#90 – Store fortellinger og gi faen meditasjon

En episode om store fortellinger, Selvet og den subtile kunsten å gi litt mer faen. Vi snakker om forholdet mellom å være en observatør og et offer for sitt indre liv.

#89 – Alt du tenker er feil

«Alt du tenker er feil» er en setning som kan få oss til å tenke litt annerledes på hvordan vi tenker om det å tenke på å tenke ... (!)

#88 – Søvnproblemer, tankekjør og ensomhet

Søvn er viktig for mental helse. Derfor er søvnhygiene ett av mange temaer i dagens episode. Vi snakker også om ensomhet, medfølelse og takknemlighet.

#87 – Ensomhet

Man kan føle seg ensom fordi man mangler mennesker rundt seg, eller ensom blant mennesker. Det er mange måter å være ensom på, og det er tema i dagens episode: Ensomhet kan være dødelig.

#86 – Utmattelsessyndrom

Denne episoden skal handle om ME eller kronisk utmattelsessyndrom. Hva er det for noe? Jeg vet ikke helt, så derfor må jeg snakke med en kollega som har engasjert seg i forståelsen av denne diagnosen.

#85 – Live boklansering

Denne kvelden innledes av Sondre Risholm Liverød som beskriver sin reise i livets store spørsmål og møte med mennesker som har helt andre perspektiver enn ham selv.

#84 – Hva var egentlig meningen med livet?

Andre del av samtalen om meningen med livet. Det er mange ting som gir livet mening, men de fleste vil også ha kjennskap til meningsløshet. Hva kan man si om kunsten å leve et meningsfullt liv?

#83 – Kunsten å leve et meningsfullt liv

Meningen med livet er ikke noe man kan utrede i en samtale på en time, men vi prøver likevel. Hva skaper mening og hva fører til meningsløshet?

#82 – Overnaturlige evner eller mindreverd

Q&A i Arendal: Hvorfor er det noen mennesker som hele tiden skryter av seg selv? Går det an å ikke ha et selvbilde? Hvordan kan man få et bedre selvbilde? Kan sosiale medier ødelegge selvbildet?

#81 – Vi styres av selvbilde

Selvbildet er et slags psykologisk kompass som bestemmer forholdet mellom suksess og fiasko i ditt liv. Hva er selvbildet? Og kan vi påvirke eller justere vårt selvbilde? Maxwell Maltz mener at det er mulig!

#80 – Angst

Angst kommer i mange fasonger. Det er et signal som skal fortelle oss noe, men hva? Dagens episode utforsker frykt uten ansikt – Angst.

#79 – Tre menn snakker om døden & Jordan Peterson

Vi snakket om alt fra døden, psykologisering av samfunnet, Jordan Peterson, empati og hvorfor jeg har mellomnavnet Risholm. Men slutten av episoden handler mest om Døden og dødsangst.

#78 – Dr. Phil psykologi

Terapi handler om å utvise omsorg og støtte, men det handler også om å "bokse folk i nyrene". Balansen mellom støtte og utfordring er sentralt i terapi, og dr. Phil er best på boksing.

#77 – Å bruke hodet

Jeg mener at vi bør være uhyre interesserte i hvordan vi bruker vårt eget hode, fordi det er i vårt eget sinn at alle våre opplevelser av oss selv og verden fabrikkeres. Det er den korte innledningen til dagens episode.

#76 – Psykologen lanserer sin egen journal

Det nyttet ikke å sjonglere livets store spørsmål foran skrivebordet. Jeg måtte ut i felten for å møte mennesker som tenkte annerledes enn meg selv. Det ble en lang reise, og alt er journalført.

#75 Liveshow på filosofifestivalen

Tema for filosofifestivalen 2018 var løgn, og det var også tema da jeg skulle snakke med skeptiker Gunnar Tjomlid og komiker Dag Sørås i et live show på en liten bar som heter Haven.

#74 – Styrketrening for hodet

Mindfulness er et sett med øvelser for å trene opp våre ”mentale muskler”, men mindfulness er også en holdning til livet som gir mer ro og balanse i en stressende hverdag.

Da livssynet slo sprekker

Psykologens journal er en bok om mine basketak med livets store spørsmål. I mitt tilfelle har kampen foregått i en dialog med mennesker som mener noe helt annet enn meg selv.

