Avhengig av dataspill på nett

Den teknologiske utviklingen har skap virtuelle fantasiverdener hvor likesinnede møtes. På nett blir man bekreftet og verdsatt på en måte som demper underliggende følelser av psykisk ubehag.

Avhengighet er ikke lenger et begrep som bare er knyttet til rusmidler. I dagens samfunn dukker det opp stadig nye former for avhengighet, og i den forbindelse kan man under seg over årsakene.

Kanskje kan vi forstå et økende antall avhengighetsskapende uvaner i sammenheng med holdningen vi har til smerte. Hvis smerte er noe vi hele tiden forsøker å unngå, kan det hende at vi henfaller til favorittstrategier for å komme utenom ubehaget, og således fanges i avhengighetsmønster. En slik forståelse betyr at avhengigheten egentlig kanaliserer et underliggende problem. Vi henfaller simpelthen til vaner eller bestemte strategier for å unngå en slags sjelelig smerte. Vi kan for eksempel stange følelsen av ensomhet ved å ha mange tilfeldige seksualpartnere, eller vi kan dempe en følelse av tomhet, mangel på nettverk og sosiale forbindelser gjennom gambling eller internett. Avhengigheten blir en strategi for å kompensere for en mangeltilstand eller smerte. Det blir noe vi tyr til på flukt fra oss selv.

avhengig av informasjonPhilip J. Flores mener at alle avhengigheter kan forstås som tilknytningsforstyrrelser. Det vil si at utgangspunktet for en avhengighet kan tilskrives et underliggende behov for menneskelig tilknytning og nærhet. Den avhengige personens manglende evne til å etablere personlige forhold gjør at individet isteden søker tilfredsstillelse og fornøyelse fra stoff og/eller avhengig og impulsiv oppførsel (Chan, 2006).

Vi blir mennesker i relasjon til andre mennesker. Det er i kontakten med andre vi lærer oss selv å kjenne. Det er våre foreldre som forteller oss hvem vi er og hvordan vi bør forholde oss til egne følelser og tilværelsens utfordringer. Gjennom en trygg og god oppvekst lærer mennesket å regulere egne følelser og stole på seg selv, noe som bygger på stabile og trygge forhold til viktige omsorgspersoner eller andre sentrale medmennesker.

Når mennesket står ovenfor vanskeligheter eller utfordringer i livet, er det lærdom om egne evner og den etablerte selvtilliten som bestemmer hvorvidt vi mestrer eller ikke mestrer en vanskelig situasjon. Når vi føler oss ensomme, er triste eller sinte er det igjen vår evne til å tåle, forstå og uttrykke disse følelsene som avgjør hvorvidt vi håndterer livet på en sunn måte.

Dersom vi er usikre på oss selv, mangler trygge relasjoner og bærer med oss en oppvekst preget av lite kontakt eller omsorgssvikt, hender det at mennesker må ty til andre måter å regulere egne følelser på. Her kan vikarierende former for atferd sørge for at vi ikke blir overrumlet av negative følelser eller blir lammet av frykt for ensomhet og lignende.

Rusmisbruk er en måte å håndtere vanskelige følelser på, men mennesker kan også kompensere eller mestre psykologisk ubehag gjennom andre typer avhengighet, og det er her internett seiler opp som et avhengighetsskapende element. Internett kan på mange måter besørge menneskers mellommenneskelige mangler og eventuelt erstatte virkelig nærhet. Avhengighet av online spilling kan rett og slett utløses av behovet for menneskelig kontakt.

Den teknologiske utviklingen har skap virtuelle fantasiverdener hvor tusenvis av likesinnede kan møtes. På nett blir de bekreftet og kanskje verdsatt på en måte som demper og kompenserer for en underliggende følelse av ensomhet eller annet psykologisk ubehag.

Multi-user domain games (MUDs) og Massively Multi-player online rollespill (MMORPGs) er virtuelle verdener hvor spillerne skaper og spiller roller og omgås med hverandre. MUDs krever mye mer oppbygging av en spillers rolle, mens MMORPGs ofte inneholder forhåndsbestemte utfordringer. MUDs var til å begynne med chatte-baserte sider, og de involverer derfor mye mer kommunikativt samspill med andre (Chan, 2006)

De som er avhengige av MUDs har en tendens til å passe inn under den såkalte Use and Gratification Theory of addiction eller Bruk- og gratifikasjonsteorien i forhold til avhengighet. De bruker internett for å skape en personlig identitet, øke selvtilliten, etablere sosialt samspill og dermed øke tilfredsheten og dempe ulike former for livslede. Aspekter ved livet hvor man ikke lykkes, føler seg utenfor, mindreverdig, lite attraktiv, mislykket og så videre, erstattes med online aktiviteter.

