Mennesket som psykologisk vesen

Språket påvirker menneskenes handlinger, som igjen påvirker verden i forskjellige retninger, og dermed spiller våre ulike overbevisninger og ulike språkspill en vesentlig rolle. Den franske filosofen Immanuel Kant har postulert at menneskene ser verden gjennom et filter. Han mente at vi hele tiden nedlegger et mønster i verden når vi gjør den til gjenstand for vår oppmerksomhet. Ved hjelp av et språklig begrepsapparat skjærer vi verden i et bestemt snitt. Måten vi skjærer virkeligheten på avhenger av det begrepsapparatet vi bruker som symbol på de store linjene i vårt sosialt betingede tankegods.

På individnivå er spørsmålet om vi i utgangspunktet har en positiv innstilling til oss selv og livet, eller om vi på grunn av vonde erfaringer ser på verden med skepsis og betrakter oss selv som mindreverdige. Igjen er det langt på vei måten vi tenker om tilværelsen på som avgjør hvorvidt vi føler oss tilpass og fornøyde eller redde og usikre. Terapi og selvutvikling handler om å legge språk på våre livsprosjekter og på forståelsen av oss selv. I følge ovenstående vil det i så måte være avgjørende at vi velger forståelsesmodeller og språkspill som fostrer vitalitet og glede.

I denne videoen skal vi se på språket og hvordan selvutvikling kan handle om å etablere nye perspektiver på oss selv og livet rundt oss. Spørsmålet er egentlig hvordan vi kan jobbe med oss selv for å bedre livskvalitet. En av psykologiens opphavsmenn, William James, har uttrykt at en av menneskets største oppdagelser er at vi ved å endre våre holdninger kan endre vårt liv. Vår livsorientering har en gedigen innflytelse på våre følelser, handlinger og velbefinnende. Nettopp dette skal psykolog Sondre Risholm Liverød reflektere noe mer over i følgende video om mennesket som psykologisk vesen.

 

Av Sondre Risholm Liverød
WebPsykologen.no

 

Copyright © 2010 WebFilosofen.no. Denne artikkelen er opphavsrettslig beskyttet etter lov om opphavsrett til åndsverk m.v. – åndsverkloven – av 12. mai 1961. Publisering, kopiering og annen distribusjon av teksten er ikke tillat uten godkjenning fra WebFilosofen.no. Ta kontakt dersom det er spørsmål eller ønske om en avtale i forhold til dette materialet.

Sondre Risholm Liverød er psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Han jobber som terapeut og teamleder ved en poliklinikk for gruppepsykoterapi ved Sørlandet sykehus i Kristiansand. Han driver nettmagasinene WebPsykologen.no og Psykolog.com, som sikter på å formidle psykologi på en anvendelig måte gjennom artikler og videoforedrag. Han underviser i utviklingspsykologi ved Universitetet i Agder. I 2016 ga han ut boken «Selvfølelsens psykologi», og i 2017 kom boken «Jeg, meg selv og selvbildet». I 2018 ble «Psykologens journal» publisert på Cappelen Damm. Denne boken beskriver psykologens møte med livets store spørsmål. I regi av WebPsykologen.no har Sondre også en podcast som heter SinnSyn. Her publiserer han ukentlige foredrag og samtaler om psykologi, filosofi og livssyn. I forbindelse med «Psykologens journal» har Sondre hatt mange samtaler med Pastor Rune Tobiassen. En del av disse samtalene er spilt inn på en podcast som heter «Pastoren & Psykologen». Alle podcastene er tilgjengelige på WebPsykologen.no, iTunes og en del andre plattformer. På YouTube har WebPsykologen en egen kanal hvor Sondre har publisert over 100 videoer. Ønsker du å følge aktiviteten, er det fortrinnsvis WebPsykologens Facebook-side som holder deg oppdatert.

2 KOMMENTARER

  1. Kjempebra, også den intron m Bateson og Wittgenstein, godt å høre kritikk mot medisinering av adhd. –
    CNS=Gud ? Ihvertfall har vi ufattelige evner som du sier. Kost meg med alt på siden her i kveld, takk for gode bidrag.

  2. Hei Brit og takk for dine gode ord. Det er alltid litt sårbart og utrygt å legge noe ut på nett, og dermed er det veldig hyggelig at du er så raus at du sender oss en hyggelig melding. Ellers er vi generelt opptatt av forholdet mellom psyke og soma. Vi håper at vi kan forsøke å forstå alle lidelser og symptombilder fra så mange perspektiver som mulig. Vi vil ikke fremstå som antipsykiatriske i den forstand at vi avviser all form for medisinering etc., men vi vil heller ikke akseptere at mange lidelser ofte blir forstått på bakgrunn av en slags ”fastlåst” biologisk komponent. Dette er et vanskelig felt som har mange ansikter i dagens psykiske helsevern. Dersom du har flere synspunkter på dene saken, vil vi gjerne høre dem! Takk for ditt engasjement.
    Mvh Sondre Risholm Liverød
    WebFilosofen.no

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here