Angst og skolevegring del 2 av 3

Når du spør barn og unge hva deres fremste kilde til stress er, svarer de fleste skolestress. Er det en mentalitet som herjer i skolen som skaper mer stress enn nødvendig?

Se hele del 2 av miniserien om angst og skolevegring

Skolevegring er et voksende problem i den norske skolen. Mellom én og fire prosent av barn og ungdom sliter til enhver tid med å gå på skolen som følge av vegring.

For mange fører dette til tap av rutiner, venner og utdanning. Flere skolevegrere melder om senere problemer i arbeidslivet og lavere livskvalitet.

Samtidig er det mye vi ikke vet om fenomenet.Det finnes ikke så mye tall og fakta, for det føres ikke fravær nasjonalt. Og selv om et barn er borte fra skolen i noen dager fordi det er sykt, er det vanskelig å vite om barnet virkelig er sykt, sier Brochmann.

Ifølge psykologspesialist og førsteamanuensis ved RKBU Midt-Norge, Jo Magne Ingul, er det fem kriterier som definerer skolevegring:

  1. Eleven har et relativt høyt og uforklart fravær.
  2. Den unge er vanligvis hjemme når de skulle vært på skolen.
  3. Den unge viser et følelsesmessig ubehag som angst eller tristhet når de snakker om skolen.
  4. Den unge viser ellers ingen alvorlig antisosial eller normbrytende atferd.
  5. Foreldrene ønsker, og har prøvd, å få den unge til å gå på skolen.

– Når du spør barn og unge hva deres fremste kilde til stress er, svarer de fleste skolestress. Jeg tenker det er en interessant problemstilling – hva er det med skolen, og utdanning i utvidet forstand, som gjør at den har blitt viktigere? 

I andre del av denne miniserien om angst og skolevegring fortsetter jeg å utforske de undeliggende faktorene i menneskers unnvikelse, uro og angst. Skolevegring tjener i denne sammenheng som et eksempel som muligens avslører noen tendenser i samfunnet som nettopp driver en form for uro og utrygghet.

Sondre Risholm Liverød er psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Han jobber som terapeut og teamleder ved en poliklinikk for gruppepsykoterapi ved Sørlandet sykehus i Kristiansand. Han driver nettmagasinene WebPsykologen.no og Psykolog.com, som sikter på å formidle psykologi på en anvendelig måte gjennom artikler og videoforedrag. Han underviser i utviklingspsykologi ved Universitetet i Agder. I 2016 ga han ut boken «Selvfølelsens psykologi», og i 2017 kom boken «Jeg, meg selv og selvbildet». I 2018 ble «Psykologens journal» publisert på Cappelen Damm. Denne boken beskriver psykologens møte med livets store spørsmål. I regi av WebPsykologen.no har Sondre også en podcast som heter SinnSyn. Her publiserer han ukentlige foredrag og samtaler om psykologi, filosofi og livssyn. I forbindelse med «Psykologens journal» har Sondre hatt mange samtaler med Pastor Rune Tobiassen. En del av disse samtalene er spilt inn på en podcast som heter «Pastoren & Psykologen». Alle podcastene er tilgjengelige på WebPsykologen.no, iTunes og en del andre plattformer. På YouTube har WebPsykologen en egen kanal hvor Sondre har publisert over 100 videoer. Ønsker du å følge aktiviteten, er det fortrinnsvis WebPsykologens Facebook-side som holder deg oppdatert.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here