Øvelse 23 – Fordelen med narsissisme og psykopati

Narsissisme og psykopati er blant de karaktertrekkene som står lavest i kurs hos siviliserte mennesker. Men mange psykopater er lovlydige, kreative og flinke i jobben sin.

#329 – Den gode og den onde

Grøsseren til R. L. Stevenson tar et av menneskets mest gjenkjennelige psykiske utfordringer på kornet, altså evnen til å forså, regulere og administrere ulike følelser og tilbøyeligheter i oss selv.

Jakten på en diagnose

Hvis vi jakter en bestemt forståelse av våre egne utfordringer, understøttet av diagnosemanualen og psykiatriske institusjoner, risikerer vi å gå glipp av dybden og bredden i problemet.

#328 Venner og uvenner

Gode venner gir oss bedre livskvalitet, bedre prognose ved alvorlig sykdom og et lengre liv. Hva vet vi om vennskapets psykologi?

#48 – Empatiens skyggesider

En verden hvor vi bryr oss like mye om en syk nabo som flyktningene i Moria krever en litt mer rasjonell og treffsikker empati.

Empatiens skyggesider (video)

Hvordan kan empati være en egenskap som utsletter oss som hjelpere, og hvordan kan en mer fininnstilt empati ruste oss som (med)mennesker?

Bedrifts abonnement på mentalt treningsstudio

Mental trening handler om å oppdage, revurdere og stimulere nye kildekoder i sitt mentale operativsystem: Bedriftsmedlemskap på SinnSyns mentale treningsstudio.

Ep 17 – Den usunne perfeksjonismen

Perfeksjonisme er en mentalitet som kan gjøre seg gjeldene på mange områder, og det er en psykologisk orientering som er forbundet med psykiske plager.

#327 – Sov godt i et sundt liv

Søvn, kosthold, takknemlighet, relasjoner, isbading, trening, orgasme, selvinnsikt og mye mer ligger på koldtbordet til selvhjelpsbransjen. Ikke gå deg vill!

Perfeksjonisme-Fella del 3 av 3

Perfeksjonisme er en innstilling som forpester livskvalitet, vekst og utvikling. Perfeksjonisme forbindes med mange alvorlige psykiske plager.

Perfeksjonisme-Fella del 2 av 3

Perfeksjonisme er en mentalitet som kan gjøre seg gjeldene på mange områder, og det er en psykologisk orientering som er forbundet med psykiske plager.

Perfeksjonisme-Fella del 1 av 3

Når vi streber etter skyhøye standarder, er prisen vi betaler følelsen av kronisk tilkortkommenhet. Ny miniserie i tre deler om perfeksjonisme.

Ep 16 – Grupper vi hører til på godt og vondt

I gode grupper kan vi vokse og utvikle oss, men i grupper med destruktive dynamikker kan man føle seg utenfor og mindreverdig.

Selvbildet – Kapittel 6 – Livets spill

Uten et meningsfullt prosjekt henfaller mennesket til et ørkesløst liv eller latskap. Latskap paralyserer viljen og fanger oss i en tilstand av kjedsomhet.

#326 – Mannens dårlige (psykiske) helse

Når det gjelder psykiske plager, kommer menn i behandling for noe de har gjort, mens kvinner kommer i behandling for noe de føler eller opplever.

Ep 15 – Statusjag

I vår verden vil status bestemme hvor mye respekt og kjærlighet vi høster, noe som sekundært påvirker hvorvidt vi kan «elske oss selv» med overbevisning.

Ep 14 – Psykologiske blindsoner

Mentale snarveier sørger for at vi prosesserer informasjon raskt og effektivt, men det fører ofte til misforståelser som videre skaper de merkeligste problemer.

Ep 13 – Knute på tråden

Noen ganger skjer det noe mellom mennesker som skaper avstand og uvennskap. For å løse konflikten, må vi først og fremst forstå problemet.

Ep 12 – Høyt press og jakten på selvutvikling

Vi har bedre levekår og lengre forventet levealder enn noensinne. Likevel er vi mer stressa og nedstemte enn før. Hva er det som feiler oss?

#47 – Mannefall

Menn dør hyppigere enn kvinner av de fleste sykdommer. Mange menn lever alene, uten familie - med massive helseplager. Hvorfor?

Øvelse 22 – Fordeler med skyldfølelse

Skyldfølelsen motiverer oss til å ta ansvar og reparere skaden vi har forårsaket. Det er en viktig sosial følelse, imotsetning til skam som kun får oss til å krympe sammen.

#324 – Misbruk, mistillit & mobbing

En utrygg oppvekst kan gi seg utslag i voksenlivet. Humørsvigninger, mistenksomhet, angst og problemer i parforhold er vanlige symptomer.

#323 – Hjerneaktivitet i stereo

Venstre hjernehalvdel er visstnok veldig logisk, verbal og A4-aktig, mens den høyre er mer kreativ og «spirituell». Kan man bruke begge på en gang og få et liv i stereo?

Narsissisme del 3 av 3

Bak fasaden vil narsissisten ofte være svært sårbar og lett føle skam som han eller hun har vanskeligheter med å vedstå seg. Dette er siste del i miniserien om narsissisme.

Narsissisme del 2 av 3

Narsissisten har stort behov for oppmerksomhet, overdreven oppfatning av sin egen betydning, er arrogant, utnytter andre og viser manglende empati.

Narsissisme del 1 av 3

Man kan befinne seg på en skala fra 0-10 hva angår narsissistiske tendenser. Hvis ikke du ligger rundt 5, vil du oppleve problemer.

#322 – Skal jeg ta livet av meg, eller ta en...

Valgmuligheter har økt i takt med velstand og ny teknologi. Ved hvert valg er det flere alternativer, noe som vanskeliggjør avgjørelser og øker sjansen for å velge feil.

Følelsene bak fasaden

Det vi ikke mestrer optimalt, fordi vi ikke har lært det, kan læres dersom vi gjør en bevisst innsats. Dette gjelder også håndtering av følelser.

#46 – Forandring

Vi ble fortalt hvem vi er av våre omgivelser gjennom oppveksten, og disse fortellingene utgjør grunntonen i vår selvforståelse.

#320 – Kynisme er ikke så smart som vi tror

Kynikere vil fortelle deg at alle er egoistiske, ‘systemet’ er rigget og drevet av grådighet. Spørsmålet er hvorfor de hevder et såpass pessimistisk livssyn.

Miniserie – Knute på tråden del 3 av 3

Hvor det ikke er frihet, er det heller ikke vennskap. Vennskap elsker frihetens vind, og vil ikke la seg stenge inne i trange og lukkede rom.

Miniserie – Knute på tråden del 2 av 3

Aristoteles: Det er stor forskjell på vennskap basert på nytte og vennskap basert på oppriktighet. Bare det siste fortjener navnet sant vennskap.

Miniserie – Knute på tråden del 1 av 3

Å lære å kjenne noen er å flytte inn i et rom av gangen. Rive en vegg, men beholde de bærende.

#319 – Er du den du tror du er?

Jo mer skråsikker du er på hvem du er, desto større sjanse er det for at du mangler selvinnsikt.

Selvbildet – Kapittel 5 – Selvbildet

Mens speilet reflekterer det fysiske utseendet mitt, er selvbildet en refleksjon av meg selv fra «innsiden». Hvordan er egentlig forholdet mellom selvbilde og utseende?

#318 – Veien til lykke

Vi har mer velstand enn noensinne, men vi er ikke mer lykkelige. Hva gjør vi feil? Har vi misforstått hva som egentlig gjør oss lykkelige?