Spørsmål og Svar

FAQ 

WebPsykologen er glad for spørsmål fra publikum. Ta gjerne kontakt dersom du lurer på noe.

 

 

 

 

 

 

Hvordan kan jeg sitere eller referere til en webside i et skriftlig arbeid?

I følge alminnelige standarder siterer man et Internett tidsskrift som WebPsykologen.no på følgende mate:

[Forfatterens Etternavn], [Fornavn med initialer] ([publiseringsdato]). [Artikkelens tittel]. [Tidskiftets tittel] Hentet: [Dato for hentet artikkel] fra: [URL]

Eksempel fra artikklen Positiv tenkning for smerte og smertebehandling

Liverød. S. R., Fitzgerald, S. L. (20.11.2009). Positiv tenkning for smerte og smertebehandling. WebPsykologen.no. Hentet 4. desember 2009 fra https://www.webpsykologen.no/artikler/behandling-og-psykoterapi/positiv-tenkning-for-smerter-og-smertebehandling/

Sitering i teksten bør se slik ut:

Den teksten du siterer” (Liverød & Fitzgerald, 2009)
 

Hvem er WebPsykologen?

WebPsykologen presenterer seg her.

 

Hvem er forfattere på WebPsykologen?

Forfatterne presenterer seg under bidragsytere.

 

Har WebPsykologen et bestemt livssyn?

WebPsykologen er forholdsvis livssynsnøytral og baserer seg på en form for humanisme. Artiklene og videoene på denne siden forfekter ingen spesielle religiøse antakelser eller ansporer til religiøs metafysikk. Dog forholder enkelte artikler seg til noen av de store visdomstradisjonene i den grad det dreier seg om selvutviklingsprosedyrer eller mentaldisiplinerende teknikker med potensiell helsebringende effekt. Eksempelvis er de meditative strategiene hos Eckhart Tolle lett å forbinde med et buddhistisk verdenssyn. Til tross for at disse artiklene muligens reflekterer et buddhistisk livssyn, er de kun presentert på WebPsykologen fordi erfaring og forskning viser at en meditativ praksis har en rekke helsebringende effekter, og ofte betraktes som en viktig del av en helhetlig behandling for psykologiske problemer.

 

Kan jeg publisere mine egne artikler på WebPsykologen?

Ja, det kan du. Dersom du ønsker å spre et viktig budskap eller nye ideer innenfor psykologi og selvutvikling, er du hjertelig velkommen til å sende inn et bidrag til redaksjonen. WebPsykologen setter en del krav til kvalitet og faglig innhold, men alle bidrag vil få en skriftlig tilbakemelding. Når du som forfatter får en artikkel publisert på WebPsykologen, vil du samtidig få din egn profil under bidragsytere, noe som gir en god mulighet til å profilere seg som fagperson.

Brukererfaringer og personlige historier er også velkomne bidrag på WebPsykologen.no.

Under Skrivelysten får du mer informasjon om publisering på WebPsykologen.no

 

Kan jeg få personlige råd av WebPsykologen?

En psykologisk rådgivningstjeneste er noe WebPsykologen ønsker å tilby på sikt, men foreløpig har nettstedet ingen sponsorer eller finansiell støtte, noe som betyr at vi ikke har anledning til å konsultere enkeltsaker. Du er imidlertid velkommen til å ta kontakt vedrørende generelle spørsmål om psykologi, psykologisk behandling, livsfilosofi etc. Relevante spørsmål vil ikke besvarer individuelt, men vi vil tilstrebe å skrive et svar i form av en artikkel som drøfter din problemstilling fra et psykologisk perspektiv. Eventuelt vil vi kommentere ditt tema eller problem i en video på Psykologi TV.

 

Kan jeg publisere artiklene på denne siden et annet sted?

Ikke uten skriftlig tillatelse fra WebPsykologen.no. Du er imidlertid hjertelig velkommen til å ta kontakt med en forespørsel.

Normalt sett tillater ikke WebPsykologen publisering av artiklene med mindre det dreier seg om en spesiell avtale med gjensidige fordeler.

 

Jeg fant en stavefeil eller innholdsfeil i en av artiklene

Vi er svært glade for tilbakemeldinger på alle typer feil, små og store. Vi setter veldig pris på at observante lesere melder inn feil ved å kontakte oss her.

 

Kan jeg linke til WebPsykologen.no?

Normalt sett har vi ikke noe imot at andre websider linker til WebPsykologen. Vi ønsker imidlertid ikke linker fra nettsteder med et støtende, ulovelig eller uetisk innhold. Eksempelvis er sider med porno, gambling eller ekstremistiske holdninger ikke ønsket.

 

Kan du linke til min side?

Normalt sett ikke. Vi linker ikke til andre sider på forespørsel med mindre det dreier seg om et samarbeid eller om en side som WebPsykologen ønsker å støtte eller promotere på grunn av et helsebringende initiativ eller særlig godt innhold. Vi selger heller ikke linker.

 

Har du flere spørsmål? Ta kontakt!