#70 – Ulike forståelser av ANGST

Angst kan enten være knyttet til bestemte objekter eller situasjoner, eller være en mer ubestemt tilstand preget av vedvarende uro og bekymring.

Hør hele episoden her

Eksistensfilosofer mente at angst var en naturlig del av livet, mens Freud mente at det handlet om psykiske konflikter og undertrykkelse av følelser. I eksistensialismen er angst det som ledsager friheten vi har til å ta valg, vår bevissthet om ansvar for eget liv og konsekvensene av det vi gjør, mens for Freud var det en form for patologi. Det er ganske stor forskjell på de to forståelsene av angst. I denne episoden om angst, vil jeg utforske ulike forståelsesmodeller for å komme i dybden på menneskers uro.
Jeg skal blant annet snakke om hvordan vi ved hjelp av psykisk forsvar holder overveldende følelser på avstand. Når de truer med å bryter gjennom forsvaret, sendes et signal til hele systemet, og dette signalet kan oppleves som angst – Signalangst. Angst er også en respons vi kan lære som barn ved å forstå verdens via andres engstelige blikk.
Andre vanskelige erfaringer fra oppveksten kan også dukke opp igjen senere i livet som et slags emosjonelt ekko, selv om vi ikke husker situasjonen fra barndommen. Eksempelvis kan erfaringer med separasjon, uro og utrygghet i barndommen stimulere panikk-systemene i hjernen, og dersom de overstimuleres, kan vi ta med oss en tendens til å reagere med panikk og angst inn i voksen alder. Det er som om hjernen er en slags muskel, og når panikk-muskelen trenes mye, blir den sterk og dominant i vårt indre liv. Det betyr at vi litt for lett reagerer med panikk i situasjoner som egentlig ikke er farlige for oss. Det er i en slik forståelse at Sigmund Freud, psykoanalysens opphavsmann, påstår at fortiden lever i nåtiden.
Da er jeg klar for en hel time om angst, og jeg håper du vil være med. Takk for at du er medlem, og velkommen til en ny eksklusiv episode her på vårt mentale treningssenter.
Sondre Risholm Liverød er psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Han jobber som terapeut og teamleder ved en poliklinikk for gruppepsykoterapi ved Sørlandet sykehus i Kristiansand. Han driver nettmagasinene WebPsykologen.no og Psykolog.com, som sikter på å formidle psykologi på en anvendelig måte gjennom artikler og videoforedrag. Han underviser i utviklingspsykologi ved Universitetet i Agder. I 2016 ga han ut boken «Selvfølelsens psykologi», og i 2017 kom boken «Jeg, meg selv og selvbildet». I 2018 ble «Psykologens journal» publisert på Cappelen Damm. Denne boken beskriver psykologens møte med livets store spørsmål. I regi av WebPsykologen.no har Sondre også en podcast som heter SinnSyn. Her publiserer han ukentlige foredrag og samtaler om psykologi, filosofi og livssyn. I forbindelse med «Psykologens journal» har Sondre hatt mange samtaler med Pastor Rune Tobiassen. En del av disse samtalene er spilt inn på en podcast som heter «Pastoren & Psykologen». Alle podcastene er tilgjengelige på WebPsykologen.no, iTunes og en del andre plattformer. På YouTube har WebPsykologen en egen kanal hvor Sondre har publisert over 100 videoer. Ønsker du å følge aktiviteten, er det fortrinnsvis WebPsykologens Facebook-side som holder deg oppdatert.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here