(Selv)innsikt er den beste kuren

Gjennom et mer reflektert forhold til egne tanker, følelser, motivasjoner, verdier og handlinger, kan vi styrke vår evne til å tilpasse oss og håndtere psykiske belastninger med mer ro og oversikt.

Selvutvikling handler ofte om å oppøve evnen til å se seg selv i et stadig større perspektiv. Til daglig er vi fanget i våre virkelighetstuneller, og noen ganger sitter vi fast i ensporede perspektiver som hindrer oss i vekst og utvikling. Noen mennesker har installert et sett med tanker og følelser som sørger for at de møter nye situasjoner med skepsis, usikkerhet eller forventning om fiasko. Alle nye inntrykk filtreres gjennom dette livsperspektivet, og naturlig nok kan et slikt ”mentalt filter” blokkere for vekst og utvikling. 95 prosent av alt som driver oss gjennom en dag, er diktert av ubeviste krefter. Måten vi tenker, føler og handler på går mye på automatikk, og mangel på bevissthet er ofte roten til både små og store problemer.

Selvutvikling handler i så henseende om å gjøre sitt indre landskap mer bevisst. Det handler om å ha et stadig mer reflektert forhold til egne tanker, følelser, motivasjoner, verdier og handlinger. Det betyr at vi ikke bare (over)lever livet der ute i jungelen av krav og forventninger, men at vi i møte med utfordringer klarer å se vår indre mentale tilstand i forhold til den ytre virkeligheten. Ved å oppøve evnen til å ”se innover”, eller se ”seg selv utenfra”, styrker vi muligheten til å ”se oss selv slik andre ser oss”, noe som videre ruster oss til bedre forståelse av det mellommenneskelige. I tillegg vil vi bli bedre til å tilpasse oss virkelighetens krav basert på et realistisk syn på egne følelser, ønsker, impulser og handlinger. Gjennom selvobservasjon kan vi vokse på en måte som gjør oss i stand til å tilpasse oss og håndtere psykiske belastninger på en stadig bedre måte.

 

 

Flere artikler om selvutvikling i forhold til selvinnsikt

 

vekst og selvutviklingHistorier som gir (selv)innsikt

”Hvem er jeg?” Et vanskelig og gåtefullt spørsmål. Noen historier gir en fornemmelse av dybden i oss selv, og noen historier rommer en innsikt som kan forandre vårt fokus, vår holdning og vårt liv. Les de selv!

 

 

selvrefleksjonLivreddende (selv)innsikt

Et dystert sinn på randen til selvmord får plutselig en livreddende innsikt: Du er ikke dine tanker, følelser og erfaringer. Du er ikke innholdet i livet ditt. Du er stedet hvor alt skjer. Du er bevissthet. Hva betyr egentlig det?

 

 

skyggedialogerHvordan oppdage sine skyggesider?

Enten det dreier seg utbrenthet, angst eller generell mistrivsel i livet, må man av og til innse at symptomene er et tegn på at man har fortrengt og fraskrevet seg ansvaret for vesentlige sider ved seg selv.

 

 

PsykoterapiPsykoterapi med seg selv

Det vi gjerne kaller skyggearbeid eller psykoterapi, krever ofte hjelp fra en psykoterapeut, men man kan også gjøre en innsats på egenhånd. Hvordan (psyko)analyserer vi oss selv?

 

 

utvide bevissthetenØvelse for å utvide bevisstheten

Selvutvikling handler om å se stadig nye sider ved seg selv, og i det man erkjenner nye aspekter ved seg selv, frarøver man disse aspektene evnen til å styre vårt liv. Her er en øvelse som kan utvide (selv)bevisstheten.

 

 

Av Sondre Risholm Liverød
Psykologspesialist
WebPsykologen.no

Sondre Risholm Liverød er psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Han jobber som terapeut og teamleder ved en poliklinikk for gruppepsykoterapi ved Sørlandet sykehus i Kristiansand. Han driver nettmagasinene WebPsykologen.no og Psykolog.com, som sikter på å formidle psykologi på en anvendelig måte gjennom artikler og videoforedrag. Han underviser i utviklingspsykologi ved Universitetet i Agder. I 2016 ga han ut boken «Selvfølelsens psykologi», og i 2017 kom boken «Jeg, meg selv og selvbildet». I 2018 ble «Psykologens journal» publisert på Cappelen Damm. Denne boken beskriver psykologens møte med livets store spørsmål. I regi av WebPsykologen.no har Sondre også en podcast som heter SinnSyn. Her publiserer han ukentlige foredrag og samtaler om psykologi, filosofi og livssyn. I forbindelse med «Psykologens journal» har Sondre hatt mange samtaler med Pastor Rune Tobiassen. En del av disse samtalene er spilt inn på en podcast som heter «Pastoren & Psykologen». Alle podcastene er tilgjengelige på WebPsykologen.no, iTunes og en del andre plattformer. På YouTube har WebPsykologen en egen kanal hvor Sondre har publisert over 100 videoer. Ønsker du å følge aktiviteten, er det fortrinnsvis WebPsykologens Facebook-side som holder deg oppdatert.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here