Leve et liv eller kjempe en kamp

Vi gjør mye for å oppnå et mål i fremtiden, noe som er motiverende, men måloppnåelsen er flyktig og ikke alltid den beste kilden til et meningsfullt liv.

Se videoforedraget her

Mye av det vi gjør, gjør vi for å oppnå et bestemt mål. Vi ønsker å prestere på en bestemt måte, nå en viss standard, utvikle noe eller høste en gevinst, og det er den fremtidige måloppnåelsen som besørger brorparten av motivasjonen i den aktuelle aktiviteten. Problemet med aktiviteter som handler om måloppnåelse, er risikoen for å ikke lykkes, og følelsen av tilkortkommenhet, skuffelse, selvbebreidelse og misnøye lurer i skyggen av aktiviteter som motiveres av å komme frem til et punkt i fremtiden. Men når vi lykkes, kan det tenkes at vi blir fornøyde med oss selv, men gleden ved å oppnå et mål er ofte mer flyktig enn vi tror. Veldig ofte har jeg selv opplevd å nå et mål, fullføre en utdannelse, få seg jobb, skrive ferdig en bok også videre, men gleden ved måloppnåelsen var skuffende kortvarig. Jeg har blant annet skrevet ferdig tre bøker, og hver gang har jeg opplevd et slags antiklimaks, en følelse av tomhet og et spørsmål om hva jeg egentlig skal gjøre nå. Dermed er det ikke sikkert at det er aktiviteter med den hensikt å nå et bestemt mål som tilfører livet mest mening, men finnes det andre typer aktiviteter? I følge Aristoteles finnes det aktiviteter som man gjør fordi aktiviteten i seg selv er meningsbærende. Aktiviteten fører ikke til en belønning i fremtiden, men er i seg selv belønning nok. Det kaller Aristoteles for ateliske aktiviteter, og de kan være en utømmelig kilde til mening. Det motsatte er aktiviteter myntet på måloppnåelse, som kalles for teliske aktiviteter, men som vi har sett, havner man lett i misnøye paradokset i jakten på måloppnåelse: Man risikerer å ikke nå målet, noe som fører til misnøye, og man risikerer at gevinsten ved målet ikke er like tilfredsstillende som man innbilte seg.

Dette er en del av tema i dagens episode av SinnSyn her på SinnSyns Mentale Helsestudio. Det skal handle om perfeksjonisme, høye standarder, misnøye paradokset og muligheten for å tilføre livet kvalitet og glede gjennom aktiviteter som ikke gjøres for å nå et bestemt mål. Velkommen til en ny eksklusiv episode av SinnSyn.

Sondre Risholm Liverød er psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Han jobber som terapeut og teamleder ved en poliklinikk for gruppepsykoterapi ved Sørlandet sykehus i Kristiansand. Han driver nettmagasinene WebPsykologen.no og Psykolog.com, som sikter på å formidle psykologi på en anvendelig måte gjennom artikler og videoforedrag. Han underviser i utviklingspsykologi ved Universitetet i Agder. I 2016 ga han ut boken «Selvfølelsens psykologi», og i 2017 kom boken «Jeg, meg selv og selvbildet». I 2018 ble «Psykologens journal» publisert på Cappelen Damm. Denne boken beskriver psykologens møte med livets store spørsmål. I regi av WebPsykologen.no har Sondre også en podcast som heter SinnSyn. Her publiserer han ukentlige foredrag og samtaler om psykologi, filosofi og livssyn. I forbindelse med «Psykologens journal» har Sondre hatt mange samtaler med Pastor Rune Tobiassen. En del av disse samtalene er spilt inn på en podcast som heter «Pastoren & Psykologen». Alle podcastene er tilgjengelige på WebPsykologen.no, iTunes og en del andre plattformer. På YouTube har WebPsykologen en egen kanal hvor Sondre har publisert over 100 videoer. Ønsker du å følge aktiviteten, er det fortrinnsvis WebPsykologens Facebook-side som holder deg oppdatert.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here