Jeg, meg selv & Selvbildet – Ny bok fra WebPsykologen

Mental styrke handler mye om mot til å være den man er, og om ikke å miste motet når den man er, ikke lever opp til mer eller mindre høytsvevende standarder. Å være seg selv betyr å slutte å gjemme seg bak en fasade. Det krever at man våger å være oppriktig og kanskje litt sårbar. Gevinsten er frihet og et avslappet forhold til seg selv, livet og andre mennesker. Jeg, meg selv og selvbildet er en bok fra WebPsykologen som handler om å bli den man er, fullt og helt. I tillegg handler boken om å avsløre alle de mekanismene som hindrer oss i å være oss selv.

Gjennom de siste 10 årene har jeg jobbet aktivt med psykologisk teori, i tillegg til at min hverdag består av psykoterapi ved en poliklinikk. Jeg ser på meg selv som en «teoretisk pasifist», noe som betyr at jeg ikke sverger til en bestemt skole innenfor psykologi, men snarere betrakter de fleste skoler som verdifulle kilder til innsikt i menneskets psykiske liv. En del av mitt prosjekt har handlet om å lese de 100 mest solgte psykologibøkene og selvhjelpsbøkene gjennom tidene, og jeg har hele tiden vært på jakt etter hva de «klokeste hodene» har skrevet om å leve best mulig. Jeg har forsøkt å sette teoriene inn i hverdagslivet og laget øvelser som kan omsette ideene til praksis. Hvordan kan vi dra veksel på det beste innenfor psykologi og filosofi i vårt eget liv? Jeg har brukt mange år på å teste ut dette på meg selv og i samarbeid med alle mine klienter. Denne prosessen har vært uhyre spennende, og det pågår fremdeles – omtrent hver dag. 

Jeg, meg selv og selvbildet

Endelig er min andre bok tilgjengelig. Den heter altså Jeg, meg selv og selvbildet. Denne boken reflekterer også jakten på en «dypere forståelse» av menneskets indre liv. Det er en reise i psykologisk og filosofisk teori, men teorien er altså satt inn i hverdagslivet. Denne prosessen, som handler om å forstå menneskets muligheter for vekst og utvikling på så mange måter som mulig, har beriket mitt liv, og jeg håper at det kan bidra med noe lignende for deg.

Jeg, meg selv og selvbildet (2017) er på sett og vis en oppfølger til Selvfølelsens psykologi (2016), men samtidig er den en selvstendig bok man kan lese uten å ha lest den første. Denne boken handler mye om menneskets streben etter å bli god nok, godt nok likt og vellykket, og hvordan disse bestrebelsene ofte gjør mer skade enn godt. De fleste mennesker ønsker innerst inn å bli den de er, uten å oppleve livet som en kamp eller noe man skal prestere. Stress, uro, mistrivsel, depresjon, angst, vaklende selvfølelse og selvbilde, usikkerhet i sosiale settinger og en følelse av å ikke være attraktiv nok, både fysisk og psykisk, mangel  på energi og vitalitet og en følelse av håpløshet er blant noen av symptomene som blir drøftet i denne boken.

Å være seg selv, fullt og helt.

De fleste ønsker å være seg selv fullt og helt, men fordi vi mennesker er så opptatt av hvordan vi burde være, og hvordan andre oppfatter oss, spiller vi roller. Så lenge vi ikke aksepterer oss selv og andre slik vi er, vil vi alltid være på jakt etter noe annet. I denne jakten spiller vi ulike «livsspill» som lover at vi vil føle oss bedre en gang i fremtiden. Problemet er at fremtiden ofte bringer med seg nye krav og forventninger som vi må innfri før vi kan føle oss tilfredse. Denne boken handler om å avsløre et ego som aldri blir fornøyd.

Bli mentalt sterkere

At vi kan trene for å bli sterkere i kroppen, er velkjent. Fullt så kjent er det ikke at vi kan trene hjernen for å bli sterkere mentalt. Mental styrke handler om å leve etter velvalgte prinsipper. Det dreier seg om å bevare roen i pressede situasjoner og om å forstå seg selv, sine egne følelser og mentale mønstre. Det handler om evnen til å sette ting i perspektiv, se dypere inn i tilværelsen og utvikle sine naturlige tilbøyeligheter. Denne formen for psykologisk kapasitet kan stimulere kreativiteten vår, kultivere et vennlig og åpent sinn, styrke selvfølelsen og medfølelsen vår og gi oss et liv med flere nyanser. Her får du kunnskapen du trenger, og 31 gode øvelser for å styrke de mentale musklene dine.

