#50 – Selvhevdelse og lekeslåssing

Hvis du aldri gir andre motstand, men alltid føyer deg og tror det er hensynsfullt, så har du misforstått selvhevdelsens verdi.

Hør hele episoden her

Karen Horney skrev boken ”Our inner conflicts” i 1945. Det er en gammel bok, men likevel full av verdifull innsikt om menneskets utvikling og personlighet. Karen Horney viser oss hvordan små og store konflikter i oppveksten tvinger frem ulike mestringsstrategier hos barnet. Som liten er man sårbar for følelser av hjelpeløshet og avvisning, hvorpå barnet gjør alt det kan for å tilkjempe seg nødvendig trygghet ut i fra de forutsetningene som er gitt. Noen barn har alt de trenger av empatiske omsorgspersoner, kjærlighet og grenser, mens andre barn opplever mangler i kortere eller lengre perioder. De fleste av oss har uansett enkelte «indre konflikter» som kommer til å følge oss inn i voksen alder. Problemet oppstår når våre tidligere strategier i møte med livet dukker opp på nytt uten at vi er oppmerksomme på det. De vil si at vi reagerer på «autopilot» og gjentar fortidens reaksjoner uten at vi oppdager hva som foregår.

Horney forklarer oss at utrygghet i oppveksten krever at barnet tilpasser seg for å oppnå den kjærligheten og anerkjennelsen det har behov for. Noen barn forsøker å være snille og pliktoppfyllende for å vinne andres interesse og omsorg. Dersom dette blir en fast (men ubevisst) strategi i møte med andre mennesker, innlemmes en form for underkastelse som en del av personligheten. Senere i livet kan man ha en tendens til å klamre seg til andre, være føyelig, lite selvhevdende, konfliktsky og generelt sett undergrave egne behov og meninger for å tilfredsstille andre. I denne posisjonen har man utviklet et avhengig mønster hvor man tilstreber å «please» andre for å ikke bli avvist eller forlatt.

I dagens episode skal jeg snakke litt om denne underdanige mentaliteten, samt se litt på mulighetene og fordelene ved å agere mer selvhevdende, egenrådig og tidvis ha muligheten til å prioritere egne behov og hevde egne meninger. Mangel på selvhevdelse er et veldig vanlig fenomen hos pasienter som møter opp ved psykiatrisk poliklinikk, og det er derfor en posisjon jeg møter omtrent hver dag. Spørsmålet er hvordan vi mennesker kan integrere selvhevdelse og ydmykhet i en god blanding. Utgangspunktet er at vi må like oss selv, forstå at vi har rett til kjærlighet og anerkjennesle på lik linje med alle andre. Noen sliter med så mange kritiske stemmer og psykiske diktatorer i sitt indre liv at denne innsikten eller selvhevdende stemmen sjelden eller aldri blir hørt. Da er det vanskelig å kreve sin plass, men det er likevel helt avgjørende for å leve et tilfredsstillende liv. Jeg hevder også at en form for lekeslåssing, innenfor mystiske rammer, kan være avgjørende for å finne frem til gode grenser og en passe måte å markere seg på.  Velkommen til en ny episode for sinnsyn-supportere, og takk for at nettopp du er supporter av denne podcasten!

Sondre Risholm Liverød er psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Han jobber som terapeut og teamleder ved en poliklinikk for gruppepsykoterapi ved Sørlandet sykehus i Kristiansand. Han driver nettmagasinene WebPsykologen.no og Psykolog.com, som sikter på å formidle psykologi på en anvendelig måte gjennom artikler og videoforedrag. Han underviser i utviklingspsykologi ved Universitetet i Agder. I 2016 ga han ut boken «Selvfølelsens psykologi», og i 2017 kom boken «Jeg, meg selv og selvbildet». I 2018 ble «Psykologens journal» publisert på Cappelen Damm. Denne boken beskriver psykologens møte med livets store spørsmål. I regi av WebPsykologen.no har Sondre også en podcast som heter SinnSyn. Her publiserer han ukentlige foredrag og samtaler om psykologi, filosofi og livssyn. I forbindelse med «Psykologens journal» har Sondre hatt mange samtaler med Pastor Rune Tobiassen. En del av disse samtalene er spilt inn på en podcast som heter «Pastoren & Psykologen». Alle podcastene er tilgjengelige på WebPsykologen.no, iTunes og en del andre plattformer. På YouTube har WebPsykologen en egen kanal hvor Sondre har publisert over 100 videoer. Ønsker du å følge aktiviteten, er det fortrinnsvis WebPsykologens Facebook-side som holder deg oppdatert.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here