Slipp psyken fri

En del kulturradikale og avantgarde teoretikere på sekstitallet mente at menneskets fatteevne var korrumpert av til dels dogmatiske idétradisjoner og tenkesett. Som menneske ble vi mer eller mindre født inn i en bestemt virkelighetstunnel diktert av kulturelle normer og fordommer. Vi ble lært opp til å forstå verden på en bestemt måte og forholde oss til forhåndsbestemte sannheter om tilværelsens mange fasetter. På denne bakgrunn mener de postmoderne sosialkonstruksjonistiske tenkerne at mennesket på et tidlig tidspunkt ble frarøvet evnen til å tenke selv og skape sine egne opplevelser og erfaringer med verden. På mange måter bli vi kulturelt hjernevaskede og evnen til å opprettholde et åpnet sinn og engasjere seg i kritisk analyse ble underminert av samfunnets mange institusjoner og inkorporerte dogmer.

For å utvikle seg selv og sin bevissthet ble det viktig å bevege seg ut over samfunnets normative tenkesett, men det var slett ingen enkel oppgave. Det sosiale mennesket var allerede kultivert inn i ulike ismer og tanketradisjoner som speilet verden på en helt bestemt måte. Slik ble vår oppfattelse av virkeligheten ganske rigid og følgelig vanskelig å rokke. Som mennesket ble man ofte hensatt til sin egen virkelighetstunnel uten evne eller kapasitet til å se verden i en større sammenheng fra flere perspektiver. Det er omtrent det samme budskapet vi finner i Platons hulelignelse. Vi tror vi kjenner verden, men vår fastlåste psyke lurer oss inn i trangsynte forestillinger som gjør livet fattig og ufleksibelt.

Dette er en urgammel antakelse med rotfeste i mange tanketradisjoner. Robert S. De Ropp er opprinnelig biokjemiker, men hans interesser spenner fra kreftforskning til mental lidelse, hjernens biokjemi og effekten av narkotiske stoffer. I boken The master game (1968) oppsummerer han ovenstående konsept om bevisstheten i det han kaller ”myten om den gale kongen”. I følge de Ropp dreier det seg om en rekke fortellinger hvor menneskets psyke beskrives som et hus med mange rom. Flere av disse rommene er lukket og låst, og de fleste mennesker vet ikke engang at de har slike ”hemmelig” rom i sitt ”psykiske kvarter”. I følge myten er disse rommene fulle av ubeskrivelige skatter. Det innerste og mest hemmelige rommet har angivelig også et vindu med utsikt til evigheten. Det er først når vi beveger oss inn i disse rommene at våre enestående psykologiske begavelser virkelig kommer til sin rett.

Slike konsepter om menneskets psyke er urgamle. Det er overlevert visdom som har fulgt oss siden tidenes morgen, og det er nettopp denne innsikten som formidles i myten om den gale kongen. Myten antar forskjellige former, men spinner hele tiden rundt variasjoner av det samme tema. Blant de mest kjente fortellingene finner vi Nebuchadnezzar som forlater sitt hjem for å spise gress med udyret, Platons hulelignelse, fortellingen om den bortkomne sønn i det nye testamentet, historien om den vandrende prinsen i gnostikernes variant: a Hymn to the Soul eller sufienes fabler om øyboeren.

Alle disse historiene sammenligner mennesket med en konge som egentlig har et overdådig palass til sin disposisjon. Dessverre blir kongen gal og flytter ned i kjelleren under palasset. Her bor han lenge på noen fillete tepper omgitt av verdiløse gjenstander som han kaller sine eiendeler. Når ministerne forsøker å minne kongen på det fantastiske pallasset han forlot, blir han fornærmet og kaller det en løgn. Han påstår at kjelleren er hans palass og at han aldri har forlatt det. Slik var hans galskap. Den mørke kjelleren utgjorde hans verden og de verdiløse gjenstandene beskrev han som juveler (De Ropp, 1968, pp. 49-51).

