Selvbildet – Kapittel 11 del 1 av 3 – Arketyper

Personer som er mer opptatt av å tilfredsstille andre enn å lytte til egne behov, risikerer å få problemer med å sette grenser, ta valg, utvikle seg og være alene.

Hør første del av kapittel 11 her

Alle mennesker tenker og handler ut fra bestemte mønstre. Carl Gustav Jung kalte disse mønstrene for arketyper, og han mente at det fantes en del universelle livsmønstre. Målet med dybdepsykologien er at vi skal bli mer oppmerksomme på disse mønstrene og deretter bruke dem til vår fordel. Arketypene ligger som et potensial i alle mennesker. De bærer med seg ulike målsettinger og ideer om hva som gir livet mening. Enkelte livsmønstre kan få hegemoni i det psykiske livet vårt, og da risikerer vi å leve ganske ensporet uten innspill fra de andre arketypene. Mye selvhjelpslitteratur vil fortelle deg hva du feiler, og hvordan du kan rette på dette. I den dybdepsykologiske tradisjonen forsøker man ikke å rette opp «psykiske feil», men å bli mer av det man er. Det vil si at man må raffinere flere sider ved seg selv, eller kalle på flere arketyper, for å utvikle potensialet sitt og leve fullt og helt.

Sondre Risholm Liverød er psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Han jobber som terapeut og teamleder ved en poliklinikk for gruppepsykoterapi ved Sørlandet sykehus i Kristiansand. Han driver nettmagasinene WebPsykologen.no og Psykolog.com, som sikter på å formidle psykologi på en anvendelig måte gjennom artikler og videoforedrag. Han underviser i utviklingspsykologi ved Universitetet i Agder. I 2016 ga han ut boken «Selvfølelsens psykologi», og i 2017 kom boken «Jeg, meg selv og selvbildet». I 2018 ble «Psykologens journal» publisert på Cappelen Damm. Denne boken beskriver psykologens møte med livets store spørsmål. I regi av WebPsykologen.no har Sondre også en podcast som heter SinnSyn. Her publiserer han ukentlige foredrag og samtaler om psykologi, filosofi og livssyn. I forbindelse med «Psykologens journal» har Sondre hatt mange samtaler med Pastor Rune Tobiassen. En del av disse samtalene er spilt inn på en podcast som heter «Pastoren & Psykologen». Alle podcastene er tilgjengelige på WebPsykologen.no, iTunes og en del andre plattformer. På YouTube har WebPsykologen en egen kanal hvor Sondre har publisert over 100 videoer. Ønsker du å følge aktiviteten, er det fortrinnsvis WebPsykologens Facebook-side som holder deg oppdatert.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here