#143 – Nyttårsforsetter og perfeksjonisme

Så lenge vi har et sterkt behov for å ha ting på en bestemt måte, som er bedre enn slik det allerede er, er vi engasjert i en uendelig kamp vi per definisjon ikke kan vinne.

Kanskje ble du litt forvirret. Du tror det er mandag fordi det er en ny episode av SinnSyn ute. SinnSyn publiserer ny episode fast hver mandag, men siden vi nå har begynt på et helt nytt år, lanserer jeg et prøveprosjekt. I tillegg til en hovedepisode hver mandag, skal jeg slippe en kortere episode mot slutten av uka. Målet med disse episodene er å presentere konkrete råd og tips man kan forsøke å implementere i eget liv. Siden denne episode slippes 1. januar 2020, vil jeg benytte anledningen til å ønske alle lyttere av SinnSyn et godt nytt år. Og så vil jeg spørre om du som hører på har et nyttårsforsett. Det bør man jo ha på en dag som i dag. Trene mer, drikke mindre, være mer med venner og prioritere familien er vanlig. Hvorvidt nyttårsforsett egentlig fungerer, er en annen sak. Her på SinSyn lanserer jeg uansett en ukentlig «ekstra-episode» som kanskje kan bli en del av et nyttårsforsett i kategorien «mental trening» eller «mentalt vedlikehold». Disse episodene skal komme med helt konkrete tips til hvordan man kan jobbe med sine psykologiske disposisjoner for å leve det livet man ønsker for seg slev og sine medmennesker.

Min erfaring er at mange mennesker har mye innsikt og gode evner til selvrefleksjon, men det er ikke sikkert at innsikt gjør noen forskjell dersom man ikke forankrer innsikten i praksis. I disse korte episodene skal jeg ta for meg ulike temaer og komme med forslag til hvordan de kan anvendes i «selvet livet». Mange mennesker forstår seg selv og sine egne psykologiske disposisjoner, men likevel gjør de det samme som de alltid har gjort, selv om denne livspraksisen gjør livet vanskelig. Når man går i de samme mønstrene, havner man også på samme sted hver gang. Dersom dette stedet ikke er der du helst ønsker å være, eller du mistenker at det finnes livssituasjoner hvor du hadde hatt det mye bedre med deg selv og dine relasjoner, så må du bevisst gå inn for å endre måten du tenker og handler på. Du er nødt til å gjøre noe annet for å bryte et mønster som gjentar seg. Mange sier at de kjenner sitt eget mønster, men ikke klarer å handle annerledes. Noen opplever at der er umulig. Det er en vanlig opplevelse, men det er ikke sant at det er umulig. Kanskje er det vanskelig, men ikke umulig. For meg hjelper det å tenke på «psykologiske uvaner» som mangel på mental styrke. For å endre sine uvaner, må man bli sterkere, og denne typen styrke kommer ikke over natten, akkurat som fysisk styrke ikke er noe du tilegner deg i store porsjoner fra den ene dagen til den andre. Dersom jeg bestemmer meg for å løfte 150 kilo i benkpress, kan jeg ikke gå ned på helsestudio å legge meg på benken og gjøre mitt beste med 150 kilo. Da risikerer jeg å dø dersom jeg i det hele tatt klarer å rikke stanga fra stativet. Jeg må begynne med 50 kilo og løfte dette jevnlig over lengre tid. Deretter kan jeg øke med et visst antall kilo hver måned til jeg har nådd mitt mål. På samme måte er det med mental trening. For å komme seg ut av destruktive måter å tenke, føle og handle på, må man identifisere de psykologiske uvanene, og deretter jobbe iherdig med endring av egne mønstre. Det er noe man må gjenta, trene på, være bevisst og selvdisiplinert for å bryte ut av. Med andre ord nytter det ikke med selvinnsikt, ett forsøk på å gjøre noe annerledes, og deretter gi opp prosjektet som vanskelig eller umulig. Det er vanskelig å løfte 150 kilo i benk hvis du er på min størrelse, akkurat som det er vanskelig å tenke og handle annerledes hvis du har slitt med ett eller annet destruktivt mønster i mange år. Det er vanskelig å endre, men ikke umulig. Poenget er uansett at endring krever iherdig trening og en konkret plan som sier noe om hva det er du skal trene på. I disse korte episodene vil jeg forsøke å gjøre psykologifaget mer konkret ved å foreslå øvelser man kan implementere i hverdagslivet for å skape positive endringer. Folk er helt forskjellige, og derfor vil temaene treffe mer eller mindre presist hos den enkelte. Jeg velger uansett ut tematikk som jeg selv har hatt god nytte av. I denne episoden skal det handle om perfeksjonisme.