I dag kan vi gi myten en litt mer moderne fasong. Den forteller oss at mennesket egentlig har en enorm kapasitet til sin disposisjon. Mennesket skiller seg fra dyrene i kraft av språket og i kraft av vår cerebrale korteks. Vi har en stor hjerne med en overflate som er helt spesiell, men i følge myten har vi ikke lært oss å utnytte ressursene i vårt mentale maskineri. Derfor vandrer vi omkring på jorden med skylapper. Vi bor i den mørke kjelleren hvor vi daglig skremmes av illusjoner som vi selv har skapt. Vi lever vårt liv i det dunkle lyset fra våre ureflekterte rutiner (Freuds tvangsrepetisjoner) og kollektive vrangforestillinger (Jungs arketyper). Hvis vi skal gi myten en psykologisk språkdrakt, så forteller den oss at menneskets dagligdagse bevissthetstilstand ligger langt under våre egentlige evner.

På dette området finnes det også en god del forskning som på sett og vis kan sannsynliggjøre myten om den gale kongen. Det er et faktum at mennesker (på lik linje med dyr) lever mye på stereotype responser og ubevisste impulser. Det som gjør oss særegne (til forskjell fra dyr) er imidlertid vår evnen til å involvere refleksjon mellom impuls og handling. Av og til klarer vi dette og utnytter dermed til en viss grad vår menneskelige refleksjonsevne, men som sagt fungerer vi ofte ganske automatisk.

Forskning viser at mennesket kun er bevisst omkring fem prosent av sin egen eksistens. Resten av vårt liv dikteres dermed av ubevisste prosesser (Bargh & Chartrand, 1999). Det betyr at nittifem prosent av vår tilværelse foregår i en slags bevisstløs tilstand farget av kulturelle dogmer og erfaringsbaserte (u)kvalifiserte antakelser om livet. På grunn av dette beskrives mennesket av og til som en søvngjenger i sitt eget liv. Han vet i bunn og grunn lite om hva han driver med og hvor han skal. Som en del av menneskeheten flytter han inn i en verden av vrangforestillinger, og på grunn av disse vrangforestillingene handler han ofte på en måte som er farlig for seg selv og sine medmennesker. Kongen er altså det vanlige menneske. Palasset er den menneskelige bevissthet som er full av nivåer og hemmelige rom med uante muligheter. Galskapen rammer den kongen som ikke tar i bruk mer enn kjelleren i sitt enorme palass, og det gjelder visst de fleste av oss, skal vi tro på Leary, Metzner, Alpert og andre svært liberale og avantgarde sekstitallsteoretikere.

For å slippe inn i psykens esoteriske kammer, og våkne fra den åndsfraværende livsførsel som sosiale marionetter, tror de nevnte teoretikerne at psykedeliske stoffer kan fungere som åndelige portåpnere. Det er imidlertid veldig lite sannsynlig at selvutvikling ved hjelp av kjemiske preparater er den beste veien å gå. Det finnes veldig mange andre selvutviklingsstrategier som baserer seg på meditasjon, yoga, dyp kontemplasjon og andre mentale øvelser. Dersom vi skal forstå selvutvikling i lyset av ovenstående, betyr det at målet er å utvide sin egen bevissthet. Det tror jeg er en verdifull og edel målsetning som langt de fleste hadde hatt glede av, men jeg tror bivirkningene, risikoen og omkostningene ved bruk av psykedeliske stoffer som ”åndelige veiledere” er for store til at det lønner seg å gå den ”lette veien”. Man må kjempe for psykologisk utvikling og avansement, men belønningen man får er stor både på et personlig nivå og på et samfunnsmessig nivå.

Andre artikler om Psykedeliske stoffer

 

Denne artikkelen tilhører en serie på fire artikler om psykedeliske stoffer i forhold til psykologi. Artiklene fokuserer på ulike aspekter og kontroverser i forhold til bruk av psykedeliske preparater. Både WebPsykologen.no og WebFilosofen.no har engasjert seg i dette tema. Artikkelen Kreativ psykologi, LSD og psykose handler om hvordan sosiale konvensjoner låser oss fast til stereotype verdensanskuelser som ikke stimulerer selvutvikling og kreativitet. I så henseende mener noen at psykedeliske stoffer kan ”åpne bevisstheten” for nye dimensjoner, men samtidig kan bivirkningene ved for eksempel LSD kan være alvorlige. Noen forfekter at faren for psykotisk gjennombrudd og varige psykologiske skader er overhengende ved ubetenksomt bruk av psykedeliske preparater. Artikkelen som heter Psyken og psykedeliske stoffer tar for seg hvordan enkelte forskere på 60-tallet mente at psykedeliske stoffer kunne åpne den menneskelige bevissthet for åndelige åpenbaringer. Blant andre Timothy Leary påstod at LSD var en slags kjemisk nøkkel som kunne ”frigjøre” psyken. I denne artikkelen ser vi på forherligelsen av kjemiske nøkler til åndelige åpenbaringer, og eventuelt problematiske aspekter ved en slik holdning. Artikkelen om Psykedeliske stoffer og selvutvikling handler om hvordan slike stoffer påvirker våre tankeprosesser og persepsjon. Vi diskuterer her mulighetene ved å fremkalle nye måter å oppleve verden på, samtidig som vi drøfter hvorvidt det kan være psykologisk skadelig å dra veksel på psykedelia i forhold til selvutvikling. Noen har velbegrunnede argumenter for at blant annet opium og LSD kan åpne menneskets bevissthet for nye dimensjoner ved livet.

