#187 – Åndenes makt

Døde mennesker kommuniserer via dårlige lydopptak. Ansiktet til Jesus dukker opp i en sky på himmelen og fru Hansen ser ansiktet til sin avdøde mann i en brent toast. Mennesker tror på utrolige ting, og hvordan skal vi forstå det?

#186 – Demoner på protestfestivalen

Jeg har diskutert ånder og demoner på Protestfestivalen. En opphetet debatt med overskriften: Det Gudløse Norden - Gudelig åndskamp eller gudløs maktkamp?

Hvorfor eksisterer universet?

Vi er her på denne planeten, men hvorfor? Hvorfor eksiterer det noe som helst, fremfor ingenting? Slike spørsmål gir oss strekkmerker i hjernen.

#185 – Gud, sprit, miljøvern og voldelige søppelkasser

Det vi gjør i dag får konsekvenser for morgendagen. Følger vi impulser og følelser uten å tenke oss om, kan det hende at vi får vanskeligheter på lengre sikt. Det kalles horisontproblemet.

Følelsen av sammenheng og trygghet

Følelsen av sammenheng mellom fortid, nåtid og fremtid er en forutsetning for følelsen av mening, livslyst og kontroll.

Kapittel 7 – Meditasjon og oppmerksomhetstrening

Alle opplever kritikk: Hvis vi sammenblander andres innspill med vår egen verdi som menneske, har vi et sårbart og risikabelt livsprosjekt.

Kapittel 6 – Selvaksept

Å akseptere seg selv betyr ikke at man ikke kan ønske seg forandringer. Selvaksept er snarere en forutsetning for å endre på noe.

#184 – Skammens mange ansikter

Mye skam er som å kjøre gjennom livet med håndbrekket på, og det høres vitterlig ikke ut som en god ting. I denne episoden utforsker vi skam.

Er vi alene i universet?

Universet er uendelig stort, og vi sitter på en liten ball i et kosmisk nabolag hvor vi ikke kjenner noen andre. Er vi alene?

#183 – De lykkeligste er ikke opptatt av lykke

Det kan virke som om lykke er en bivirkning av å gjøre meningsfulle ting, mestre livet, investere i relasjoner, sette seg mål og følge sine ambisjoner.

Jeg ble meg via deg

Ansiktet vårt uttrykker mer enn vi tror. Vi speiler andre og de speiler oss. Vi formes i den andres øyne, og da er det avgjørende at vi omgir oss med mennesker som har kapasitet for omsorg.

#182 – Hva kjennetegner de lykkeligste av oss?

Det er forsket en del på lykkelige mennesker. Hva kjennetegner dem? Kan man utvikle egenskaper som gir oss et bedre liv?

Noceboeffekten

Noceboeffekten handler om hvordan vår frykt for sykdom fører til sykdom. Det er placeboeffektens onde tvilling.

Kapittel 5 del 2 – Medfølelse er medisin for sjelen

Selvutvikling er ofte assosiert med mental harmoni hos en selv, men det viktigste poenget er at et balansert sinn har mer å gi til andre.

#181 – Digital helse

Vi har flere psykologer nå enn noen gang, men behovet i befolkningen er større enn dagens helsetilbud kan dekke. Jeg snakker med Svein Øverland om mulighetene innenfor «digital psykisk helse».

Når vi skuer hunden på hårene

Tankefeller er mentale snarveier som hjelper oss å bearbeide informasjon raskt, men vi risikerer å gjøre grove feil. Tankefeller gjør oss skråsikre, selv om det vi tror er helt feil.

Kapittel 5 del 1 – Positive følelser og medfølelse

Vi føler oss lykkelige når vi fullbyrder det som er definert som verdifullt for oss. Kan vi assosiere verdi til flere elementer i eget liv?

#180 – Hvordan tåler vi de andre?

En liten løgn for å unngå en ubehagelig samtale, irritasjon som ikke blir uttrykt, et skrått blikk, gamle minner og alt sammen påvirke relasjonen mellom fire mennesker som står hverandre nær.

