Er Jesus tvangsinnlagt på psyk?

Når man sitter med helt nye og originale innsikter eller erfaringer, er det ofte vanskelig å overbevis flertallet. Jesus påstod at han var Guds sønn for 2000 år siden, og forbløffende mange trodde på ham, i alle fall i ettertid. I dag er det også mange som tror at Jesus skal komme tilbake til jorden. Slike lovnader refereres mange steder i bibelen, og Jesus selv ga oss mange spesifikke løfter om at han skulle komme for å ta de troende med seg til himmelriket.

 ”For Menneskesønnen skal komme i sin Fars herlighet sammen med sine engler, og da skal han lønne enhver etter det han har gjort. Sannelig, jeg sier dere: Noen av dem som står her, skal ikke smake døden før de ser Menneskesønnen komme med kongsmakt.” (Matteus, kap. 16, vers 27-28). ”La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg! I min Fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, hadde jeg da sagt dere at jeg går og vil gjøre i stand et sted for dere? Og når jeg har gått og gjort i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til meg, så dere skal være der jeg er. Og dit jeg går, vet dere veien.” (Johanes, kap. 14, vers 1-4).

Jeg har alltid undret meg over dette budskapet og hvor seriøst de troende egentlig tar denne meldingen om en planlagt tilbakekomst. Til dags dato har jeg bodd i mer enn fem forskjellige byer, og jeg har jobbet på flere psykiatriske døgnposter, og jeg registrerer at hver by og hvert psykiatriske sykehus har minst én person som påstår at han er reinkarnasjonen av Jesus. For alt vi vet har han altså kommet tilbake, men budskapet hans er så kontroversielt at vi har valgt å gi ham en diagnose, for deretter å  tvangsmedisinere selveste Guds sønn og sperret ham inne på en psykiatrisk avdeling (sic.). Av og til har jeg lurt på hvorfor ikke sykehuspresten tar slike Jesusmeldninger mer alvorlig med tanke på at han likevel er ventet tilbake i følge bibelen.

Sannsynligvis ingnoreres dagens Jesusfigurer fordi det er så mange av dem. Hver by har sin Jesus som rusler rundt i sandaler og kjortel hele året, men siden alle påstår å være den gjenfødte Mesias, er det ingen som tror på noen av dem. Det er altså de samme premissene som henleder meg til et ateistisk ståstede: Mange religioner påstår å være den eneste rette veien, noe som betyr at de fleste tar feil, og dermed virker det direkte uklokt å velge ut én religion i mylderet av åndelige retninger.

Å tvilholde på ett suverent og konservativt livvsyn er i mine øyne det samme som å drive hasard med sitt eget livsprosjekt som innsats. I tidligere artikler har jeg også argumentert for at ett enestående perspektiv på tilværelsen fostrer enfoldighet og tilkjennegir et psykologisk underskudd, mens ”åndelig” utvikling rett besett handler om å oppøve selvstendig refleksjon og evnen til å forvalte mange ulike perspektiver på livet, altså det motsatte av å satse alt på én bekjennelse eller én ideologi som forlanger underkastelse og loyalitet, spesielt når ideologien utelukkende baserer seg på tro og spekulasjoner. Likevel er religiøse ståsteder ganske alminnelige i vår verden, hvorpå blant annet bibelens ganske omstridte budskap behandles som konkrete sannheter og følgelig det korrekte handlingsgrunnlaget for menneskets små og store bedrifter.

I artikkelen som heter ”Mennesket som religiøs artssjåvinist” snakker vi mer omk hvordan bibelens ord har prentet seg inn i vår kollektive bevissthet til tross for dens absurde, hasardiøse og til dels fordømmende budskap. Dersom man i dag hadde skrevet en ny bibel full av åndelige myter og mirakler, hadde den åpenbart blitt avvist hos allmennheten dersom den ble foreslått som livspoltiske retningslinjer i et moderne sosialdemokrati, men siden den gamle bibelen har 2000 års ansiennitet, og utallige kriger og inkvisisjoner på sin merittliste, består den fremdeles(!)

Av en eller anen grunn er retorikken i bibelen så innarbeidet i det kristne sinnelaget at alle argumenter mot den religiøse modellen ignoreres. En ny bibel som legger seg på linje med den gamle, vill ikke blitt utgitt, og hvis den ble utgitt som en ”ny sannhet” ville den sannsynligvis bli slaktet hos anmelderne, og kanskje ville man forby den på grunn av agiterende innhold og hjernevaskende hensikter. En ny bibel kommer nok ikke på tale, og den som allerede eksisterer blir vi ikke kvitt. Dersom Jesus kommer tilbake, må han virkelig bevise sin eksistens på en kløktig måte. Dersom han mislykkes, er det sannsynlig at han blir satt på antipsykotiske medisiner, og det vil vel være ganske uheldig. Dersom Jesus allerede har kommet tilbake, kan det hende at han allerede er tvangsinnlagt. Mitt spørsmål er når bibelen skal tvangsinnlegges.

