#290 – Det som gjør deg til deg

Identitet er noe som skaper en følelse av sammenheng mellom den vi var i går, hvordan vi kjenner oss selv i dag og hvordan vi ser for oss fremtiden.

Velkommen til andre del i miniserien om identitet. Jeg snakke videre med filosof Håvard Løkke på Universitetet i Agder. Det er Philosophia, linjeforeningen for filosofistudentene på UiA, campus Kristiansand, som arrangerte og planla denne samtalen om identitet. Andre Sundbø Olsen var ordstyrer, men han slapp nesten ikke til.

psykologien brukes identitet om den del av personens selvoppfatning som oppleves som særlig sentral, ekte og typisk for vedkommende. «Å finne sin identitet» vil si å danne et selvbilde man føler man kan akseptere og leve opp til, og så etablere en livsstil som svarer til dette bildet. Usikker selvidentitet forekommer hyppig ved alvorlige personlighetsforstyrrelser. En opplevelse av helt å miste sin identitet kan forekomme ved psykoser (schizofreni) og av og til ved alvorlige hjerneskader eller -sykdommer.

Identitet er noe som skaper en følelse av sammenheng mellom den vi var i går, hvordan vi kjenner oss selv i dag og hvordan vi ser for oss fremtiden. Å føle at det er en kontinuitet mellom den vi var i fortid, og en tenkt variant av oss selv i fremtiden, kjennetegner en sterk identitet. Denne sammenhengen mellom den vi var, og hvordan vi reagerer i dag, er også viktig for å forstå våre egne reaksjoner. Vi kan reagere med usikkerhet i en bestemt situasjon, men forstå vår egen usikkerhet på bakgrunn av erfaringer og selverkjennelser vi tilegnet oss på et tidligere tidspunkt i livet. Når vi forstår våre reaksjoner i lyset av vår egen fortid, blir vi ikke overrumplet eller overrasket av oss selv. Vi  kjenner konteksten og den historiske bakgrunnen for våre egne reaksjonsmønstre, noe som gir nettopp denne følelsen av sammenheng og forutsigbarhet. Uten en slik følelse av sammenheng, vil man oppleve en slags fremmed følelse ovenfor seg selv, og det kan være den underliggende dynamikken i flere varianter av psykiske plager. Muligens er det også den samme følelsen man kan få i møte med alvorlig Alzheimer. Når vi ikke kan bruke hukommelsen til å veve sammen det som skjedd i stad, med den situasjonen vi befinner oss i nå, er man frarøvet kontinuiteten og til en viss grad en del av den alltid pågående identitetsdannelsen. Det er en sykdom som rammer oss i vår selvoppfattelse og identitet, og de som kjenner mennesker med alvorlig demens, opplever ofte at de ikke er den samme personen de kjente fra før.

Hvordan vi forstår oss selv og våre muligheter, er også i høy grad bestemt av tidligere erfaringer og andre menneskers reaksjoner på oss. Vi lærer å kjenne oss selv gjennom andre, og derfor er identiteten i høy grad et relasjonelt fenomen. Det blir også en viktig del av tematikken i denne episoden av SinnSyn.

Nå tar vi turen tilbake til Universitetet i Agder og samtalen med filosof Håvard Løkke.

For den psykologisk interesserte

Er du mer interessert i mennesket indre liv, relasjoner og selvutvikling, håper jeg du klikker deg inn på min Patreon konto og bli supporter av SinnSyn og WebPsykologen. På den måten støtter du dette prosjektet, og som takk for støtten får du en del ekstramateriale. Du får flere eksklusive episoder av SinnSyn, mentale øvelser, videomateriell som ikke publiseres andre steder, og du kan høre meg lese og gjennomgå min første bok, Selvfølelsens Psykologi – Bedre selvfølelse ved å bruke hodet litt annerledes. Senere vil jeg også lese inn boken, Jeg, meg selv og selvbildet. Ved hjelp av en rekke psykologiske teorier forsøker jeg å lage et slags treningsprogram hvor man gjør øvelser som styrker selvbilde, selvfølelsen og mentale muskler. Er du blant de som finner verdi her på SinnSyn, og litt over middels interessert i psykologi og filosofi, så er medlemskap i SinnSynes mentale helsestudio kanskje noe for deg. Håper å se deg som Patreon-supporter. Du finner medlemskapet på www.patreon.com/sinnsyn.

Sondre Risholm Liverød er psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Han jobber som terapeut og teamleder ved en poliklinikk for gruppepsykoterapi ved Sørlandet sykehus i Kristiansand. Han driver nettmagasinene WebPsykologen.no og Psykolog.com, som sikter på å formidle psykologi på en anvendelig måte gjennom artikler og videoforedrag. Han underviser i utviklingspsykologi ved Universitetet i Agder. I 2016 ga han ut boken «Selvfølelsens psykologi», og i 2017 kom boken «Jeg, meg selv og selvbildet». I 2018 ble «Psykologens journal» publisert på Cappelen Damm. Denne boken beskriver psykologens møte med livets store spørsmål. I regi av WebPsykologen.no har Sondre også en podcast som heter SinnSyn. Her publiserer han ukentlige foredrag og samtaler om psykologi, filosofi og livssyn. I forbindelse med «Psykologens journal» har Sondre hatt mange samtaler med Pastor Rune Tobiassen. En del av disse samtalene er spilt inn på en podcast som heter «Pastoren & Psykologen». Alle podcastene er tilgjengelige på WebPsykologen.no, iTunes og en del andre plattformer. På YouTube har WebPsykologen en egen kanal hvor Sondre har publisert over 100 videoer. Ønsker du å følge aktiviteten, er det fortrinnsvis WebPsykologens Facebook-side som holder deg oppdatert.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here