klandrer deg selv for de feilene som begås.

#69 – Når vi fusjonerer med tanken

Det er mulig å ikke se sin egen psyke for bare tanker. Det kalles å fusjonere med sitt indre liv, og løsningen er defusjon - Dvs. alt du tenker er feil...

#377 – Truman Show vrangforestillingen

Å føle seg fremmed, observert og utenfor fellesskapet, kan gi en følelse av å være den uvitende hovedpersonen i et regissert drama.

Ep 42 – Stressmestring

Langvarig stress kan gi deg en for tidlig død, men stress kan også gi deg drivkraft, selvtillit og mestringsfølelse. Det er holdningen din til stresset som avgjør.

Selvbildet – Kapittel 9 del 2 av 2 – Gå din...

Sokrates hevder at det uutforskede livet ikke er verdt å leve for et menneske. Hva mente han med dette?

Selvbildet – Kapittel 9 del 1 av 2 – Gå din...

Å leve i tråd med sitt innerste potensial betyr med andre ord at vi av og til må bryte ut av den kollektive marsjen og følge vår egen takt.

#376 – Når valgfrihet blir en byrde

Rent intuitivt virker det fordelaktig å ha mange valg, men en del studier tyder på at for mange valgmuligheter gjør oss stressa, usikre og misfornøyde.

Øvelse 33 – Du er din egen historie

Vår livshistorie konstrueres hele tiden, og hvordan vi forteller denne historien er veldig avgjørende for vår psykiske helse og livskvalitet.

#68 – Perfeksjonisme: Et virus i vårt mentale liv

Når vi streber etter skyhøye standarder, er prisen vi betaler følelsen av kronisk tilkortkommenhet.

#375 – Samlivsbrudd

En skilsmisse eller samlivsbrudd påvirker alle involverte i lang tid. Barn kan påvirkes med hensyn til egne holdninger til kjærlighet og parforhold senere i livet.

Ep 41 – Når bekymringer tar overhånd

Å sette seg «mentalt fast» i fortiden (grubling) kan føre til depresjon, mens uro for fremtiden kan avstedkomme angst og stress-symptomer.

Selvbildet – Kapittel 8 del 2 av 2 – Meditasjon mot...

Når du opplever at det ikke er tid til å ta en pause, er det et tegn på at du ikke har tid til å la være.

#374 – Mental-idrett i Kragerø

Filosofi handler om å tenke på en god måte, og kanskje er fleksibel tenkning noe man kan trene opp. Jeg tror det, og her utfordres vi i nettopp denne øvelsen.

#67 – Effekten av grupper

I gruppeterapi får man støtte og man blir utfordret, man kjenner seg igjen i andre og forstår at man ikke er alene om problemene.

#373 – Frihetens gleder og forbannelser

Fri vilje høres ut som tematikk for spesielt interesserte filosofer, men egentlig angår det oss alle sammen - Hele tiden - Mer enn vi tror!

Selvbildet – Kapittel 8 del 1 av 2 – Meditasjon mot...

Noen former for meditasjon styrker den mentale disiplinen vår. De gjør oss i stand til å overvåke sinnets bevegelser.

Ep 40 – Angerens psykologi

Spørsmålet i dagens episode er hvordan vi skalforlolde oss til følelsen av anger på en balansert og konstruktiv måte.

Selvbildet – Kapittel 7 del 4 av 4 – Hva er...

Evnen til å tenke utenfor boksen kan brukes til å avsløre destruktive mønstre i tankerekkene våre.

#372 – For å få sove

Dersom du har et mentalt fristed i ditt eget hode, har du alltid mulighet for å finne hvile. Et sted med god atmosfære hvor hjernen kan hvile er viktig for psykisk restitusjon.

Øvelse 32 – Mental styrketrening med sosialpsykologiske vekter

Dersom det viser seg at det er mulig å overføre mental fleksibilitet fra et mentalt helsestudio til livet for øvrig, hva består de mentale øvelsene i?

#371 – Fattigdommens psykologi

Når vi tror at alle er sin egen lykkes smed, og vi ser på fattigdom som selvforskyldt, kommer skammen som en ekstra byrde på den som mangler ressurser.

#66 – De «giftige» aspektene ved sosiale medier

Sosiale medier fungerer som et fengsel i lomma hvor du blir observert, analysert og manipulert. Hjernen vår blir ødelagt, mens tek-giganten blir styrtrike.

#370 – Halloween

Under Halloween skal vi skremmes med ånder, demoner og vesner fra skyggesiden. Er det sunt for oss og barna, eller fører det til mareritt og utrygghet?

Ep 39 – Forsvarsmekanismene i aksjon

Psykisk forsvar holder angstprovoserende tanker og følelser på passe avstand, men det krever en noe tilsløret virkelighetsoppfattelse.

#369 – Hjernen & personligheten

Hjernen er full av mentale mønstre som er fundamentet i vår personlighet. Hjernen er vår psykiske muskel, og den kan både trenes opp og finjusteres.

Mestring av angst & uro

Hvis man opplever angst, vil man gjerne forsøke å komme seg ut av ubehaget så fort som mulig. Det er ikke en anbefalt strategi, men det finnes en metode som fungerer.

#368 – Skamfull

Det er bra å bøye seg i støvet når man har gjort en feil, men det er ikke bra å bli der. Skam er driveren i mange psykiske plager.

Selvbildet – Kapittel 7 del 3 av 4 – Hva er...

Når vi har gode mentale skjemaer, er dette en utmerket psykologisk anordning, men dersom vi har skjemaer som ikke er til vårt eget beste, blir resultatet at vi gjentar fortidens tabber om og om igjen.

#65 – Angst og sosiale hierarkier

Når sosial kapital, gods, gull og anerkjennelse likestilles med vår verdi som mennesker, lever vi under status-angstens nådeløse press.

Skilsmisse og alle konsekvensene

En skilsmisse er ikke en enkelthendelse. Den går ikke over. Den vil alltid prege de berørtes liv.

#367 – Livets åtte kapitler

Ifølge Erikson har hver fase i livet sine kriser og muligheter. Hvordan vi løser disse utfordringene, blir toneangivende videre utvikling og personligheten vår.