#74 – Styrketrening for hodet

Mindfulness er et sett med øvelser for å trene opp våre ”mentale muskler”, men mindfulness er også en holdning til livet som gir mer ro og balanse i en stressende hverdag.

Da livssynet slo sprekker

Psykologens journal er en bok om mine basketak med livets store spørsmål. I mitt tilfelle har kampen foregått i en dialog med mennesker som mener noe helt annet enn meg selv.

Psykologens egen journal

For meg har dette blitt en reise i utfordrende ideer, et møte med egen arroganse, eksponering for frykt og usikkerhet og en øvelse i impulskontroll- Endelig er boken ferdig: Psykologens egen journal

Faenskap i Guds navn

Når jeg ser Jan Hanvold manipulere mennesker til å gi ham penger, blir jeg forbanna. Men skal enkelte sjarlataner få sette Gudstro i et dårlig lys? Det er jeg ikke sikker på…

Sosiale medier stjeler livet

Jeg tror de fleste av oss begynner å innse at vi har en tidstyv i lomma. All ny teknologi vil gi oss nye muligheter, men alle nye fremskritt vil også gi oss nye sykdommer.

Sannsynligvis lever du i Matrix

Livet kan være en drøm, en illusjon eller en fantasi. Hvordan kan vi vite at det vi tror om oss selv og verden rundt oss er sant? Det er blant filosofiens store problemer.

Fra frihet til meningsløshet

Mening er noe vi tilskriver ting helt naturlig, men dersom vi utsettes for ubegrenset frihet og mange valg, forstyrres denne prosessen. Vi blir tvilende, noe som skaper både misnøye og en viss nervøsitet.

Fantasiens Paradox

Ikke tro på tankene eller følelsene dine. De lurer deg! Dette er et råd jeg gir til mange pasienter. Er det et godt råd?

Mer psykologi og kritisk tenkning i skolen

Faktakunnskap har vi på mobilen, men evnen til å skille mellom løgn og etterrettelig informasjon er krevende. Evnen til å tolke vårt indre liv og verden rundt oss er avgjørende. Det bør inn i skolen.

Løgn er kongeveien til kaos

Hvis du har Anne Frank på loftet, bør du lyve hvis nazistene banker på, men ellers er løgn noe som nesten aldri lønner seg. Oppriktighet gir deg det beste livet. Hvorfor?

Ondskapens problem

Fri vilje innebærer at vi kan velge det onde, og det er prisen vi betaler for å være selvstendige subjekter til forskjell fra dukker i et teater. Jeg diskuterer ondskap med pastoren, og vi er ikke enige.

Bedre liv med nye mentale skjemaer

Som mennesker opplever vi ikke verden slik den «egentlig» er, men slik den fremstår for oss når vi har fortolket den ved hjelp av våre mentale skjemaer. Vi kan endre våre opplevelser av livet ved å justere disse skjemaene.

Falske historier vi forteller om oss selv

Vi lager historier om oss selv hele tiden. Historiene er ikke alltid sanne, men de gir oss en følelse av sammenheng. Historiene vi forteller er bestemmende for livet vi lever.

4 av 5 tanker er selvkritiske

Hvis du forstår mer av bakgrunnen for hvordan din «psyke» fabrikkerer alle dine opplevelser av deg selv og ditt liv, kan det hende du kan gjøre noen justeringer som kan forandre hele livet ditt.

Slik ble du den du er nå

Dersom vi i større grad ser sammenhengen mellom det vi har opplevd og den vi er i dag, så blir vi bedre kjent med oss selv og våre reaksjonsmønstre, samtidig som det ofte er første skritt på veien mot et rikere liv.

Et liv etter døden?

Et liv etter døden hadde tatt brodden av mye dødsangst, men det krever at man tror at det finnes noe mer. Hva er argumentene for å tro på ulike varianter av sjelevandring, reinkarnasjon eller himmelrike.

Ville du tatt pillen som gir evig liv?

Døden lar oss forstå at livet er dyrebart. Ville livet bli meningsløst uten døden som rammen rundt livet? Jeg er ikke så sikker. Hvis det fantes en udødelighetspille, så hadde jeg vurdert den.

Dialogisk utløp for min indre uro

Store spørsmål gjør meg urolig. Hva skjer når vi dør? Hva er meningen? Hvorfor er vi her? Istedenfor å unngå tematikken, har jeg utfordret en pastor. Kan vi lære noe, eller blir det bare krangling?

