Bøker som medisin for sjelen

Psykologiens og psykoterapiens viktigste verktøy er språket. God skjønnlitteratur kan gi oss et rikere språk på vårt indre liv, noe som er en viktig kilde til mental vekst og utvikling - Selvutvikling foran bokylla.

Psykologiens og psykoterapiens viktigste verktøy er språket. I behandling av psykiske plager handler mye om å sette ord på følelser. Mange av våre følelser kommuniserer bare med kroppen. I noen tilfeller kjenner vi på et kroppslig ubehag som skyldes psykiske spenninger vi ikke klarer å avkode med språk og forståelse. Angst kan i noen tilfeller være frykt ”uten ansikt”. Følelser er i bunn og grunn kroppslige, og frykten er en følelse som eksempelvis kan sørge for at det knyter seg i brystet, gjør vondt i magen, blodet strømmer ut til store muskelgrupper og vi føler oss alarmerte og anspente. I noen situasjoner er det godt at kroppen reagerer ubevisst og ureflektert ved å ruste opp til alarmberedskap i farlige situasjoner. Det sørger for at vi kan handle så raskt som mulig for å overleve farlige situasjoner. Men ved angst og andre psykiske plager, er det ofte slik at vi reagerer med sterke følelser uten å vite hvorfor. Følelsene dukker opp som indre ubehag, det binder opp vår mentale energi og kobler ut mye av våre reflekterende evner. Dermed blir det vanskelig for oss å løfte våre reaksjoner fra et rent konkret og kroppslig nivå, og opp på et mer abstrakt og språklig plan. Av og til er det slik at de følelsene vi tåler, erkjenner og setter navn på, slutter å martre oss på et kroppslig nivå. I psykoterapi og selvutvikling handler mye om å styre sine evner til innsikt og refleksjon slik at vårt indre liv kan håndteres med psykologisk ettertenksomhet, og ikke med indre spenninger, kroppslige plager og uro.

I en slik forståelse av selvutvikling er det åpenbart at skjønnlitteraturen kan gjøre mye for menneskets mentale ressurser. Når vi snakker om selvutvikling, er det kanskje naturlig å tenke på meditasjon, trening, stille kontemplasjon, ettertanke, selvransakelse og ulike former for (psyko)terapi, men sannsynligvis bør det å lese bøker også ha en sentral plass på listen over selvutviklende strategier.

KNAUSG~1I videoen under snakker jeg blant annet om hvordan Knausgård har et språk som kan åpne for en større innsikt i små detaljer i hverdagen, og noen sier at djevelen er i detaljene. Poenget er at skjønnlitterærere forfattere ofte bruker et rikt språk på det som foregår inni oss og mellom oss. Når leseren lever seg inn i fortellingen, følger karakterene, finner gjenkjennelse og forståelse, kan det hende at lesingen fungerer som en utvidelse av våre perspektiver. Og evnen til å innta flere perspektiver på utfordrende situasjoner, er et viktig kjennetegn på psykisk sunnhet. Desto mer innsikt, forståelse og evne til ettertanke og refleksjon man har til rådighet mellom en impuls og handling, desto større er sjansene for at vi handler på konstruktive og veloverveide måter. Personlig har bøkene til PessoaKnausgård, Yalom, Kafka, Musil, Pessoa, Hamsund, Hesse og mange andre forfattere, av det man kanskje kan kalle for ”dannelsesromaner”, vært veldig viktige for min egen utvikling. Deres rike språk og skarpe blikk for menneskets indre liv har på sett og vis styrket min ”språklige” verktøykasse. God litteratur lodder dybden i mennesket, og når de store grublende forfatterne materialiserer sin innsikt i fortellinger, blir de tilgjengelige for oss andre som ikke har rukket å søke så dypt. I en slik kontekst kan man si at mye litteratur har en viktig ”selvhjelpsfunksjon”. Blant annet mener Fernando Pessoa at Kunstneren ikke uttrykker sine egne følelser, men at hans oppgave er en annen. Han uttrykker de følelser alle mennesker har felles. Slik kan literturen åpne nye dører i vårt indre liv, og kanskje sørge for at vi klarer å løfte våre psykiske spenninger opp på et nivå som ikke sliter ut hjertet.

 

Video – Selvutvikling foran bokhylla

 

Relaterte artikler

SelvhjelpslitteraturBiblioterapi

Bøker kan åpne vårt indre liv på nye måter og føre til personlig vekst. Aristoteles oppfattet bøker som medisin for «sjelen». Hvordan kan bøker bli et viktig verktøy i selvutvikling, og hva bør man lese?

 

 

SelvutviklingOppskrift på selvutvikling

Forskning viser at konstruktiv selvutvikling ofte handler om å engasjere seg i flere forskjellige utviklingspraksiser på en gang. Her ser vi på fire av de viktigste strategiene for personlig vekst og selvutvikling.

 

 

 

Av Psykologspesialist
Sondre Risholm Liverød
WebPsykologen.no

Sondre Risholm Liverød er psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Han jobber som terapeut og teamleder ved en poliklinikk for gruppepsykoterapi ved Sørlandet sykehus i Kristiansand. Han driver nettmagasinene WebPsykologen.no og Psykolog.com, som sikter på å formidle psykologi på en anvendelig måte gjennom artikler og videoforedrag. Han underviser i utviklingspsykologi ved Universitetet i Agder. I 2016 ga han ut boken «Selvfølelsens psykologi», og i 2017 kom boken «Jeg, meg selv og selvbildet». I 2018 ble «Psykologens journal» publisert på Cappelen Damm. Denne boken beskriver psykologens møte med livets store spørsmål. I regi av WebPsykologen.no har Sondre også en podcast som heter SinnSyn. Her publiserer han ukentlige foredrag og samtaler om psykologi, filosofi og livssyn. I forbindelse med «Psykologens journal» har Sondre hatt mange samtaler med Pastor Rune Tobiassen. En del av disse samtalene er spilt inn på en podcast som heter «Pastoren & Psykologen». Alle podcastene er tilgjengelige på WebPsykologen.no, iTunes og en del andre plattformer. På YouTube har WebPsykologen en egen kanal hvor Sondre har publisert over 100 videoer. Ønsker du å følge aktiviteten, er det fortrinnsvis WebPsykologens Facebook-side som holder deg oppdatert.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here