#53 – Projisering

Vi slipper å mislike hos oss selv det vi kan forakte hos andre. Denne setningen oppsummerer det psykiske forsvaret som kalles projeksjon.

Hør hele episoden her

Projisering defineres i psykologien som overføring av egne ubehagelige tanker og hendelser til andre personer, gjerne til dem som står en nær. Fenomenet oppstår når egne forestillinger og følelser blir for tunge å bære, og den dårlige samvittigheten lesses over på andre.

Mer eller mindre grad av projisering foregår i alle sosiale grupper.

Den kliniske betydningen av begrepet gjelder mennesker som legger sin egen deltagelse i noe (som oftest i negativ forstand) over på en annen – med andre ord bebreider andre for ting han selv har gjort. Ofte har individet en forestilling om seg selv som «perfekt» eller uangripelig i forhold til kritikk eller negative handlinger. Det betyr ikke at de kan ha lav selvfølelse , være usikre og nedstemte, men i øyeblikket anser de sin egen rolle som upåklagelig, mens den aktuelle feilen eller holdningen tilhører den andre. Rett og slett fordi de ikke makter å identifisere seg selv med ubehaget. De beholder en viss mental likevekt ved å tillegge andre skylden for noe de selv (dypest sett) er ansvarlig for.

Klassiske eksempler på projeksjoner forekommer i klasserommet hvor noen blir utpekt som hakke-kyllingen. Ofte kan en enkelt person bli bærer av egenskaper de andre i klassen ikke vil vedkjenne seg, og dernest uttrykker de sin forakt for disse egenskapene ved å hakke på personen som har blitt inkarnasjonen av disse mindre attraktive trekkene Alle grupper vil relativt raskt velge en leder og en eller flere syndebukker. Dette fenomenet er godt beskrevet i den klassiske romanen Fluenes herre.

Fluenes Herre av William Golding er virkelig en bok jeg anbefaler. Den gjorde sterkt inntrykk på meg da jeg leste den for mage år siden. Når du setter mennesker under press, uten et tydelig lederskap, begynner de menneskelige dynamikkene å utfolde seg på veldig synlige måter. Derfor vil menneskets mer primitive psykiske forsvarsverk bli veldig synlig i denne typen scenarier.I Fluene herre kan vi finne en rekke ulike forsvarsmekanismer på spill i relasjonen mellom barna, og det er spesielt tydelig at varianter av projeksjon, og projektiv identifikasjon er på spill. Mennesker beskytter seg selv mot erkjennelsen av egne mindre attraktive eller skremmende sider ved å attribuere disse egenskapene over på andre. Bøller og mobbere gjør dette hele tiden. De velger seg ut et offer som blir plaget. Kanskje mobber de vedkommende fordi han er litt overvektig og kaller ham tjukk, og det mobberen forsøker å unngå er sin egen følelse av å ikke passe inn. Dermed projiserer mobberen denne følelsen av annerledeshet over på offeret og erter dem for det, og på den måten slipper mobberen å håndtere eler erkjenne sin egen følelse av annerledeshet. I Fluenes herre utspiller denne typen dynamikker seg på en veldig hjerteskjærende måten, og denne boken kan virkelig gi en lærer innsikt i gruppepsykologi på villspor, noe man altså bør se opp for i en skoleklasse. Samtidig er det illustrativt for alle mennesker som befinner seg i en gruppe hvor det er noen som blir utsatt for mer kritikk og sleivspark enn andre.

Sondre Risholm Liverød er psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Han jobber som terapeut og teamleder ved en poliklinikk for gruppepsykoterapi ved Sørlandet sykehus i Kristiansand. Han driver nettmagasinene WebPsykologen.no og Psykolog.com, som sikter på å formidle psykologi på en anvendelig måte gjennom artikler og videoforedrag. Han underviser i utviklingspsykologi ved Universitetet i Agder. I 2016 ga han ut boken «Selvfølelsens psykologi», og i 2017 kom boken «Jeg, meg selv og selvbildet». I 2018 ble «Psykologens journal» publisert på Cappelen Damm. Denne boken beskriver psykologens møte med livets store spørsmål. I regi av WebPsykologen.no har Sondre også en podcast som heter SinnSyn. Her publiserer han ukentlige foredrag og samtaler om psykologi, filosofi og livssyn. I forbindelse med «Psykologens journal» har Sondre hatt mange samtaler med Pastor Rune Tobiassen. En del av disse samtalene er spilt inn på en podcast som heter «Pastoren & Psykologen». Alle podcastene er tilgjengelige på WebPsykologen.no, iTunes og en del andre plattformer. På YouTube har WebPsykologen en egen kanal hvor Sondre har publisert over 100 videoer. Ønsker du å følge aktiviteten, er det fortrinnsvis WebPsykologens Facebook-side som holder deg oppdatert.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here