Jeg vil imidlertid ikke forfekte at åndelighet skal avvises, men åndelighet diktert av en instans som hevder at du ikke skal tro på andre enn ham, ikke misbruke hans navn, og attpå til bedriver en åndelig politikk basert på skyld, straff eller belønning, er virkelig et trossystem vi snart bør vokse fra. 

 

Av Sondre Risholm Liverød
WebPsykologen.no

 

 

Copyright © 2010 WebFilosofen.no. Denne artikkelen er opphavsrettslig beskyttet etter lov om opphavsrett til åndsverk m.v. – åndsverkloven – av 12. mai 1961. Publisering, kopiering og annen distribusjon av teksten er ikke tillat uten godkjenning fra WebFilosofen.no. Ta kontakt dersom det er spørsmål eller ønske om en avtale i forhold til dette materialet.

Sondre Risholm Liverød er psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Han jobber som terapeut og teamleder ved en poliklinikk for gruppepsykoterapi ved Sørlandet sykehus i Kristiansand. Han driver nettmagasinene WebPsykologen.no og Psykolog.com, som sikter på å formidle psykologi på en anvendelig måte gjennom artikler og videoforedrag. Han underviser i utviklingspsykologi ved Universitetet i Agder. I 2016 ga han ut boken «Selvfølelsens psykologi», og i 2017 kom boken «Jeg, meg selv og selvbildet». I 2018 ble «Psykologens journal» publisert på Cappelen Damm. Denne boken beskriver psykologens møte med livets store spørsmål. I regi av WebPsykologen.no har Sondre også en podcast som heter SinnSyn. Her publiserer han ukentlige foredrag og samtaler om psykologi, filosofi og livssyn. I forbindelse med «Psykologens journal» har Sondre hatt mange samtaler med Pastor Rune Tobiassen. En del av disse samtalene er spilt inn på en podcast som heter «Pastoren & Psykologen». Alle podcastene er tilgjengelige på WebPsykologen.no, iTunes og en del andre plattformer. På YouTube har WebPsykologen en egen kanal hvor Sondre har publisert over 100 videoer. Ønsker du å følge aktiviteten, er det fortrinnsvis WebPsykologens Facebook-side som holder deg oppdatert.

5 KOMMENTARER

  1. “Til dags dato har jeg bodd i mer enn fem forskjellige byer, og jeg har jobbet på flere psykiatriske døgnposter, og jeg registrerer at hver by og hvert psykiatriske sykehus har minst én person som påstår at han er reinkarnasjonen av Jesus. For alt vi vet har han altså kommet tilbake, men budskapet hans er så kontroversielt at vi har valgt å gi ham en diagnose, for deretter å tvangsmedisinere selveste Guds sønn og sperret ham inne på en psykiatrisk avdeling (sic.). ”

    Når Jesus kommer, så kommer han med en slik KRAFT at det hersker ingen tvil om at det er Jesus Sjølve som har kommet. Han tuller seg ikke inn på psykiatrisk avdeling. Det er Jesus vi snakker om her. LORD JESUS

  2. Takk for innspillet Sissel. Denne artikkelen er veldig spissformulert…. Jeg forstår at du sannsynligvis har helt rett i det du sier, forutsatt at Bibelen har rett med hensyn til Jesus sin tilbakekomst.

  3. Jeg kan ikke så mye om Jesus, men var det ikke sånn at han ble korsfestet fordi han ikke klarte å overbevise folk om at han var guds sønn og så mente de som hadde mest makt i landet på den tida at det var et stort lovbrudd å lyve på seg å være guds sønn? Så hvorfor skulle Jesus klare å overbevise oss om an han er Jesus hvis han kommer tilbake når han ikke klarte det første gang?

  4. Det er mange som sier at de er Jesus. Jeg kjenner en personlig som sier at han er Den Hellige Ånd. Til de som påstår at de er Jesus, kan de bare begynne å bevise det: Jesus gikk rundt og gjorde vel og helbredet all sykdom. Så lot han seg korsfeste og døde, og så sto han opp igjen etter 3 dager og viste seg for mer enn 500 mennesker på en gang. Da vil også jeg tro at han den samme Jesus som vi leser om i Bibelen og at han har kommet igjen. Bortsett fra at han jo skulle komme igjen på den samme måten som han for bort. Vi vet vel alle hva som skjedde på Kristi Himmelfartsdag! Lykke til!

  5. Ja Jesus skulle komme igjen. men som usynlig konge i sitt rike i himmelen ikke på Jorden. Da Jesus for opp til himmelen, så nevnte han at verden ser meg ikke mer, altså bokstavelig , men med forstandens øyne vil de Kristne forstå at han har kommet i sitt rike, ut fra profetiene, og bibelens kronologi. Hvis en tror at Jesus kommer igjen bokstavelig ned på jorden, da tror jeg at flere vil bli tvangsinnlagt inn på psykiatrisk ja.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here