Miniserie om vennskap del 2 av 3

En relasjon består av subtile mellommenneskelige transaksjoner. De som forstår den relasjonelle økonomien best, er rikets på gode venner.

#275 – Foreldrene og barna

Hvor langt er foreldre villig til å strekke seg for barna sine? Hvor mange etiske retningslinjer er de villig til å bryte?

Miniserie om vennskap del 1 av 3

Venner er utrolig viktig. Uten gode relasjoner dør vi for tidlig og blir fortere syke. Svake relasjoner forringer vår livskvalitet dramatisk.

Miniserie om vennskap

Gode venner fungerer som et sikkerhetsnett i møte med livets utfordringer. Uten venner, er det lett å havne i «kjelleren».

#274 – Meningsløshet og selvmord

Vi må oppleve mening for et velfungerende liv. Meningsløshet er i verste fall dødelig. Det er mange årsaker til selvmord, men tap av mening er ofte avgjørende.

#33 – Det feminine og det maskuline

Feminine og maskuline krefter bor i alle mennesker, og dynamikken mellom disse kaster lys over våre holdninger, valg og motivasjon.

#273 – Mental-gymmen

I dag skal jeg tilbake til Arendal for andre del av foredraget som heter «Alt du tenker og føler er feil». Innledningsvis vil jeg...

#272 – Spiller utseende en rolle?

Ofte tilskriver vi pene mennesker positive egenskaper de ikke nødvendigvis har. Det kalles Glorie-effekten. Motsatt tror vi at mindre pene mennesker har en rekke dårlige kvaliteter, noe som kalles horn-effekten.

#271 – Vårt «psykiske» hovedproblem

Vi går rundt med «psykiske målestokker» hvor vi leser av vår egen verdi. Hva som definerer høy verdi som menneske, kommer an på hvilke målestokker vi bruker.

Øvelse 15 – Den «lykkelige» balansen

Et lykkelig liv består av gleder, men gleder alene gjør deg ikke tilfreds. Man må også gjøre det som er meningsfullt, selv om det ofte er vanskelig og slitsomt.

Den lykkelige balansen

Veien til det gode liv kan være mangfoldig, men en god blanding av plikter og fornøyelser er viktig for de fleste.

#32 – Natur og helse

Nærhet til naturen er helsefremmede både fysisk og psykisk, men vi er mindre ute enn før. Kan naturen og vår digitale hverdag integreres på en bedre måte?

#270 – Avhengig

Avhengighet representerer en psykologisk dynamikk som reflekteres i de fleste av oss. Avhengighet er ikke en sykdom, men en mestringsstrategi.

Shots av SinnSyn #6

Shots av SinnSyn gjør deg brisen på en måte som ikke sløver hjernen, men tvinger hjernen til å analysere seg selv. Oppsummering av det viktigste fra SinnSyn.

#269 – Selvkritikk

Selvkritikk er ofte et ekko fra fortidens negative stemmer. Det handler om skyhøje krav til oss selv og fokus på alt som mangler, fremfor alt vi har.

#268 – Kommunikasjon og empati

Empatisk innlevelse er viktig for gode relasjoner, men det kan også overvelde oss og anspore til handlinger som forsterker problemer på lengre sikt.

Gruppeterapi

I gruppeterapi bruker vi samspillet mellom de enkelte gruppemedlemmene som en kilde til å forstå seg selv og sin væremåte i møte med andre.

#267 – Depresjonens dybder

Hvis ikke du vet hvordan du havnet i depresjon, er det vanskelig å finne veien ut. Som regel er en depresjon forårsaket av tusenvis av små unnvikelser, snarveier og tilfeldigheter.

#31 – Kritikerne på godt og ondt

Når vi stadig er kritiske til oss selv, og motiveres av frykt for selvkritikk, lever vi med en slags sceneskrekk i eget liv.

#266 – Spøkelser og gjenferd

Noen tror at spøkelser finnes og kontakter oss fra en annen dimensjon, men det er mulig å tro på spøkelser på ulike måter. Jeg tror de finnes og ikke finnes…

#265 – Gjerrigknarker sliter med parforhold

Mange regner med at gjerrighet er en egenskap som reflekterer flere av personens egenskaper, og dermed er gjerrige mennesker mindre attraktive som partnere.

#264 – Jeg vil ikke leve

Antall selvmordsofre øker. Hvordan skal vi forstå det? Ligger årsakene i helsevesenet, i konkurransesamfunnet, i familien, i sosiale media, i medisinbruken eller i rusmidlene?

Sunnhet

Tusenvis av eksperter har et arsenal av råd som skal hjelpe deg til det gode liv, men det er omtrent umulig å ytte til alle sammen.

Selvbildet – Kapittel 1 del 1 – Ego

Sannsynligvis er evnen til å fremstå på ulike måter i ulike settinger en fleksibel egenskap, men det kan også representere en grunnleggende usikkerhet.

Jeg, meg selv og selvbildet som lydbok

Jeg leser «Jeg, meg selv og selvbildet - Om å bli den man er fullt og helt» på patreon.com/sinnsyn. Nytt kapittel og ny «mental øvelse» har måned!

Øvelse 14 – Å tåle de andre

Det som skjer får mening i kraft av konteksten. Uten innsikt i egen og andres kontekst, fungerer vi som en øde øy i møte med andre og livet.

#30 – Perfeksjonismens forbannelser

Perfeksjonister er så opptatt av alt som er feil at hele livet bades i misnøye. En vanlig og svært destruktiv mentalitet.

Regjeringsmakt i eget hode

Alle har stemmer i hodet. Vi er alltid i dialog med oss selv. Hvis hovedvekten av våre indre stemmer er negative, vil det påvirke livskvaliteten vår dramatisk.

#263 – Når døden blir løsningen

Er det kanskje på tide å bryte tausheten omkring selvmord? For at noe er vanskelig å snakke om, betyr kanskje nettopp at det bør snakkes om.

Er du den du tror du er?

Jo mer skråsikker du er på hvem du er, desto større sjanse er det for at du mangler selvinnsikt. Bli med til et foredrag om den viktige identitetskrisen.

Shots av SinnSyn 5

Her får du små komprimerte argumenter fra psykologiens verden. I små vignetter forsøker jeg å oppsummere noen av de viktigste poengene fra podcasten SinnSyn

#262 – Ditt indre musikkorps

Vårt indre liv er en bevegelig størrelse med mange ulike fasetter. Kanskje ligner det en skoleklasse eller et litt ustemt korps.

#29 – Narsissisme og mentalisering

Når narsissisten virker interessert og empatisk, er det ofte tilsiktet svindel for å manipulere omgivelsene.

#261 – Arbeidslivet

I arbeidslivet motiveres vi ikke bare av penger og bonuser, men av faktorer som mestring, mening og autonomi, men hva skjer med arbeidsmiljøet på hjemmekontor?

#260 – Hvor empatisk er du?

Øynene er et vindu til menneskets sjelsliv. Noen leser andres følelser på en god måte, mens noen har større problemer i det mellommennekelige landskapet.

Empati

Vi tenker ofte på innlevelse i andres lidelse som kilden til omsorgsevne, men empati kan også være kilden til urettferdighet og umoral