Psykologens egen journal

For meg har dette blitt en reise i utfordrende ideer, et møte med egen arroganse, eksponering for frykt og usikkerhet og en øvelse i impulskontroll- Endelig er boken ferdig: Psykologens egen journal

Faenskap i Guds navn

Når jeg ser Jan Hanvold manipulere mennesker til å gi ham penger, blir jeg forbanna. Men skal enkelte sjarlataner få sette Gudstro i et dårlig lys? Det er jeg ikke sikker på…

Sosiale medier stjeler livet

Jeg tror de fleste av oss begynner å innse at vi har en tidstyv i lomma. All ny teknologi vil gi oss nye muligheter, men alle nye fremskritt vil også gi oss nye sykdommer.

Sannsynligvis lever du i Matrix

Livet kan være en drøm, en illusjon eller en fantasi. Hvordan kan vi vite at det vi tror om oss selv og verden rundt oss er sant? Det er blant filosofiens store problemer.

Fra frihet til meningsløshet

Mening er noe vi tilskriver ting helt naturlig, men dersom vi utsettes for ubegrenset frihet og mange valg, forstyrres denne prosessen. Vi blir tvilende, noe som skaper både misnøye og en viss nervøsitet.

Fantasiens Paradox

Ikke tro på tankene eller følelsene dine. De lurer deg! Dette er et råd jeg gir til mange pasienter. Er det et godt råd?

Mer psykologi og kritisk tenkning i skolen

Faktakunnskap har vi på mobilen, men evnen til å skille mellom løgn og etterrettelig informasjon er krevende. Evnen til å tolke vårt indre liv og verden rundt oss er avgjørende. Det bør inn i skolen.

Løgn er kongeveien til kaos

Hvis du har Anne Frank på loftet, bør du lyve hvis nazistene banker på, men ellers er løgn noe som nesten aldri lønner seg. Oppriktighet gir deg det beste livet. Hvorfor?

Ondskapens problem

Fri vilje innebærer at vi kan velge det onde, og det er prisen vi betaler for å være selvstendige subjekter til forskjell fra dukker i et teater. Jeg diskuterer ondskap med pastoren, og vi er ikke enige.

Bedre liv med nye mentale skjemaer

Som mennesker opplever vi ikke verden slik den «egentlig» er, men slik den fremstår for oss når vi har fortolket den ved hjelp av våre mentale skjemaer. Vi kan endre våre opplevelser av livet ved å justere disse skjemaene.

Falske historier vi forteller om oss selv

Vi lager historier om oss selv hele tiden. Historiene er ikke alltid sanne, men de gir oss en følelse av sammenheng. Historiene vi forteller er bestemmende for livet vi lever.

4 av 5 tanker er selvkritiske

Hvis du forstår mer av bakgrunnen for hvordan din «psyke» fabrikkerer alle dine opplevelser av deg selv og ditt liv, kan det hende du kan gjøre noen justeringer som kan forandre hele livet ditt.

Slik ble du den du er nå

Dersom vi i større grad ser sammenhengen mellom det vi har opplevd og den vi er i dag, så blir vi bedre kjent med oss selv og våre reaksjonsmønstre, samtidig som det ofte er første skritt på veien mot et rikere liv.

Et liv etter døden?

Et liv etter døden hadde tatt brodden av mye dødsangst, men det krever at man tror at det finnes noe mer. Hva er argumentene for å tro på ulike varianter av sjelevandring, reinkarnasjon eller himmelrike.

Ville du tatt pillen som gir evig liv?

Døden lar oss forstå at livet er dyrebart. Ville livet bli meningsløst uten døden som rammen rundt livet? Jeg er ikke så sikker. Hvis det fantes en udødelighetspille, så hadde jeg vurdert den.

Dialogisk utløp for min indre uro

Store spørsmål gjør meg urolig. Hva skjer når vi dør? Hva er meningen? Hvorfor er vi her? Istedenfor å unngå tematikken, har jeg utfordret en pastor. Kan vi lære noe, eller blir det bare krangling?

Jeg ble meg via deg

Vi har en rekke behov som må dekkes gjennom barndommen. Når vi ikke får det vi trenger, risikerer vi en psykisk mangel som hjemsøker oss senere i livet. Det skal handle om speiling, mentalisering og mindsight.

Perspektiver på barneomsorg

De fleste foreldre ønsker å gi barnet sitt de beste forutsetninger, men hva kjennetegner et godt omsorgsmiljø? Barn har fysiske og psykiske behov. Hvordan kan vi håndtere barn på best mulig måte?