Optimistens Psykologi

Selv om optimisten ser verden på en noe forvrengt måte, i motsetningen til realisten, lykkes optimister mer og har det bedre enn realister og pessimister.

Se hele videoforedraget her

Optimisme gir oss et litt urealistisk bilde av fremtiden, men dette perspektivet gjør at vi lykkes mer:

Optimisme gjør oss mer motiverte, noe som igjen øker innsatsen vår.

Optimisme gjør at vi lærer av feil, noe som gjør det mer sannsynlig at vi lykkes neste gang.

Selv om optimisten ser verden på en noe forvrengt måte, i motsetningen til realisten, viser det seg at optimistene lever litt lenger, trenger litt mer, jobber litt mer, lykkes litt mer og har en bedre livskvalitet enn realister og pessimister. Hvorfor er en positiv vrangforestilling en fordel? Det er tema i dette videoforedragbt fra september 2022.

Sara Bengstsson påvirket eller «primet» studenter før en test med enten negative eller positive forventninger til egen innsats. De som var veiledet inn i en optimistisk innstilling gjorde det bedre, men det mest interessante var kanskje at de lærte mest av sine feil. Det er fordi hjernen reagerer mest på dissonans mellom forventning og resultat.

Hvis vi forventer å lykkes, men feiler, vil hjernen reagere på diskrepansen og vi vil lære noe nytt som kan brukes i neste forsøk.

Hvis vi forventer å feile, og vi feiler, er det ingen dissonans og hjernen tenger ikke reagere. Alt er som forventet.

Ikke nødvendigvis så lurt å ha lave forventninger for å unngå å bli skuffet – En strategi hvor vi lærer mindre og lykkes mindre.

Sondre Risholm Liverød er psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Han jobber som terapeut og teamleder ved en poliklinikk for gruppepsykoterapi ved Sørlandet sykehus i Kristiansand. Han driver nettmagasinene WebPsykologen.no og Psykolog.com, som sikter på å formidle psykologi på en anvendelig måte gjennom artikler og videoforedrag. Han underviser i utviklingspsykologi ved Universitetet i Agder. I 2016 ga han ut boken «Selvfølelsens psykologi», og i 2017 kom boken «Jeg, meg selv og selvbildet». I 2018 ble «Psykologens journal» publisert på Cappelen Damm. Denne boken beskriver psykologens møte med livets store spørsmål. I regi av WebPsykologen.no har Sondre også en podcast som heter SinnSyn. Her publiserer han ukentlige foredrag og samtaler om psykologi, filosofi og livssyn. I forbindelse med «Psykologens journal» har Sondre hatt mange samtaler med Pastor Rune Tobiassen. En del av disse samtalene er spilt inn på en podcast som heter «Pastoren & Psykologen». Alle podcastene er tilgjengelige på WebPsykologen.no, iTunes og en del andre plattformer. På YouTube har WebPsykologen en egen kanal hvor Sondre har publisert over 100 videoer. Ønsker du å følge aktiviteten, er det fortrinnsvis WebPsykologens Facebook-side som holder deg oppdatert.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here