Sunnhet

Tusenvis av eksperter har et arsenal av råd som skal hjelpe deg til det gode liv, men det er omtrent umulig å ytte til alle sammen.

Selvbildet – Kapittel 1 del 1 – Ego

Sannsynligvis er evnen til å fremstå på ulike måter i ulike settinger en fleksibel egenskap, men det kan også representere en grunnleggende usikkerhet.

Jeg, meg selv og selvbildet som lydbok

Jeg leser «Jeg, meg selv og selvbildet - Om å bli den man er fullt og helt» på patreon.com/sinnsyn. Nytt kapittel og ny «mental øvelse» har måned!

Øvelse 14 – Å tåle de andre

Det som skjer får mening i kraft av konteksten. Uten innsikt i egen og andres kontekst, fungerer vi som en øde øy i møte med andre og livet.

#30 – Perfeksjonismens forbannelser

Perfeksjonister er så opptatt av alt som er feil at hele livet bades i misnøye. En vanlig og svært destruktiv mentalitet.

Regjeringsmakt i eget hode

Alle har stemmer i hodet. Vi er alltid i dialog med oss selv. Hvis hovedvekten av våre indre stemmer er negative, vil det påvirke livskvaliteten vår dramatisk.

#263 – Når døden blir løsningen

Er det kanskje på tide å bryte tausheten omkring selvmord? For at noe er vanskelig å snakke om, betyr kanskje nettopp at det bør snakkes om.

Er du den du tror du er?

Jo mer skråsikker du er på hvem du er, desto større sjanse er det for at du mangler selvinnsikt. Bli med til et foredrag om den viktige identitetskrisen.

Shots av SinnSyn 5

Her får du små komprimerte argumenter fra psykologiens verden. I små vignetter forsøker jeg å oppsummere noen av de viktigste poengene fra podcasten SinnSyn

#262 – Ditt indre musikkorps

Vårt indre liv er en bevegelig størrelse med mange ulike fasetter. Kanskje ligner det en skoleklasse eller et litt ustemt korps.

#29 – Narsissisme og mentalisering

Når narsissisten virker interessert og empatisk, er det ofte tilsiktet svindel for å manipulere omgivelsene.

#261 – Arbeidslivet

I arbeidslivet motiveres vi ikke bare av penger og bonuser, men av faktorer som mestring, mening og autonomi, men hva skjer med arbeidsmiljøet på hjemmekontor?

#260 – Hvor empatisk er du?

Øynene er et vindu til menneskets sjelsliv. Noen leser andres følelser på en god måte, mens noen har større problemer i det mellommennekelige landskapet.

Empati

Vi tenker ofte på innlevelse i andres lidelse som kilden til omsorgsevne, men empati kan også være kilden til urettferdighet og umoral

#259 – Følelser og deres funksjon

Vi skal snakke om hvordan følelser – eller mangel på følelser – kan styre menneskers hverdag, deres relasjoner og sosiale liv.

#258 – Psykologisk huskelapp

Hvis vi skal endre inngrodde negative livsmønster, må vi være bevisste og tenke oss om ganske ofte, og da er det greit med en psykologisk huskelapp.

#257 – De jævla Pengepredikantene!

Det er mange måter å «hacke» et menneske på. Vi er sårbare for manipulering, bedrag og selvbedrag. Min mening er at religiøse sjarlataner er av verste sort.

Øvelse 13 – Den giftige perfeksjonismen

Perfeksjonisme gjør deg til en humørløs og stivnakket person besatt av regler, lister og arbeid som til sist ender i depressiv apati

Farlige tanker

Hva vil det si å være opplyst? Det handler om å innse at kompleksiteten i tilværelsen er så høy at det ikke er plass til en full forståelse i ett hode

#28 – Farlige tanker og konspirasjonsteorier

Nyanser gjør selv- og verdensbilder mer kompliserte, noe som i neste omgang anstifter en tvil der vi tidligere var bombastiske og skråsikre.

#256 – Motbevis dine negative tanker

Hvis mye av det vi føler er farget av tidligere erfaringer, er det stor sannsynlighet for at vi misforstår mye, noe som også kan ødelegge for livskvalitet.

Kapittel 14 del 2 av 2 – God selvfølelse gjør et...

Når mennesker utvikler bedre selvfølelse, er det som om de begynner å bevege seg på måter som reflekterer en slags trygghet og glede ved livet.

Øvelse 12 – Integrering

Overgangen fra psykologisk innsikt til praksis er ikke alltid så lett. Hva vil det si å integrerer komplekser fra uløste konflikter?

Øvelse 11 – Ærlig og gjennomsiktig

Løgn, selv om den er velment, bygger usynlige vegger mellom mennesker.

Motivasjon

Kanskje tror vi at motiverte mennesker er født sånn, men de fleste psykologiske teorier mener at engasjement er noe man kan utvikle.

#255 – Skolemedisin angriper healing

Alterantivbransjen opererer med behandlingsmetoder som ikke får plass i offentlig helsevesen. De møter sterk motstand fra skolemedisin, og kanskje med god grunn?

#254 – Å skrive som egenterapi

Skriving krever at vi strukturerer tankene våre. Det kan fungere som en mental opprydning.

#253 – Psykologi betyr “læren om sjelen”

Hva er forholdet mellom alternative behandlingsmetoder og skolemedisin? Hvor befinner psykologien seg i dette landskapet?

Shots av SinnSyn #4 Videoversjon

Ved hjelp av illustrerende videoer håper jeg at tematikken kan tre frem på litt nye måter - 10 videoer med det viktigste fra SinSyn.

#252 – Hvordan endre negativt tankegods?

Er det du som bestemmer hva du skal tenke og føle? Eller gjør hjernen akkurat som den vil? Hvis den gjør som den vil, hvorfor plager den oss? Dette er sentrale spørsmål som psykologien har beskjeftiget seg med siden fagets opprinnelse.

#251 – Slik utvikles negative livsmønster

God selvfølelse, gode relasjoner, en følelse av selvstendighet og mestring, trygghet og evnen til å uttrykke oss fritt og åpent, er avgjørende for et godt liv.

Kapittel 14 del 1 av 2 – Å leve med god...

Å leve bevisst er en stor utfordring, og derfor foretrekker mange av oss livet på «autopilot». Dette er et viktig "mentalt regnskap" vi alle må ta stilling til.

#250 – Psykiske behov

Med kunnskap om psykologi, kan vi forstå vår egen fortid i et større perspektiv. Fortiden påvirker nåtiden, og dermed er denne typen selvinnsikt avgjørende for mental helse.

#249 – Kart over mening

Erlend Waade har skrevet en bok om sin vandring utover på livets vei og innover i dypet av sjelens irrganger.

Shots av SinnSyn 4

Kan man si noe viktig på under ett munutt? Det er i alle fall en interessant øvelse. Jeg forsøker i fjerde epiosde av Shots fra SinnSyn.

#248 – Eierskap til eget liv og vinn-vinn-situasjoner

Forholdet mellom en passiv og en aktiv holdning til eget liv, er ikke så lett å se, men forskjellen er som den mellom et meningsløst og et meningsfullt liv.