#36 – Dr. Jekyll og Mr. Hyde

Dr. Jekyll og Mr. Hyde, som altså er to sider av samme person, er såpass spaltet at det ikke finnes en bro mellom den onde og den gode, mens et mer integrert menneske kjenner både sine postive og mer destruktive sider.

Selvbildet – Kapittel 1 del 2/3 – Kreativitet

Kreative mennesker har gjerne to ting til felles: De er nysgjerrige og energiske. Det er fascinasjonen som driver dem fremover med enorm styrke.

#282 – Hva gjør et godt vennskap?

Å kritisere andre er ikke den beste veien til gode relasjoner, men løgn for å skåne andres følelser er heller ikke så lurt. Hvordan manøvrere i vennskap?

#281 – The Power of bad

En negativ innstilling kan hvile på en tankefelle:Når to elementer er like intense, vil det negative ha større effekt på vår tilstand enn nøytrale/positive ting

Miniserie om selvfølelse del 3 av 3

Hvordan man vurderer sin egen verdi som menneske, handler om hvordan man lærte å kjenne seg selv i møte med andre. Selvfølelsen kan bli en selvoppfyllende profeti

#280 – Relasjoner for dummies

Intellektuell intimitet handler om å forstå den andres tankeprosesser; Emosjonell intimitet handler om å uttrykke følelser; Fysisk intimitet er berøring og sex - Alt er like viktig i parforhold

Miniserie om selvfølelse del 2 av 3

God selvfølelse fungerer som en magnet på hyggelige mennesker og suksess, mens dårlige folk og ulykker graviterer mot dårlig selvfølelse.

Miniserie om selvfølelse del 1 av 3

I følge Nathaniel Branden hviler god selvfølelse på seks pillarer. Kanskje er det smart å vite hva god selvfølelse er bygd på...

Ny miniserie om selvfølelse

Jeg skal tilbake til selvfølelsens psykologi i en miniserie i tre deler. Hva mener Nathaniel Branden når han sier at god selvfølelse hviler på seks pillarer?

#279 – 10 kjennetegn på perfeksjonisme

Perfeksjonisten oppnår mindre og stresser mer enn andre. De har urealistiske forventninger, og føler seg mislykka når de ikke innfrir.

#35 – Vennskapets psykologi

Gode venner er helsebringende og vanskelige venner er utmattende. Evnen til å skape gode relasjoner er en kunst vi bør mestre.

Øvelse 16 – Uten «jeg» er det ingen problemer

Nyere forskning indikerer at selvet er en illusjon, et ikke-eksisterende mønster, en mental konstruksjon, skapt av språksenteret i den venstre delen av hjernen.

Hva er et geni?

Mange tanker, som eksistensielt sett er tenkbare, er sosialt sett utenkbare fordi kulturen legger føringer for vår mentale utfoldelse.

Egenverdi og oppvekst

Alle våre erfaringer med livet og andre mennesker har formet oss, og noen ganger hjelper det å se sammenhengen mellom det som har vært for å forstå oss selv nå.

Kan smerten bli et springbrett til større (selv)innsikt?

Når vi forsøker å unngå psykisk ubehag, enten vi distraherer oss selv med jobb, alkohol eller overdreven trening, har vi valgt å leve med «bind for øynene».

Tenk som en komiker

Hva vil det si å kjenne etter på følelser? Jeg er litt usikker, men jeg har en annen strategi som fungerer for meg. For meg hjelper det å tenke som en komiker.

#278 – Angsten som slår deg i bakken

De fleste har en følelse av mangel og selvforakt som gir næring til psykiske utfordringer, og spørsmål om meningen med alt strevet, er ikke enkelt å besvare.

Miniserie – Vårt mentale maskineri del 4 av 4

Dersom vi forstår dynamikken mellom hjernens ulike moduser, er det lettere å forstå oss selv, og dermed lettere å utvikle seg i positive retninger.

Miniserie – Vårt mentale maskineri del 3 av 4

Vi fungerer i to ulike «mentale gir», og dersom vi forstår når vi burde gire ned og opp, vil vi fungere bedre som mennesker.

#277 – Å mobbe seg selv

Det finnes elskverdige mennesker som behandler alle andre med respekt og omsorg, men oppfører seg som en psykopat mot seg selv.

Miniserie – Vårt mentale maskineri del 2 av 4

Vi kan flyte med i livets elv uten å tenke oss om, men vi kan også grubler over denne elven uten å bade.

Miniserie – Vårt mentale maskineri del 1 av 4

Det finnes nevrologiske forstyrrelser i hjernen som gir merkverdige symptomer, men som også kaster nytt lys over hva det vil si å være et tenkende menneske.

Miniserie i 4 deler om vårt mentale maskineri

I vårt mentale førstegir er vi intuitive og kreative, mens i andregir er vi ettertenksomme og grublende. For at vi skal fungere, må systemene jobbe godt sammen.

#276 – Empati-egoister

Hva vil de si å være mindful, emosjonelt intelligent og empatisk? Er empati en utelukkende positiv egenskap, eller er dette også et slags emosjonelt navigasjonssystem som kan være feiljustert?

Miniserie om vennskap del 3 av 3

Det er stor forskjell på vennskap basert på nytte og vennskap basert på oppriktighet. Bare det siste fortjener navnet sant vennskap - Aristoteles

Miniserie om vennskap del 2 av 3

En relasjon består av subtile mellommenneskelige transaksjoner. De som forstår den relasjonelle økonomien best, er rikets på gode venner.

#275 – Foreldrene og barna

Hvor langt er foreldre villig til å strekke seg for barna sine? Hvor mange etiske retningslinjer er de villig til å bryte?

Miniserie om vennskap del 1 av 3

Venner er utrolig viktig. Uten gode relasjoner dør vi for tidlig og blir fortere syke. Svake relasjoner forringer vår livskvalitet dramatisk.

Miniserie om vennskap

Gode venner fungerer som et sikkerhetsnett i møte med livets utfordringer. Uten venner, er det lett å havne i «kjelleren».

#274 – Meningsløshet og selvmord

Vi må oppleve mening for et velfungerende liv. Meningsløshet er i verste fall dødelig. Det er mange årsaker til selvmord, men tap av mening er ofte avgjørende.

#33 – Det feminine og det maskuline

Feminine og maskuline krefter bor i alle mennesker, og dynamikken mellom disse kaster lys over våre holdninger, valg og motivasjon.

#273 – Mental-gymmen

I dag skal jeg tilbake til Arendal for andre del av foredraget som heter «Alt du tenker og føler er feil». Innledningsvis vil jeg...

#272 – Spiller utseende en rolle?

Ofte tilskriver vi pene mennesker positive egenskaper de ikke nødvendigvis har. Det kalles Glorie-effekten. Motsatt tror vi at mindre pene mennesker har en rekke dårlige kvaliteter, noe som kalles horn-effekten.

#271 – Vårt «psykiske» hovedproblem

Vi går rundt med «psykiske målestokker» hvor vi leser av vår egen verdi. Hva som definerer høy verdi som menneske, kommer an på hvilke målestokker vi bruker.

Øvelse 15 – Den «lykkelige» balansen

Et lykkelig liv består av gleder, men gleder alene gjør deg ikke tilfreds. Man må også gjøre det som er meningsfullt, selv om det ofte er vanskelig og slitsomt.

Den lykkelige balansen

Veien til det gode liv kan være mangfoldig, men en god blanding av plikter og fornøyelser er viktig for de fleste.