Perfeksjonisme er som regel ingen god livsfilosofi. Å strebe etter å bli bedre i noe, og akseptere at man ikke er best underveis, kan være en veldig god ting og et meningsfullt livsprosjekt. Men de som forventer å prestere på topp umiddelbart, og ikke aksepterer faser av middelmådighet, har misforstått menneskets natur. Vi begynner som dårlige, må leve lange perioder som middelmådige, og dersom vi fortsetter å øve kan vi oppnå stadig bedre resultater. Noen tåler ikke å være middelmådige, og anstrenger seg til det ytterste for å prestere perfekt umiddelbart, selv om de ikke har lagt inn nok trening eller har de nødvendige kvalifikasjonene som skal til å for å prestere helt i toppsjiktet. 

Når perfeksjonisme blir en holdning vi anlegger på nesten alt vi foretar oss i livet, lever vi både anstrengt og med en kronisk følelse av misnøye. Ofte er det slik at perfeksjonister ender opp som helt mislykka. Det er fordi prokrastinering er en vanlig strategi hos de som har for høye krav til seg selv. Når man ikke aksepterer midt på treet, er det lett å utsette eller unngå oppgaver man mistenker at man kan risikere å gjennomføre på et lavere nivå enn det man forventer av seg selv. For å unngå å føle seg mislykka, unngår man rett og slett hele oppgaven, noe som gjør at man mister trening og havner i en posisjon uten resultater. På sikt er det en strategi som er dømt til å plassere deg i en posisjon preget av håpløshet, selvforakt, usikkerhet og tungsinn. Ved å senke kravene til seg selv, blir ikke alle oppgaver til uoverstigelige fjell, og man vinner trening og erfaring underveis. I dagens episode skal vi se litt mer på perfeksjonisme, og ikke minst: Hva kan du gjøre for å avstemme perfeksjonistiske tendenser til et mer moderat nivå. Det du vinner er et mer avslappet liv, mer harmoni, flere erfaringer og på sikt muligheten til å bli skikkelig god på det du ønsker.

Artikkelen med konkrete tips til hvordan man bekjemper perfeksjonisme heter “Alt må ikke være perfekt“.

Sondre Risholm Liverød er psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Han jobber som terapeut og teamleder ved en poliklinikk for gruppepsykoterapi ved Sørlandet sykehus i Kristiansand. Han driver nettmagasinene WebPsykologen.no og Psykolog.com, som sikter på å formidle psykologi på en anvendelig måte gjennom artikler og videoforedrag. Han underviser i utviklingspsykologi ved Universitetet i Agder. I 2016 ga han ut boken «Selvfølelsens psykologi», og i 2017 kom boken «Jeg, meg selv og selvbildet». I 2018 ble «Psykologens journal» publisert på Cappelen Damm. Denne boken beskriver psykologens møte med livets store spørsmål. I regi av WebPsykologen.no har Sondre også en podcast som heter SinnSyn. Her publiserer han ukentlige foredrag og samtaler om psykologi, filosofi og livssyn. I forbindelse med «Psykologens journal» har Sondre hatt mange samtaler med Pastor Rune Tobiassen. En del av disse samtalene er spilt inn på en podcast som heter «Pastoren & Psykologen». Alle podcastene er tilgjengelige på WebPsykologen.no, iTunes og en del andre plattformer. På YouTube har WebPsykologen en egen kanal hvor Sondre har publisert over 100 videoer. Ønsker du å følge aktiviteten, er det fortrinnsvis WebPsykologens Facebook-side som holder deg oppdatert.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here