Barn & Følelser

Se hele videoforedraget her

Å være foreldre byr på mange utfordringer. Av og til sier og gjør vi ting som kanskje ikke er helt optimale, og mange foreldre oppdager at de i noen situasjoner ligner litt på sine egne foreldre. Plutselig sier vi noe til egne barn som høres ut som et ekko fra vår egen oppvekst. Av og til ser det ut til at mennesker gjenskaper sine foreldre, også deres dårligste egenskaper, og blir veldig forbløffet når de plutselig oppdager at de ”snakker med foreldrenes” stemme. I denne artikkelen skal vi presentere en video som handler om ”mindsight”. Det er et begrep som ligger tett opp til empati og sosial eller emosjonell intelligens. Det er en egenskap vi har utviklet i større eller mindre grad gjennom oppveksten, og det er en egenskap vi trenger i møte med egne barn og medmennesker. Foreldre kan videreføre denne egenskapen til egen barn dersom de selv har den, men selv om man ikke har fått anledning til å utvikle den ”mentale muskelen” som kreves for ”mindsight”, er det faktisk noe vi kan trene opp i voksen alder. Vi følger hypotesen om at ”mindsight” er noe av det viktigste du kan gi ditt barn.

Sosial arv og fortidens tabber på nytt

Vi vet at mye psykiske vanskeligheter og relasjonelle ”uvaner” går i en slags sosial arv mellom generasjoner. Spørsmålet er om vi er nødt til å gjenta fortidens tabber. Barnepsykiateren, Daniel Siegel, mener at vi kan trene opp vår oppmerksomhet og innsikt i egen livshistorie på en måte som bryter de destruktive mønstrene. Siegel baserer seg på nye funn i nevrobiologi som viser hvordan våre mellommenneskelige relasjoner gjennom oppveksten direkte påvirker utviklingen av hjernen. Han introduserer begrepet ”mindsight” som kan forstås som en slags ”mental muskel”, eller egenskap, som vi kan trene opp. Denne ”mentale muskelen” er helt sentral for psykisk helse, og det handler om vår evne til å legge merke til vårt eget indre liv. Direkte oversatt blir ”mindsight” til ”sinnsyn” – altså et fenomen hvor vi betrakter vårt eget sinn.

Se ”innover”

Mindsight er rett og slett vår evne til å ”se innover” slik at vi kan forstå våre indre liv med mer klarhet, integrerer hjernen og styrke våre relasjoner til andre. Mindsight er en form for fokusert oppmerksomhet som tillater oss å se det interne arbeidet i vårt eget sinn. Det hjelper oss å komme ut av autopilot, inngrodd atferd og vanemessige responser. Mindsight gir oss evnen til å sette navn på følelser, avsløre repeterende negative tanker og dermed oppnå mer kontroll og balanse i møte med livets utfordringer. Istedenfor å være et offer for destruktive mønster i vårt psykiske liv, inntar vi rollen som observatør. Det betyr i neste omgang at vi har mulighet til å gi følelsene som oppstår et navn og ”temme” deres innflytelse istedenfor å bli overveldet.

Mindsight kan læres

MedmenneskelighetMindsight er en ferdighet man kan lære seg. Det er den grunnleggende ferdigheten som ligger bak det man kaller emosjonell og sosial intelligens. Når man utvikler ferdigheter i mindsight, utvikles også den fysiske strukturen i hjernen. Denne åpenbaringen er basert på en av de mest spennende vitenskapelige oppdagelser av de siste tjue årene: Hvordan vi fokusere vår oppmerksomhet former strukturen i hjernen.

En “mental bro” inn til barnet

Mindsight er også utgangspunktet for empati og selve byggeklossene i vår bro inn til barnet. Når vi selv er i balanse og har en god kompetanse på eget indre liv, er det et avgjøende utgangspunkt for empatisk innlevelse i barnet. Foreldre med gode evner til mindsight vil klare å speil barnet på en måte som gir barnet en god forståelse og oppmerksomhet på eget indre liv. Det vil videre styrke barnets evne til å regulere egne følelser, reflektere over vanskelige situasjoner og beholde ro og balanse i møte med motstand. Med andre ord er utviklingen av mindsight forebyggende for omtrent alle mulige lidelser og problemer man kan støte på gjennom et liv. Derfor påstår vi at mindsight er noe av det viktigste man kan gi sitt barn.

Sondre Risholm Liverød er psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Han jobber som terapeut og teamleder ved en poliklinikk for gruppepsykoterapi ved Sørlandet sykehus i Kristiansand. Han driver nettmagasinene WebPsykologen.no og Psykolog.com, som sikter på å formidle psykologi på en anvendelig måte gjennom artikler og videoforedrag. Han underviser i utviklingspsykologi ved Universitetet i Agder. I 2016 ga han ut boken «Selvfølelsens psykologi», og i 2017 kom boken «Jeg, meg selv og selvbildet». I 2018 ble «Psykologens journal» publisert på Cappelen Damm. Denne boken beskriver psykologens møte med livets store spørsmål. I regi av WebPsykologen.no har Sondre også en podcast som heter SinnSyn. Her publiserer han ukentlige foredrag og samtaler om psykologi, filosofi og livssyn. I forbindelse med «Psykologens journal» har Sondre hatt mange samtaler med Pastor Rune Tobiassen. En del av disse samtalene er spilt inn på en podcast som heter «Pastoren & Psykologen». Alle podcastene er tilgjengelige på WebPsykologen.no, iTunes og en del andre plattformer. På YouTube har WebPsykologen en egen kanal hvor Sondre har publisert over 100 videoer. Ønsker du å følge aktiviteten, er det fortrinnsvis WebPsykologens Facebook-side som holder deg oppdatert.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here