Flørtende personlighet

Dette er en forelesning om hvordan relasjonsmønstre vi lærer i oppveksten gjentar seg senere i livet. Fairbairn kaller det for mønstre i kjærlighetsbånd.

Sosialt skuespill

Eric Berne mener at alle mennesker trenger anerkjennelse, men at vi ikke våger å be om det direkte. Derfor spiller vi sosial spill for å tilkjempe oss det vi trenger, enten det er skryt, trøst, beundring, sympati eller likes på Facebook.

Et perfekt liv med en manipulert hjerne

Istedenfor en psykolog som får deg til å endre destruktive tanker og følelser, kan du kjøpe ny mental programvare på fremtidens apotek. Fysisk og psykisk frisk og blottet for uvaner for 599,- Interessert?

Psykisk forsvar forvrenger verden

Teorien om menneskets psykiske forsvar gjør det lettere å forstå vårt ubevisste liv. Det er en spennende og interessant teori som kan gi de fleste av oss mer selvinnsikt.

Freud om vårt ubevisste sjelsliv

Freud fortalte oss at alt vi tenker, føler og opplever ikke er objektive sannheter, men subjektive opplevelser påvirket av ubevisste krefter.

Velferdsklemma

Vi er privilegerte og lever i verdens rikeste land, men likevel er vi stressa og mismodige. Vi kjøper det vi trenger uten å tenke på at vi kunne reddet 150 barn fra malaria til prisen av en iPad. Forfattersentrum arrangerte en samtale om dette temaet. Hør den her!

Tenk helhetlig, for å utvikle deg

La oss si du slite med smerter i kroppen og lite energi. Legen finner ingenting på blodprøver og røntgenbilder, men du sliter likevel. Legen er rådløs og henviser deg til psykisk helse. Hva kan du forvente av behandlingen der?

Å bli til som menneske

Hva påvirker psykisk helse? Kosthold, relasjoner, traumer, søvn, genetiske disposisjoner, foreldre, stress i tredje trimester, flytting og mye mer. Det er komplisert, men det går an å tenke helhetlig med en enkel oversikt.

Når vi gjør ting vi vet er feil

Det virker som om mange av våre store problemer er et resultat av mange mindre problemer vi ikke har tatt på alvor. Se videoen om selvdisiplin og psykisk helse.

Jeg HATER min smarttelefon

Vi har gått over til oppmerksomhetsøkonomi. Tusenvis av mennesker jobber for å lage algoritmer som lurer oss til å bruke mer tid på mobil. De er tidstyver, og de mangler etiske overveielser.

Mennesket har INGEN fri vilje

Uten fri vilje kan ingen dømmes eller berømmes for sine handlinger. Vi er styrt av naturlige krefter utenfor vår kontroll, og når vi tror vi handler fritt, er det bare en illusjon.

Å kjenne seg selv i møte med andre

Hvordan virker jeg på andre, hvordan virker andre på meg, hva føler jeg om det og hvorfor føler jeg det akkurat sånn? Mellom mennesker skjer det mye, og det er viktig å forstå det.

Konsekvenser av omsorgssvikt

Alvorlige svikt i relasjonen til barn kan gi barnet en følelse av «uvirkelighet». Det skaker følelsen av å være en person med en fortid og en fremtid, og denne typen utrygghet gjør verden til et skremmende sted.

Hvordan forstå og håndtere sinte barn?

Melanie Klein beskriver oppveksten som en dramatisk kamp hvor kjærligheten kjemper mot aggresjon. Ideene hennes er spennende og kan gi en dypere forståelse for barns fantasier, opplevelser og oppførsel.

Vi er ikke så rasjonelle som vi tror

Sigmund Freud viser oss at alt vi opplever og tror vi vet er filtrert gjennom våre nevroser. Det vil si at vi sjelden er så objektive og rasjonelle som vi tror. Ubeviste krefter lurer bak enhver handling.

Hva synes WebPsykologen om sosiale medier?

Det kan argumenteres for at mye informasjon og sosiale medier gjør noe med hjernen, oppmerksomheten vår og moderne livsførsel. Blir vi overfladiske og dumme eller opplyste og velinformerte?

Et monster under sengen

Barn er redd for at det kan være et monster i skapet. Hvorfor? Når jeg leter etter monstre for mine barn, føler jeg at jeg egentlig leter etter min egen utilstrekkelighet. Hvorfor?

Hva gjør et godt medmenneske?

Det er en egen psykologisk kvalitet ved de beste av oss. Noen kaller det for mentaliseringsevne, mindsight eller evnen til å romme andre. Hvordan forstår vi disse egenskapene, og kan de utvikles?