Jeg ble meg via deg

Vi har en rekke behov som må dekkes gjennom barndommen. Når vi ikke får det vi trenger, risikerer vi en psykisk mangel som hjemsøker oss senere i livet. Det skal handle om speiling, mentalisering og mindsight.

Perspektiver på barneomsorg

De fleste foreldre ønsker å gi barnet sitt de beste forutsetninger, men hva kjennetegner et godt omsorgsmiljø? Barn har fysiske og psykiske behov. Hvordan kan vi håndtere barn på best mulig måte?

Flørtende personlighet

Dette er en forelesning om hvordan relasjonsmønstre vi lærer i oppveksten gjentar seg senere i livet. Fairbairn kaller det for mønstre i kjærlighetsbånd.

Sosialt skuespill

Eric Berne mener at alle mennesker trenger anerkjennelse, men at vi ikke våger å be om det direkte. Derfor spiller vi sosial spill for å tilkjempe oss det vi trenger, enten det er skryt, trøst, beundring, sympati eller likes på Facebook.

Et perfekt liv med en manipulert hjerne

Istedenfor en psykolog som får deg til å endre destruktive tanker og følelser, kan du kjøpe ny mental programvare på fremtidens apotek. Fysisk og psykisk frisk og blottet for uvaner for 599,- Interessert?

Psykisk forsvar forvrenger verden

Teorien om menneskets psykiske forsvar gjør det lettere å forstå vårt ubevisste liv. Det er en spennende og interessant teori som kan gi de fleste av oss mer selvinnsikt.

Freud om vårt ubevisste sjelsliv

Freud fortalte oss at alt vi tenker, føler og opplever ikke er objektive sannheter, men subjektive opplevelser påvirket av ubevisste krefter.

Velferdsklemma

Vi er privilegerte og lever i verdens rikeste land, men likevel er vi stressa og mismodige. Vi kjøper det vi trenger uten å tenke på at vi kunne reddet 150 barn fra malaria til prisen av en iPad. Forfattersentrum arrangerte en samtale om dette temaet. Hør den her!

Tenk helhetlig, for å utvikle deg

La oss si du slite med smerter i kroppen og lite energi. Legen finner ingenting på blodprøver og røntgenbilder, men du sliter likevel. Legen er rådløs og henviser deg til psykisk helse. Hva kan du forvente av behandlingen der?

Å bli til som menneske

Hva påvirker psykisk helse? Kosthold, relasjoner, traumer, søvn, genetiske disposisjoner, foreldre, stress i tredje trimester, flytting og mye mer. Det er komplisert, men det går an å tenke helhetlig med en enkel oversikt.

Når vi gjør ting vi vet er feil

Det virker som om mange av våre store problemer er et resultat av mange mindre problemer vi ikke har tatt på alvor. Se videoen om selvdisiplin og psykisk helse.

Jeg HATER min smarttelefon

Vi har gått over til oppmerksomhetsøkonomi. Tusenvis av mennesker jobber for å lage algoritmer som lurer oss til å bruke mer tid på mobil. De er tidstyver, og de mangler etiske overveielser.

Mennesket har INGEN fri vilje

Uten fri vilje kan ingen dømmes eller berømmes for sine handlinger. Vi er styrt av naturlige krefter utenfor vår kontroll, og når vi tror vi handler fritt, er det bare en illusjon.

Å kjenne seg selv i møte med andre

Hvordan virker jeg på andre, hvordan virker andre på meg, hva føler jeg om det og hvorfor føler jeg det akkurat sånn? Mellom mennesker skjer det mye, og det er viktig å forstå det.

Konsekvenser av omsorgssvikt

Alvorlige svikt i relasjonen til barn kan gi barnet en følelse av «uvirkelighet». Det skaker følelsen av å være en person med en fortid og en fremtid, og denne typen utrygghet gjør verden til et skremmende sted.

Hvordan forstå og håndtere sinte barn?

Melanie Klein beskriver oppveksten som en dramatisk kamp hvor kjærligheten kjemper mot aggresjon. Ideene hennes er spennende og kan gi en dypere forståelse for barns fantasier, opplevelser og oppførsel.

Vi er ikke så rasjonelle som vi tror

Sigmund Freud viser oss at alt vi opplever og tror vi vet er filtrert gjennom våre nevroser. Det vil si at vi sjelden er så objektive og rasjonelle som vi tror. Ubeviste krefter lurer bak enhver handling.

Hva synes WebPsykologen om sosiale medier?

Det kan argumenteres for at mye informasjon og sosiale medier gjør noe med hjernen, oppmerksomheten vår og moderne livsførsel. Blir vi overfladiske og dumme eller opplyste og velinformerte?