Livsfasene del 2 av 3

Vi fortsetter serien om menneskets psykologiske utvikling og utviklings-kriser fra fødsel til død med fokus på Eriksons «åtte aldere».

Se del 2 i miniserien om livsfasene her

For meg fungerer ideene til Erikson som et slags kart over våre mest sentrale problemstillinger. Kartet er ikke veldig spesifikt, men peker på en type overordnet problematikk i hver livsfase, og hans beskrivelser hjelper meg å kaste nytt lys over ulike utfordringer jeg selv møter på i mitt liv. Han beskriver ikke mitt liv eller mine utfordringer, akkurat som kartet ikke er en direkte refleksjon av terrenget, men hans måte å beskrive utfordringene på kan oversettes til mitt liv og gi meg ny innsikt. På samme måte kan vi oversette symbolene på en kart for å finne en farbar vei i terrenget. Utviklingspsykologien inneholder veldig mange kart over menneskets modningsprosesser, og jeg synes det er verdifullt å ha med seg i sekken når man skal på tur i seg selv, eller utvikle SinnSyn. 

Sondre Risholm Liverød er psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Han jobber som terapeut og teamleder ved en poliklinikk for gruppepsykoterapi ved Sørlandet sykehus i Kristiansand. Han driver nettmagasinene WebPsykologen.no og Psykolog.com, som sikter på å formidle psykologi på en anvendelig måte gjennom artikler og videoforedrag. Han underviser i utviklingspsykologi ved Universitetet i Agder. I 2016 ga han ut boken «Selvfølelsens psykologi», og i 2017 kom boken «Jeg, meg selv og selvbildet». I 2018 ble «Psykologens journal» publisert på Cappelen Damm. Denne boken beskriver psykologens møte med livets store spørsmål. I regi av WebPsykologen.no har Sondre også en podcast som heter SinnSyn. Her publiserer han ukentlige foredrag og samtaler om psykologi, filosofi og livssyn. I forbindelse med «Psykologens journal» har Sondre hatt mange samtaler med Pastor Rune Tobiassen. En del av disse samtalene er spilt inn på en podcast som heter «Pastoren & Psykologen». Alle podcastene er tilgjengelige på WebPsykologen.no, iTunes og en del andre plattformer. På YouTube har WebPsykologen en egen kanal hvor Sondre har publisert over 100 videoer. Ønsker du å følge aktiviteten, er det fortrinnsvis WebPsykologens Facebook-side som holder deg oppdatert.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here