Selvbildet – Kapittel 10 del 2 av 4 – Potensialet i skyggen

Enten det dreier seg om utbrenthet, angst eller generell mistrivsel i livet, må man av og til innse at symptomene er et tegn på at man har fortrengt og fraskrevet seg ansvaret for vesentlige sider ved seg selv.

Hør hele kapittel 10 del 2 her

I begynnelsen av kapittelet møtte vi Carl Rogers, som er opptatt av menneskets streben etter å bli en hel person. Skyggedialoger kan være en strategi for å oppnå et mer integrert selv. Jungs dybdepsykologi handlet om å legge til rette for samtaler mellom de bevisste og de ubevisste kreftene i oss selv. Å bli en hel person er ikke noe man får til over natten, men snarere en prosess som går over tid. Metoden til Rogers baserer seg på selvaksept, empati og gode relasjoner, mens metoden til Jung går ut på bevisstgjøring og fortolkning av ubevissthetens symbolske uttrykksformer.

Begge metodene har som formål at vi skal komme i kontakt med det som skjuler seg bak den sosiale fasaden vår, og det som skjuler seg bak de maskene vi har båret for å bedra oss selv. Det kan være en smertefull prosess, men gevinstene ved å «bli mer seg selv» er store. Rogers (1961) beskriver hvordan vi kan frigjøre oss fra påtatt konformitet, kynisk fornekting av følelser, en kald og rasjonell væremåte, den morsomme klovnen som gråter inni seg, eller andre karakterer som representerer oss. Målet er å bli en levende, pustende, følende og bevegelig prosess, noe som betyr at vi blir en person, ifølge Rogers. En hel person vil ha god selvfølelse rett og slett fordi egoets masker ikke lenger har monopol på den «eksistensielle børsen» som avgjør vår verdi.

Sondre Risholm Liverød er psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Han jobber som terapeut og teamleder ved en poliklinikk for gruppepsykoterapi ved Sørlandet sykehus i Kristiansand. Han driver nettmagasinene WebPsykologen.no og Psykolog.com, som sikter på å formidle psykologi på en anvendelig måte gjennom artikler og videoforedrag. Han underviser i utviklingspsykologi ved Universitetet i Agder. I 2016 ga han ut boken «Selvfølelsens psykologi», og i 2017 kom boken «Jeg, meg selv og selvbildet». I 2018 ble «Psykologens journal» publisert på Cappelen Damm. Denne boken beskriver psykologens møte med livets store spørsmål. I regi av WebPsykologen.no har Sondre også en podcast som heter SinnSyn. Her publiserer han ukentlige foredrag og samtaler om psykologi, filosofi og livssyn. I forbindelse med «Psykologens journal» har Sondre hatt mange samtaler med Pastor Rune Tobiassen. En del av disse samtalene er spilt inn på en podcast som heter «Pastoren & Psykologen». Alle podcastene er tilgjengelige på WebPsykologen.no, iTunes og en del andre plattformer. På YouTube har WebPsykologen en egen kanal hvor Sondre har publisert over 100 videoer. Ønsker du å følge aktiviteten, er det fortrinnsvis WebPsykologens Facebook-side som holder deg oppdatert.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here