#10 – Misunnelsens psykologi

Jeg er ikke misunnelig, men jeg kan ikke nekte, at om jeg på en god måte kunne vrikke halsen om på ham, så gjorde jeg det - Ludvig Holberg

#179 – Brainsex og de som aldri blir forelsket

Er menn og kvinner egentlig kompatible, eller fra hver sin planet? Og hva er det med mennesker som aldri blir forelsket?

Freud og det ubevisste

Alt du tenker og føler er kanskje ikke helt feil, men som regel bare litt riktig. Vi er alle motivert av krefter som ligger utenfor vår bevisste oppmerksomhet, og derfor delvis uvitende om årsaken til det vi tenker, føler og foretar oss.

Kapittel 4 – Sosial angst

Når helvete er andre mennesker: Omlag 2–5 % av befolkningen på et gitt tidspunkt har sosial angst. I løpet av livet vil 10–15 % oppleve perioder med sosial angst. Hvordan mestrer man det?

#178 – Psykoanalyse av friluftsliv

En digital livsstil er uunngåelig, og mange opplever oppmerksomhetssvikt og stress foran skjermen. Kontakt med naturen kan revitalisere oss og styrke våre mentale evner. Hvordan og hvorfor?

#177 – Kritikk og kritiske personer

Vi kan lære av kritikk eller bli såret. Noen ganger vil ærlighet oppleves som kritikk, og da er spørsmålet om vi egentlig burde lyve for å skåne andres følelser.

Lydbok – Selvfølelse, Selvbilde & Identitet

Velkommen til lydboken som heter «Selvbilde, selvfølelse og identitet». Den er skrevet av meg, Sondre Risholm Liverød, og det er jeg som leser.

Psykoterapi

Når noen stiller deg et spørsmål om ditt eget indre liv, må du reflektere over måten du tenker og føler på. I en slik posisjon kan man lære mye om seg selv, og det er noe av kjernen i samtaleterapi.

Selv en hvit løgn kan koste deg dyrt

Det er ikke sikkert vi lyver så mye med overlegg, men små unndragelser som tilslører sannheten er vanligere enn vi tror. Er det skadelig?

#176 – Perfeksjonistisk og selvkritisk

Noen klarer ikke å nyte livet, men lever under en konstant følelse av press. Det er gjennom prestasjoner de føler seg verdifulle, og symptomene er tvang, perfeksjonisme og arbeidsnarkomani.

#175 – Ateistens Pilgrimsreise

"Psykologens Journal" anmeldt i Tidsskrift for Norsk Psykologforening

Kapittel 3 del 3 – Frykt er en del av livet

Når man er veldig opptatt av trygghet, er man indirekte veldig opptatt av mulige farer. Når vi motiveres av å unngå risiko, lever vi som regel ganske passivt.

Kapittel 3 del 2 – Gjør noe annerledes

Hver gang vi prøver noe nytt, utvider vi horisonten. Det stimulerer hjernen og hindrer at vi kjører oss fast i mentale blindspor.

SinnSyns TenkeTank

Kan vi lage en digital møteplass for rødvinsfilosofering og filosofisk ettertanke? Kan vi lage en psykologisk TenkeTank sammen på Patreon?

SinnSyns Mentale helsestudio

Nå tilbyr jeg medlemskap på SinnSyns mentale helsestudio. Du støtter podcasten og får mer materiale å bryne deg på hver måned.

#8 – På hjemmekontor

Et virus tvang mange av oss inn på hjemmekontor. Vi ble tvangs-digitalisert på 2 måneder. Har vi erfart noe vi kan ta med oss inn i en mer normal hverdag?

På hjemmekontor (Video-versjon)

Mange er stasjonert på hjemmekontor i disse dager. Er det en nødløsning, eller noe vi også bør integrere i tiden etter Covid-19?

#173 – Tiltalen mot empati

Kan det tenkes at de som brenner seg ut som hjelpere har for mye empati, eller kan det tenkes at de bruker empatien helt feil?