#12 – Descartes onde demon Live på UIA

Du kan ha en demon i hodet som forvrenger alt du opplever. Dermed er det grunn til å tvile på alt, også det vi tror om Gud, Jesus og forfatterne av Bibelen. Det er Sondres påstand, og den møter mye motstand live på UIA.

I denne episoden gjester vi skeptiker uka på Universitetet i Agder i regi av Laget som er et kristent studentsamfunn. Vi skal spille inn en episode av «Pastoren og Psykologen» med publikum i salen. Det er lenge siden Rune og jeg har snakket sammen, og jeg merker at det er lenge siden jeg har tenkt så inngående på spørsmål om tro og tvil. Jeg er med andre ord litt «rusten», og jeg merker at hodet blir litt tomt i løpet av denne seansen. Det var uansett hyggelig å bli invitert, og etter samtalen ble jeg kjent med flere engasjerte mennesker i Laget, og da fikk jeg blåst nytt liv i min interesse for livets store spørsmål og ikke minst hva vi skal tro om vår plass og vår forståelse av den verden vi bebor. Jeg havner etterhvert i en posisjon hvor jeg ikke tror på noe som helst, og det begrunner jeg med en tro på Descartes Demoner. Jeg vil starte dagens episode med en kort innledning om Descartes hentet fra «Psykologens Journal». Det er den boken jeg skrev parallellt med mine samtaler med pastor Rune Tobiassen, og det er den boken som beskriver mitt møte med religion.

Descartes onde demon

Hvorfor er vi her? Og hva er her? Og kan jeg i det hele tatt være sikker på at jeg er her i dette jeg ikke vet hva er? 

Det er Descartes som er tidenes mest radikale skeptiker. Han ville ikke ta noe for gitt. Han bestemte seg for å anta at ingenting er sant, med mindre han kunne finne overveldende gode argumenter for det motsatte. Han ville starte med blanke ark, og derfor måtte han kjøre en bulldoser over alt han trodde på fra før. 

I praksis er Descartes’ tvil ganske besynderlig. Akkurat nå sitter jeg og skriver på en PC på et hotellrom i Stavanger. Jeg drikker kaffe, og jeg hører at min datter puster tungt i barnevogna hvor hun tar sin formiddagshvil. Alt dette er sant, men Descartes er ikke overbevist. Han trekker på skuldrene og påpeker at det kan være en drøm. Jeg er sikker på at jeg er våken, men Descartes har et poeng. Uansett kan det ikke være slik at jeg alltid drømmer, med mindre hele livet er en drøm, og det er her den onde demon kommer inn i bildet: I sine meditasjoner fra 1641 beskriver Descartes den onde demonen. Den onde demonen er en forstyrrende kraft som lurer oss på alle nivåer, fra våre mest grunnleggende antakelser til de mest fundamen- tale prinsipper som vi bygger alt annet på. Alt kan være forfalsket av denne demonen, og dermed er alt vi mener å vite, feil. Det vi ser på som selvinnly- sende, kan være forkrøplet av denne demonen. Vi kan ikke engang stole på at 2 + 2 = 4, eller at en trekant har tre kanter. Alt fra sansende til matematiske sannheter kan være feil. Descartes forkaster all forforståelse og begynner med det eneste han ikke kan tvile på, og det er selvfølgelig her Descartes berømte forutsetning kommer inn: «Jeg tenker, derfor er jeg.» Den onde demonen kan ikke lure meg til å tro at jeg eksisterer som et tenkende vesen. For at den onde demonen skal kunne lure meg, må det jo være noen å lure. Jeg må med andre ord være et tenkende vesen som kan bli lurt. Hvis jeg ikke eksisterer, kan jeg ikke bli lurt til å tro at jeg eksisterer. Derimot kan det jeg tror jeg vet om alt mellom himmel og jord, være forfalsket av demonen. 

I regi av webpsykologen holder jeg ofte foredrag med overskriften «Alt du tenker og føler er feil». Det betyr egentlig bare at alle våre opplevelser filtreres via vårt psykiske apparatur som fortolker og prosesserer alt på sin helt unike måte. Dermed er alle opplevelser påvirket av uhorvelige mange faktorer, hvorpå vi kun er innforstått eller oppmerksomme på noen få av dem. Kanskje hadde det vært bedre for meg å snakke under en overskrift som sier at «alt du tenker og føler er litt riktig». Det vil si at de meste av våre antakelser, teorier og spekulasjoner sannsynligvis inneholder noe som ligger tett på «tingenes faktiske tilstand», mens mye av det sannsynligvis ligger langt fra den «virkelige virkeligheten». Dette er skeptikerens måte å tenke på. Det resonnerer også med våre erfaringer: De fleste ting vi mener å vite, innenfor de fleste disipliner, og spesielt innenfor humanistiske fag, modifiseres, nyanseres, forkastes eller suppleres hele tiden. Det er sjelden vi kommer frem til noe som kan skrives i stein. Dette er tema for denne episoden, og sannsynligvis et tema vi har vært inne på mange ganger tidligere, men nå er vi i alle fall igang igjen, og håper å ta samtalen i litt nye retninger i tiden fremover. Trolig ved å invitere noen gjester som kan hjelpe oss ut av de samme sporene.

Hvis du ikke bar vil høre denne episoden, kan du se videoen under.

Descartes onde demon Live på UIA

Vel møtt til en ny episode av Pastoren og Psykologen!

 

Sondre Risholm Liverød er psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Han jobber som terapeut og teamleder ved en poliklinikk for gruppepsykoterapi ved Sørlandet sykehus i Kristiansand. Han driver nettmagasinene WebPsykologen.no og Psykolog.com, som sikter på å formidle psykologi på en anvendelig måte gjennom artikler og videoforedrag. Han underviser i utviklingspsykologi ved Universitetet i Agder. I 2016 ga han ut boken «Selvfølelsens psykologi», og i 2017 kom boken «Jeg, meg selv og selvbildet». I 2018 ble «Psykologens journal» publisert på Cappelen Damm. Denne boken beskriver psykologens møte med livets store spørsmål. I regi av WebPsykologen.no har Sondre også en podcast som heter SinnSyn. Her publiserer han ukentlige foredrag og samtaler om psykologi, filosofi og livssyn. I forbindelse med «Psykologens journal» har Sondre hatt mange samtaler med Pastor Rune Tobiassen. En del av disse samtalene er spilt inn på en podcast som heter «Pastoren & Psykologen». Alle podcastene er tilgjengelige på WebPsykologen.no, iTunes og en del andre plattformer. På YouTube har WebPsykologen en egen kanal hvor Sondre har publisert over 100 videoer. Ønsker du å følge aktiviteten, er det fortrinnsvis WebPsykologens Facebook-side som holder deg oppdatert.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here