Kilder

 

De Ropp, Robert S. (1974). The Master Game. Picador edition, Pan Books Ltd., London.

Bargh, J. A. & Cartrand, T. L. (1999). The unbearable automaticity of being. American Psychologist, 54, pp. 462-479.

 

Av Sondre Risholm Liverød
WebFilosofen.no

 

Copyright © 2010 WebFilosofen.no. Denne artikkelen er opphavsrettslig beskyttet etter lov om opphavsrett til åndsverk m.v. – åndsverkloven – av 12. mai 1961. Publisering, kopiering og annen distribusjon av teksten er ikke tillat uten godkjenning fra WebFilosofen.no. Ta kontakt dersom det er spørsmål eller ønske om en avtale i forhold til dette materialet.

Sondre Risholm Liverød er psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Han jobber som terapeut og teamleder ved en poliklinikk for gruppepsykoterapi ved Sørlandet sykehus i Kristiansand. Han driver nettmagasinene WebPsykologen.no og Psykolog.com, som sikter på å formidle psykologi på en anvendelig måte gjennom artikler og videoforedrag. Han underviser i utviklingspsykologi ved Universitetet i Agder. I 2016 ga han ut boken «Selvfølelsens psykologi», og i 2017 kom boken «Jeg, meg selv og selvbildet». I 2018 ble «Psykologens journal» publisert på Cappelen Damm. Denne boken beskriver psykologens møte med livets store spørsmål. I regi av WebPsykologen.no har Sondre også en podcast som heter SinnSyn. Her publiserer han ukentlige foredrag og samtaler om psykologi, filosofi og livssyn. I forbindelse med «Psykologens journal» har Sondre hatt mange samtaler med Pastor Rune Tobiassen. En del av disse samtalene er spilt inn på en podcast som heter «Pastoren & Psykologen». Alle podcastene er tilgjengelige på WebPsykologen.no, iTunes og en del andre plattformer. På YouTube har WebPsykologen en egen kanal hvor Sondre har publisert over 100 videoer. Ønsker du å følge aktiviteten, er det fortrinnsvis WebPsykologens Facebook-side som holder deg oppdatert.

9 KOMMENTARER

 1. Her-og-nå mennesker lever borten for tiden. Det betyr: kommer for seint til avtaler, kommer for seint til jobb, er ikke fremtidsrettet, tenker ikke langsiktig, dårlige planleggere, tenker ikke prevantivt osv

 2. Å leve her og nå betyr for meg at jeg har en fortid jeg ikke kan endre. Jeg må ta med meg det beste – og leve videre. Gjort er gjort …osv. Det handler også om å ikke bekymre meg for framtiden. Planlegge: Ja – men ikke bekymre meg. De fleste bekymringer blir aldri noe av. Men å komme for seint til avtaler? Nei, det gjør jeg aldri! For seint å komme seg på flyet når det har gått!