Anna og forsvarsmekanismene

Det er krevende å regulere impulser, tilpasse våre lyster, forholde oss til ytre krav og vårt indre moralske kompass. Det er ego som navigerer oss gjennom alle konflikter, men av og til trenger ego hjelp av forsvarsmekanismer.

Kjenn deg selv fra innsiden

Jeg mener at vi bør være uhyre interesserte i hvordan vi bruker vårt eget hode, fordi det er i vårt eget sinn at alle våre opplevelser av oss selv og verden fabrikkeres.

En djevel i en verden styrt av Gud eller engel i...

Fairbairn skrev om mønstre i kjærlighetsbånd. Han la merke til at mennesker har en tendens til å gjenskape tidligere relasjoner i nye forhold. Hvorfor er det slik?

Fortiden lever i nåtiden

Fortiden er ofte med oss på en måte vi ikke legger merke til. Små tilsynelatende tilfeldige finurligheter ved vår væremåte, kan ofte avsløre mye om oss selv.

En god nok omsorgsperson

Winnicotts teorier om et godt nok omsorgsmiljø for barn kan være viktig kunnskap for alle foreldre. Omsorg handler både om bleieskift og mat, men også om ivaretakelse av psykologiske behov.

Hvor empatisk er du?

Anser du deg selv som en menneskekjenner? Kan du forstå hva andre føler bare ved å se på dem? Det finnes tester som måler dette. Her kan du prøve en av dem!

Og så skal vi snakke om Gud (!)

Jeg er interessert i mennesker og eksistensielle spørsmål: Døden og meningen med livet. Her kan du se min samtale med apologeten Stefan Gustavsson hvor jeg utfordrer troen på Gud og diskuterer de virkelig store spørsmålene.

Games people play

Boken til Eric Berne forklarer hvordan vi i møte med andre kan forstå våre egne reaksjoner, hvorfor vi av og til føler oss underlegne, oversett, ansvarlige eller dominerende – Forstå de sosiale spillene!

Vi styres av ubevisste mønstre

Alt vi opplever er i bunn og grunn en fortolkning. Tidligere erfaringer og vonde følelser kan farge våre opplevelser. Psyken er hjernens operativsystem, og dette systemet bør fungere optimalt.

Hva er en bad-hair-day?

Du kan se deg selv i speilet og føle deg attraktiv eller mindre attraktiv, men dette er en opplevelse som ofte forandrer seg. Bad hair day er et fenomen som illustrerer noe sentralt ved menneskets opplevelser og vårt ubevisste liv.

Jeg, meg selv & Selvbildet – Ny bok fra WebPsykologen

Å være seg selv betyr å slutte å gjemme seg bak en fasade. Det krever at man våger å være oppriktig og kanskje litt sårbar. Gevinsten er frihet og et avslappet forhold til seg selv, livet og andre mennesker.

Det er sjelden terapi fungerer godt nok

Jeg påstår at psykisk helsevern tilstreber å være spesialiserte på en måte som går glipp av kompleksiteten i menneskelige problemer. Vi må jobbe bredere for å tilby hjelp som fungerer!

Innsikten man trenger for å lykkes sosialt

Å være menneske krever at vi fortolker vårt eget og andres indre liv. Å forstå seg selv og andre fra «innsiden», kalles mentaliseringsevne. Denne egenskapen er noe av det viktigste vi har.

Våre blinde flekker

Psykisk forsvar holder vanskelige tanker og følelser utenfor bevisstheten. Det skaper sjelefred, men krever at vi lever med et visst selvbedrag. På sikt kan det gå ut over selvfølelsen.

God mentalisering gir et godt liv

Mentalisering handler om å forstå sine egne og andres tanker, følelser og motiver. God mentaliseringsevne er forbundet med god psykisk helse. Kan vi trene opp mentalisering?

For å lodde dybden i seg selv…

I en tid hvor mye formidles i korte overskrifter på Twitter, tror jeg vi har behov for mer dybde, spesielt i oss selv. Dette snakket vi om på NRK P1 i en spennende samtale om vårt indre liv. Hør samtalen her.

Da Nett-trollet kom i terapi

Pål er sint, hatefull, deprimert og alene. Han kommer i terapi, men som terapeut har jeg problemer med å akseptere oppførselen hans. Pål har sterke antisosiale trekk, men er det mulig å hjelpe ham i terapi?

Hva hjelper mot psykiske plager?

Innenfor psykisk helse kan man risikere å få forskjellig behandling for samme diagnose. Hvorfor er det slik? Vet man egentlig hva som hjelper, eller prøver man seg bare fram?