#103 – Prestasjonsangst, helseangst, sårbarhet & livsangst

Det skal handle om sårbarhet, helseangst, generell angst, livsangst og prestasjonsangst. Mange mennesker har irrasjonell frykt, men er det hensiktsmessig å klassifisere vår frykt i tråd med en diagnosemanual for psykiske plager?

I episode 80 snaket jeg om Angst. Den gangen lovet jeg å komme tilbake til tema, og det skal jeg altså gjøre i dagens episode. Første del skal handle om sårbarhet, helseangst, generell angst, livsangst og prestasjonsangst, mens i andre del sjekker vi inn på universitetet i Agder for del to av seminaret om psykisk helse. En av studenten spør om angst som diagnostisk begrep er så lurt. Faktum er at langt de fleste mennesker er redde i mange situasjoner, og denne frykten vil ofte fortelle oss noe viktig. Dersom vi klassifiserer all frykt vi ikke forstår som et tegn på psykisk lidelse, går vi kanskje glipp av et signal fra vårt følelsesliv som burde vært undersøkt og forstått, snarere enn diagnostisert og medisinert. Jeg er delvis enig i denne kommentarer og føler at mange normaltilstander hos mennesket blir påklistret en merkelapp og tatt inn i psykisk helsevern for behandling. Frykt på avveie eller angst er ikke nødvendigvis en «sykdom», men en reaksjon vi må ta til etterretning. Hvis vi tenker på angst som en negativ emosjonell tilstand vi burde bli kvitt, og ikke som et signal fra vårt indre liv som sier noe viktig om måten vi tenker, føler og handler på, så risikerer vi å gå glipp av den informasjonen vi trenger for å navigere på en god måte i eget liv. Jeg er nok generelt sett skeptisk til diagnoser, noe jeg tror skinner gjennom i flere episoder her på SinnSyn. Jeg er klar over at mennesker bekymrer seg alt for mye om alt for mange ting, og gjerne ting de uansett ikke kan kontrollere. Dette tror jeg mange med fordel kan endre på, men da må de forstå at det er krisemaksimering de driver med, og at de tankene som fører til den overdrevne frykten ofte er uhensiktsmessige. I en slik forstand er malplassert frykt et tegn på at vi må undersøke våre egne holdninger, og ikke et tegn på at vi trenger medisiner som demper den ubehagelige følelsen.

Sondre Risholm Liverød
Psykologspesialist
WebPsykologen.no

Sondre Risholm Liverød er psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Han jobber som terapeut og teamleder ved en poliklinikk for gruppepsykoterapi ved Sørlandet sykehus i Kristiansand. Han driver nettmagasinene WebPsykologen.no og Psykolog.com, som sikter på å formidle psykologi på en anvendelig måte gjennom artikler og videoforedrag. Han underviser i utviklingspsykologi ved Universitetet i Agder. I 2016 ga han ut boken «Selvfølelsens psykologi», og i 2017 kom boken «Jeg, meg selv og selvbildet». I 2018 ble «Psykologens journal» publisert på Cappelen Damm. Denne boken beskriver psykologens møte med livets store spørsmål. I regi av WebPsykologen.no har Sondre også en podcast som heter SinnSyn. Her publiserer han ukentlige foredrag og samtaler om psykologi, filosofi og livssyn. I forbindelse med «Psykologens journal» har Sondre hatt mange samtaler med Pastor Rune Tobiassen. En del av disse samtalene er spilt inn på en podcast som heter «Pastoren & Psykologen». Alle podcastene er tilgjengelige på WebPsykologen.no, iTunes og en del andre plattformer. På YouTube har WebPsykologen en egen kanal hvor Sondre har publisert over 100 videoer. Ønsker du å følge aktiviteten, er det fortrinnsvis WebPsykologens Facebook-side som holder deg oppdatert.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here