 3. Jeg tror det er viktig at man forstår eksempelvis Eckhart Tolle sitt begrep om å ”leve i nuet” som vesensforskjellig fra å være lat, impulsiv og lemfeldig. Å leve ”her og nå” betyr ikke nødvendigvis at man skal unngå all planlegging. Å leve… i nuet handler om å være i besittelse av en slags nærværende oppmerksomhet. Det betyr at vi ikke lever på sprang eller i et konstant jag om stadig å nå nye mål. Det utelukker ikke at vi kan lage planer for fremtiden i ”nuet”, men det innebærer at vi ikke skal gå glipp øyeblikket ved å binde opp all vår ”psykiske energi”, tanker og følelser i fortiden (depresjon) eller bekymringer for fremtiden (angst). I artikkelen Ekte lykke i følge Eckhart Tolle (https://www.webpsykologen.no/artikler/livsfilosofi/ekte-lykke-ifolge-eckhart-tolle/) diskuterer vi nettopp hvordan vårt ego eller vår personlighet i alt for høy grad er investert i grubling og avveielser i forhold til fremtidig måloppnåelse, noe som ofte frarøver oss en intim og nær opplevelse av øyeblikket. Vi lever på sett og vis for fremtiden, noe som alt for ofte korrumperer vår livskvalitet der vi faktisk lever ”her og nå”. I artikkelen skriver vi det på denne måten: ”Frykt og tanker basert på grådighet forkledd som ”Jeget” eller ”personligheten” er egoets kjerne. Dette er det mentalt konstruerte ”Jeget” som alltid er på utkikk etter muligheter (ekte eller innbilte) for å bli større og viktigere. Dette forklarer også Egoets vanvittige avhengighet av framtiden. I tillegg forklarer det hvorfor Egoet stort sett betrakter nåtiden som en midlertidig holdeplass på vei til målet, og når man endelig har oppnådd dette målet, presenterer egoet et nytt mål litt lenger fremme. Egoet bruker vanligvis separering og konflikt for å forsterke identiteten sin. Dette er ”oss-mot-dem”-syndromet. Vi definerer oss i konflikten eller ubehaget som for eksempel; ”Alt er ikke som det skal akkurat nå, men om litt har jeg fikset det og da…” Men disse eggende konfliktsituasjonene som driver oss videre mot nye mål, er rett og slett egoets finurlige selvopprettholdende mekanisme som volder oss smerte, stress og et konstant ubehag.”

 4. For meg er det å leve i nuet at jeg ikke ønsker meg bort når jeg er hjemme og hjem når jeg er borte 🙂
  Litt enkelt beskrevet.
  Det er også tilstedeværelse i det man er i der og da. Det være seg gode ting eller ting som kan være litt vanskelig…ere.
  Hvordan vi slipper fri?
  Tja, frihet er for meg at jeg tar mitt eget ansvar, og at jeg er ærlig både mot meg selv og andre.
  I ærligheten ligger det mye frihet, og jeg tror at om man har den forankret i sitt liv, så kan man også være mer tilstede der man er til enhver tid.
  Det henger i sammen.

 5. Jeg mener at en god balanse mellom fortid, nåtid og fremtid er det som gir lykke. Det å kunne se tilbake uten å bli deprimert – kose seg med gode minner. Å kunne være oppmerksomt til stede i noen øyeblikk for så å kunne tenke fremover uten …å få angst, men heller ha noe å glede seg til. Det er for meg lykke. Tror det er bedre enn å tvangsmessig fokusere på her- og -nå – for ikke å bli overvelda av fortid og fremtid. Men kunne vandre rolig mellom fortid, nåtid og fremtid i et behagelig og komfortabelt tempo akkurat som det passer en i øyeblikket 🙂

 6. Absolutt! Det er en viktig nyanse å ta med seg. Å være fullstendig oppslukt i øyeblikket hele tiden kan helt klart ha uheldige konsekvenser. Balansen mellom fortid, nåtid og fremtid er sannsynligvis å foretrekke.

 7. Jeg ser at for mange mennesker er det å ta med seg fortiden, svært smertefullt – og nesten umulig. Her ligger det så mye, at en har ofte nok med nåtiden. Da kan også framtiden bli vanskelig – ut fra erfaringer om at “mange vil meg vondt” – …vanskelig å forholde seg til framtiden på en positiv måte. F.eks. rusmisbrukere, som tenker at “det har gått til helvete tidligere – det gjør det sikkert igjen” – eller mange med psykiske lidelser. Da er det viktig å forholde seg til dagen i dag, dagen i dag blir på en måte nok.
  Mange overlever på den måten, ved å ha et sterk fokus på her og nå situasjonen slipper de mange plager.
  Ellers syns jeg innlegget til Sølvi er spesielt godt – og særlig innledningen – å ikke ønske seg bort når jeg er hjemme – og hjem når jeg er borte – er en god metafor for å være tilstede der en er. For mange har det som sagt vært redningen: “hvordan har jeg det akkurat nå” ..?

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here