Til de som skal gå i gruppeterapi

En onsdag morgen møter jeg 8 mennesker som skal starte opp i gruppeterapi. De vet lite om denne typen behandling, og jeg forsøker å gi en innføring i gruppeterapi og selvutvikling. Temaene spenner vidt fra psykoterapi og selvutvikling til psykiske forsvarsmekanismer og selverkjennelse. Det grunnleggende spørsmålet er hvordan man kan utvikle seg gjennom åpne samtaler? Hvorfor hjelper det oss å sette språk på vårt «indre liv»?

En tidlig onsdag morgen i oktober møtes åtte mennesker som skal jobbe sammen i gruppeterapi. De har ikke møtt hverandre før, og ingen har noen tidligere erfaring med gruppepsykoterapi. Det er psykologspesialist Sondre Risholm Liverød som er terapeut i gruppen sammen med to kollegaer.

De åtte deltakerne har fått plass i et terapeutisk selvutviklingsprosjekt som blant annet dreier seg om samtaleterapi i gruppe, målsetningsgrupper, mindfulness, styrketrening og studiegrupper. I fellesskap skal vi undersøke ulike innfallsvinkler til psykisk helse med fokus på muligheten for personlig utvikling og vekst. Målet er å se seg selv i et større perspektiv, bli bedre kjent med egne reaksjonsmønstre, tenkemåter og følelser.

Før gruppen går i gang med arbeidet, sier terapeuten noe om hva selvutvikling og psykoterapi innebærer. Hvordan utvikler vi oss, hvordan arbeider man i terapi, hvordan skal vi klare å dykke ned i menneskets psykiske liv på en måte som skaper positiv forandring. Det er dette Liverød forsøker å si noe om denne onsdags morgen. Første time ble filmet, og her kan du ta del i en slags ”innføring i selvutvikling” og få en smakebit på hvordan gruppepsykoterapi kan fungere. Temaene spenner vidt fra psykoterapi og selvutvikling til psykiske forsvarsmekanismer og selverkjennelse.

Essensen av gruppeterapi

Hvis man skal jobbe med seg selv i terapi, er det som regel viktig at man forstår den terapeutiske metoden som blir brukt. De fleste kjenner til den nærmest klisjeaktige antakelsen om at «det hjelper å snakke om det». Som psykolog vet jeg at det hjelper å snakke om det, men ikke alle vet hvorfor det hjelper. Hva skjer med mennesker når de setter språk på sitt indre liv? Hva skjer når vi reflekterer over våre følelser, kjenner etter på våre behov og stiller spørsmålstegn ved måten vi tenker på?

Det som i prinsippet skjer, er at vi styrker vår bevisste oppmerksomhet, og vi lar oss i mindre grad fange av vårt indre liv. Vi blir ikke lenger et offer for vanskelige følelser, automatiske tanker og gamle vaner, men en observatør av oss selv. På denne måten skaper vi et romsligere perspektiv på vårt indre liv. Vi flytter symptomer fra smerte og lidelse til innsikt og forståelses. I videoen under gir jeg et ganske «personlig» eksempel på hvordan innsikt og selvforståelse demper smerte og ubehag.

I min hverdag som gruppepsykoterapeut, handler det om å våge og uttrykke seg spontant og dirkete i forhold til det som beveger seg i gruppa. Deretter handler det om å innta et slags observerende perspektiv på oss selv og våre reaksjoner. Hvorfor reagerte jeg akkurat slik? Hvilken identitet er det jeg forsvarer, hvilke følelser er så vanskelige å akseptere at jeg blir avvisende og spydig? Hva er det med den andres væremåte som trigger min frykt? Vi slipper oss løs og reagerer, og deretter reflekterer vi over våre reaksjoner. Vi snakker om hvordan vi opplever hverandre, og på den måten kan vi utvide bevisstheten om oss selv. Det handler om å forstå seg selv utenfra, og andre mennesker innenfra. Det er forskjellige virkelighetstuneller som møtes, kolliderer og deretter løfter sine perspektiver for å undersøke hvorfor de var på kollisjonskurs i utgangspunktet.

Dialektikk er et filosofisk begrep som legger vekt på hvordan motsetninger går opp i en høyere enhet. Når vi klarer dette i psykoterapi, blir vi romsligere, rausere og vi modnes som mennesker. I denne videoen gir jeg noen helt konkret eksempler på hvordan man arbeider i gruppepsykoterapi. Grovt sett handler det om å se seg selv utenfra, og andre mennesker innenfra, og det kan være en svært spennende prosess.

Av Psykologspesialist
Sondre Risholm Liverød
GruppeTerapi.info

KILDEWebPsykologen.no
Sondre Risholm Liverød er psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Han jobber som terapeut og teamleder ved en poliklinikk for gruppepsykoterapi ved Sørlandet sykehus i Kristiansand. Han driver nettmagasinene WebPsykologen.no og Psykolog.com, som sikter på å formidle psykologi på en anvendelig måte gjennom artikler og videoforedrag. Han underviser i utviklingspsykologi ved Universitetet i Agder. I 2016 ga han ut boken «Selvfølelsens psykologi», og i 2017 kom boken «Jeg, meg selv og selvbildet». I 2018 ble «Psykologens journal» publisert på Cappelen Damm. Denne boken beskriver psykologens møte med livets store spørsmål. I regi av WebPsykologen.no har Sondre også en podcast som heter SinnSyn. Her publiserer han ukentlige foredrag og samtaler om psykologi, filosofi og livssyn. I forbindelse med «Psykologens journal» har Sondre hatt mange samtaler med Pastor Rune Tobiassen. En del av disse samtalene er spilt inn på en podcast som heter «Pastoren & Psykologen». Alle podcastene er tilgjengelige på WebPsykologen.no, iTunes og en del andre plattformer. På YouTube har WebPsykologen en egen kanal hvor Sondre har publisert over 100 videoer. Ønsker du å følge aktiviteten, er det fortrinnsvis WebPsykologens Facebook-side som holder deg oppdatert.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here