Selvbildet – Kapittel 10 del 3 av 4 – Helt i eget liv

Å være helt i eget liv handler ikke så mye om hva vi gjør, men om hva slags holdning vi har til utfordringer.

Hør del 3 av kapittelet her

Carl Gustav Jung er også kjent for sin teori om kollektive strukturer som ligger dypt forankret i menneskets ubevissthet. Denne kollektive beveggrunnen kaller han for arketyper, og han beskrives dem som nedarvede måter å oppfatte verden på. Det dreier seg om en kollektiv mental innretning i det psykiske apparatet som regulerer og farger våre verdensanskuelser.

Hvis disse arketypiske retningslinjene for våre opplevelser og livsprosjekter er for rigide, kan de komme i konflikt med våre egne ønsker og behov. Dermed kan de antenne psykologiske plager og ødelegge livskraften vår. Arketypiske figurer eller forestillingsbilder opptrer parvis, i den forstand at den ene er bevisst og den andre (det vil si motstykket) i prinsippet er ubevisst. Som i den opprinnelige psykoanalysen er det eventuelle konflikter mellom det bevisste og det ubevisste som regnes som roten til psykiske spenninger og psykisk ubehag. Igjen er det våre muligheter til å være oss selv fullt og helt som forstyrres.

Ifølge den franske filosofen Jean Paul Sartre er vi dømt til å skape vårt eget liv, vi må selv skape mening, og gjennom det får vi en opplevelse av frihet. Dersom vi derimot «flykter» fra livet og lever på løgner, enten de er kollektive eller private, så lever vi i det han kaller «dårlig tro». Dette er nok en versjon av den samme fortellingen. Vi må våge å møte oss selv på godt og vondt, og det er en bevisstgjørelse av de underliggende og konfliktfylte drivkreftene i oss selv som er nøkkelen til frihet. I selvutvikling blir bevisstheten på sett og vis en slags heltemodig aktør som har mulighet til å vinne et liv som er fortapt i angst og uro, tilbake til frihet og vitalitet.

Sondre Risholm Liverød er psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Han jobber som terapeut og teamleder ved en poliklinikk for gruppepsykoterapi ved Sørlandet sykehus i Kristiansand. Han driver nettmagasinene WebPsykologen.no og Psykolog.com, som sikter på å formidle psykologi på en anvendelig måte gjennom artikler og videoforedrag. Han underviser i utviklingspsykologi ved Universitetet i Agder. I 2016 ga han ut boken «Selvfølelsens psykologi», og i 2017 kom boken «Jeg, meg selv og selvbildet». I 2018 ble «Psykologens journal» publisert på Cappelen Damm. Denne boken beskriver psykologens møte med livets store spørsmål. I regi av WebPsykologen.no har Sondre også en podcast som heter SinnSyn. Her publiserer han ukentlige foredrag og samtaler om psykologi, filosofi og livssyn. I forbindelse med «Psykologens journal» har Sondre hatt mange samtaler med Pastor Rune Tobiassen. En del av disse samtalene er spilt inn på en podcast som heter «Pastoren & Psykologen». Alle podcastene er tilgjengelige på WebPsykologen.no, iTunes og en del andre plattformer. På YouTube har WebPsykologen en egen kanal hvor Sondre har publisert over 100 videoer. Ønsker du å følge aktiviteten, er det fortrinnsvis WebPsykologens Facebook-side som holder deg oppdatert.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here