Pastoren & Psykologen TV

Pastoren & Psykologen TV

Psykolog Sondre Risholm Liverød diskuterer tro og tvil med pastor Rune Tobiassen. Sondre definerer seg som agnostiker, mens Rune er troende. De snakker om livets store spørsmål.

#1 - Piloten

Sondre Risholm Liverød har invitert Rune Tobiassen for å snakke om livet, døden, fri vilje, ondskap, familieliv, tro, overtro, tvil, ateisme og mye mer. Rune og Sondre har helt forskjellige perspektiver på livets mysterier, og de håper at samtalene dem imellom kan hjelpe dem å trenge dypere inn i de psykologiske, filosofiske og metafysiske spørsmålene som ingen egentlig vet svaret på, og mange er uenige om. Dette er den første samtalen.

#2 - Da vi skulle snakke om døden

I dag hadde vi tenkt til å snakke om døden, og vi gjør et helhjertet forsøk, men det sklir ut. Vi blir mer opptatt av å snakke om mening, moral og Peter Singer. Det er mulig at det er Sondre sin skyld at de mister fokus. Det er nemlig han som er mest redd for å dø. Rune tror på et liv etter døden. Sondre vil veldig gjerne tro på dette, men får det ike til. Sondre har et langt mer naturalistisk syn på livet, i den forstand at han ser på livet som naturlig og ikke overnaturlig. Det betyr at dødemn er enden på visa.