Pastoren & Psykologen TV

Pastoren & Psykologen TV

Psykolog Sondre Risholm Liverød diskuterer tro og tvil med pastor Rune Tobiassen. Sondre definerer seg som agnostiker, mens Rune er troende. De snakker om livets store spørsmål.

#1 - Piloten

Sondre Risholm Liverød har invitert Rune Tobiassen for å snakke om livet, døden, fri vilje, ondskap, familieliv, tro, overtro, tvil, ateisme og mye mer. Rune og Sondre har helt forskjellige perspektiver på livets mysterier, og de håper at samtalene dem imellom kan hjelpe dem å trenge dypere inn i de psykologiske, filosofiske og metafysiske spørsmålene som ingen egentlig vet svaret på, og mange er uenige om. Dette er den første samtalen.

#2 - Da vi skulle snakke om døden

I dag hadde vi tenkt til å snakke om døden, og vi gjør et helhjertet forsøk, men det sklir ut. Vi blir mer opptatt av å snakke om mening, moral og Peter Singer. Det er mulig at det er Sondre sin skyld at de mister fokus. Det er nemlig han som er mest redd for å dø. Rune tror på et liv etter døden. Sondre vil veldig gjerne tro på dette, men får det ike til. Sondre har et langt mer naturalistisk syn på livet, i den forstand at han ser på livet som naturlig og ikke overnaturlig. Det betyr at dødemn er enden på visa.

#3 - Og så går vi rundt om kunnskapens tre

Dette er vårt andre forsøk på å snakke om døden, men vi ender opp ved kunnskapens tre. Kanskje er vi de eneste skpaningene på jorda som er selvbevisste og daglig oppmerksomme på vår egen dødelighet. Det gir oss sannsynligvis en form for eksistensiell uro som en del andre primater slipper.

#4 - Guds megafon

Nok en gang prater vi oss vekk, og denne gangen er det ondskap vi forsøker å diskutere. Sondre forstår ikke hvorfor Gud ikke lot døren til Auswitch stå på gløtt slik at fangene kunne stukket av, mens Rune forklarer at menneskets frie vilje gir muligheten for ondskap. Sondre mener at det er mer ondskap enn nødvendig i verden, og Rune er helt enig, men kanskje er det slik at Gud bruker smerte og lidelse som en slags megafon for å vekke mennesket og skape bevissthet. Som vanlig er vi uenige, men vi klarer å holde den emosjonelle temperaturen under rimelig kontroll.

#5 - Hvis Gud er så god

Vi fortsetter vår samtale om ondskap. Sondre er usikker på om Gud egentlig er God, mens Rune er fast bestemt på at Gud er god og verdens ondskap står på menneskenes regning. Forrige episode var jeg nødt til å klippe i to. Vi var i ferd med å bevege oss inn i så mange ulike temaer, at vi mistet oversikten begge to. Samtidig ble det stadig mer emosjonell temperatur i rommet, noe som heller ikke var med på å øke kvaliteten på samtalen. Her kommer uansett andre halvdel av vår samtale om ondskap og Guds karaktertrekk. Er Gud virkelig god?