InternettforbannelsenDe som er avhengig av MMORPG har en tendens til å passe inn under den såkalte Flow Theory of addiction. Disse menneskene er ikke i like stor grad på utkikk etter relasjoner og kontakt, men blir snarere grepet av spillets plot og deretter besatte av å oppnå høye poengsummer og forbedre spillegenskapene sine. De higer etter anerkjennelse blant andre spillere og dessverre hender det at de mister all oppfatning av tid og andre prioriteringer. I et verst tenkelig scenario blir de så oppslukt av avansement i spillets verden at de ignorerer alle andre aspekter ved livet (Chan, 2006)

Forskeren Nick Yee sier at det finnes to forskjellige avhengighetsskapende aspekter ved MORPGs: Det første er motivasjon og det andre kaller han for tiltrekningsfaktorer. Den første, sier han er ”the underlying internal frustrations that push you and the second being objects and activities that pull you in.

Motiverende faktorer er kompensering for lav selvtillit, behovet for sosial integrering og andre eksterne stressfaktorer. Tiltrekningsfaktorer handler om å innfri mål man har satt seg i sammenheng med spillet, enten det dreier seg om belønninger, avansement eller sosial tilknytning. Yee sier at det mest avhengighetsskapende tiltrekningsaspektet dreier seg om muligheten til å skape, personifisere og forbedre en karakter.

Jennifer Chan er enig. Hun mener at misfornøyde mennesker og individer som har sosiale tilpasningsproblemer kan skape seg et nytt ”Selv” eller en ny identitet online. Disse spillene er til dels evigvarende, noe som gjør at man hele tiden kan komme seg igjen etter tilbakeslag. På sett og vis får man også flere sjanser og muligheter i miljøet online. Denne kunstige virkeligheten er på mange måter mer tilgivende enn forhold i den virkelige verden.

Chan tror at både den såkalte ”Flow-teorien” og teorien som handler om tilfredsstillelse gjelder for spillavhengigheter. Flow-teorien gjør i første rekke regnskap for tiltrekningsaspekter, og bruk og gratifikasjonsteorien belyser hvordan attraktive motivasjonsfaktorer gjør utviklingen av avhengighet mulig.

 

Tegn på online spillavhengighet

  • Manglende evne til å redusere eller stoppe spillingen, og behovet for å bruke mer og mer tid på å spille
  • Forsømmelse av forhold i den virkelige verden
  • Løgn og bedrag
  • Problemer på skolen eller med karriere
  • Fysiske symptomer som for eksempel tørre øyne, karpaltunnelsyndrom og søvnforstyrrelser
  • Mangel på personlig hygiene
  • Angst, depresjon og irritabilitet når man ikke spiller

Relatert artikkel

Kilder

Chan, Jennifer (2006). Online Gaming Addiction. University of California—Berkeley [online]. Hentet fra http://www.ocf.berkeley.edu/~jenchan/index.html

Psykolog Sondre Risholm Liverød
WebPsykologen.no

Sondre Risholm Liverød er psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Han jobber som terapeut og teamleder ved en poliklinikk for gruppepsykoterapi ved Sørlandet sykehus i Kristiansand. Han driver nettmagasinene WebPsykologen.no og Psykolog.com, som sikter på å formidle psykologi på en anvendelig måte gjennom artikler og videoforedrag. Han underviser i utviklingspsykologi ved Universitetet i Agder. I 2016 ga han ut boken «Selvfølelsens psykologi», og i 2017 kom boken «Jeg, meg selv og selvbildet». I 2018 ble «Psykologens journal» publisert på Cappelen Damm. Denne boken beskriver psykologens møte med livets store spørsmål. I regi av WebPsykologen.no har Sondre også en podcast som heter SinnSyn. Her publiserer han ukentlige foredrag og samtaler om psykologi, filosofi og livssyn. I forbindelse med «Psykologens journal» har Sondre hatt mange samtaler med Pastor Rune Tobiassen. En del av disse samtalene er spilt inn på en podcast som heter «Pastoren & Psykologen». Alle podcastene er tilgjengelige på WebPsykologen.no, iTunes og en del andre plattformer. På YouTube har WebPsykologen en egen kanal hvor Sondre har publisert over 100 videoer. Ønsker du å følge aktiviteten, er det fortrinnsvis WebPsykologens Facebook-side som holder deg oppdatert.

4 KOMMENTARER

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here