 

En bok for de fleste

Boken retter seg både mot fagfolk og mot «folk flest». Den er forankret i veldokumenterte psykologiske teorier, men teoriene er satt inn i en hverdagslig sammenheng for at de skal bli mer praktiske og anvendelige. Målet er kort og godt å gi deg som leser økt forståelse av menneskets psyke. Hypotesen er at mer innsikt i egne psykologiske mønstre er første skritt på veien mot et rikere liv.

Dersom du er interessert i psykologi, litt interessert i filosofi og teori, men ennå mer interessert i praktisk selvutvikling, håper jeg at denne boken passer for deg. Den er rikt illustrert, noe som gjør at de fleste psykologiske konseptene gjennom boken også er gjengitt i billedlig form. Boken ligger på sentraldistribusjon i Oslo fra 10. februar 2017, og du kan bestille den til rabattpris og fri frakt her fra WebPsykologen. Bestill den i dag, og vi håndterer bestillingen umiddelbart!

Av Psykologspesialist

Sondre Risholm Liverød

WebPsykologen.no

Sondre Risholm Liverød er psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Han jobber som terapeut og teamleder ved en poliklinikk for gruppepsykoterapi ved Sørlandet sykehus i Kristiansand. Han driver nettmagasinene WebPsykologen.no og Psykolog.com, som sikter på å formidle psykologi på en anvendelig måte gjennom artikler og videoforedrag. Han underviser i utviklingspsykologi ved Universitetet i Agder. I 2016 ga han ut boken «Selvfølelsens psykologi», og i 2017 kom boken «Jeg, meg selv og selvbildet». I 2018 ble «Psykologens journal» publisert på Cappelen Damm. Denne boken beskriver psykologens møte med livets store spørsmål. I regi av WebPsykologen.no har Sondre også en podcast som heter SinnSyn. Her publiserer han ukentlige foredrag og samtaler om psykologi, filosofi og livssyn. I forbindelse med «Psykologens journal» har Sondre hatt mange samtaler med Pastor Rune Tobiassen. En del av disse samtalene er spilt inn på en podcast som heter «Pastoren & Psykologen». Alle podcastene er tilgjengelige på WebPsykologen.no, iTunes og en del andre plattformer. På YouTube har WebPsykologen en egen kanal hvor Sondre har publisert over 100 videoer. Ønsker du å følge aktiviteten, er det fortrinnsvis WebPsykologens Facebook-side som holder deg oppdatert.

1 kommentar

  1. Ja det er være viktig å bli kjent med seg selv. Men en ærlig selvransakelse finne nok mange ut at de har ting om seg selv som de gjerne skulle være foruten. Da tenker jeg ikke nødvendigvis på sykdommer, men personlighetstrekk. Men som du også nevner over her, så kan problemene også komme av at en skal leve opp til andres forventninger og noen ganger urimelig krav. Ingen er perfekte, så mange vil prøve å utvikle seg som menneske, men hva er motivet. Motivet for at en vil gjøre forandringer med seg selv er svært viktig. Men jeg må innrømme at jeg ikke forstår helt forstår at målet er å fullstendig godta seg selv helt og fullt. Hvis det dreier seg om ting en absolutt ikke kan gjøre noe med, så skjønner jeg poenget . Men hvis en skal godta trekke som fører til dårlig oppførsel og ufred med andre, så gagner det ikke noen, og selvrespekten vil jo ikke heller være der, eller selvfølelsen. Men jeg tror allikevel jeg velger å forstå å godta seg selv , at det ikke dreier seg om dårlige, eller skadelige handlinger, ovenfor andre, eller å leve ut fullt og helt sine negative tendenser, men akseptere hvordan en er og føler seg med alle de positive , men også sine negative tendensene og svakheter en måtte ha.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here