#16 – Den rette vei

Jeg kan ikke klare å tro at et menneske, uansett hvor lang utdannelse vedkommende har, kan vite noe avgjørende om det som eventuelt kan kalles guddommelig.

Vi har besøk av Leif Egil Reve. Han jobber som ungdomsleder for en menighet rett utenfor Kristiansand, han studerer filosofi og han er en utrolig hyggelig fyr. Dette er andre del av samtalen hvor vi fokuserer på argumenter for å tro på Gud. Spørsmålet er egentlig om det finnes bevis for å tro på Guds eksistens. Som vanlig kommer vi på ingen måte i mål. I forrige episode diskutert vi først og fremst hvorfor universet eksisterer og hvordan det kan ha seg at det oppstod i utgangspunktet. Dersom vi godtar at noen eller noe har skapt dette universet, så kan ikke dette noe eller noen selv være en del av universet, og da havner vi på en vag antakelse om at det finnes ett eller annet metafysisk som ligger bak vår eksistens. Jeg er ikke overbevist om dette, men Rune og Leif Egil er overbeviste. Dernest er de også overbeviste om at det er Kristendommen som har den beste forklaringen på dette allmektige fenomenet som ligger bak vår eksistens – Altså Gud. I denne episoden fortsetter vi samtalen, og ett av spørsmålene som duker opp er hvorvidt det finnes èn eller flere veier til det åndelige. Er det slik at det kun er Jesus som er veien, lsannheten og livet, eller kan det hende at alle de store visdomstradisjonene representerer veier til det åndelige, og hva er nå egentlig det åndelige vi er på vei mot. Spørsmålene er mange, og vi baler videre på den uransakelige veien mot mer innsikt, og heldigvis med kyndig hjelp fra Leif Egil Reve.

De som har hørt litt på denne podcasten, vet at jeg har skrevet en bok om mitt møte med kristendom. Jeg er en skeptiker og ateist, eller en agnostiker, men jeg forsøker virkelig å komme til bunns i en del av de påstandene som verserer om menneskets eksistensielle betingelser. Boken heter «Psykologens journal», og den kom ut på høsten 2018. Du kan få med deg boklanseringen i episode 11 her på «pastoren og psykologen».

Her er en liten smakebit på det du kan finne mer av i «Psykologens journal»:

Ikke alle aspekter ved religion kan utsettes for vitenskapelig eller filosofisk analyse. Innenfor religion vil det alltid være en del ting man aldri kan vite med sikkerhet. Ingen vet om de har levd tidligere og nå er reinkarnert, og ingen vet om himmelriket faktisk eksisterer. Dette er forestillinger man må basere på tro. Noen ateister vil si at tro er en unnskyldning for ikke å tenke. Religiøse mennesker setter opp en vegg av blind aksept for å beskytte seg mot det absurde i det de tror på. Dette er nok et vanlig angrep på religion, men mange av de kristne jeg møter hevder at det er basert på en misforståelse. Den typen tro ateistene angriper, er ikke bare en falsk, men også en umulig forestilling. «Har det noensinne eksistert en person som tror på noe, vel vitende om at det han eller hun tror på, er nonsens?» Ingen beholder sin tro dersom de vet at den er feil. Dette argumentet forstår jeg, og jeg har siden testet det på de menneskene jeg har møtt på min vei. Når jeg spør folk hvorfor de tror på Gud, er det ingen som svarer at de bare gjør det, uten å gi meg en grunn de selv synes er brukbar. Ingen sier at de bare tror, uten at de har tenkt over saken. Fra et psykologisk perspektiv kan det imidlertid hende at det finnes en del mennesker som beholder sin tro fordi rammebetingelsene rundt livet og døden blir svært foruroligende uten en Gud som sørger for en viss mening i det hele. En del av de menneskene jeg har snakket med, bruker faktisk en variant av dette som begrunnelse for sin tro. De sier ikke at de tror fordi et liv uten Gud ville fremstått som en meningsløs rekke av opp- og nedturer, men de sier at verden er konstruert på en såpass intelligent måte at det er nødt til å stå noen bak. 

Teister bruker tro og fornuft for å avgjøre hvorvidt det de tror på, er plausibelt når det gjelder andre religioner og ateistens innvendinger. Noen ateister fremstiller seg selv som ydmyke, fordi de er villige til å innrømme at de ikke vet alt om universet. Min erfaring er at kristne har den samme holdningen. Man kan ikke tro på noe man vet, og det er en del av kjernen i religion. Den eneste forskjellen på en teist og en ateist er at teisten er villig til å tro på det han eller hun føler er de mest fornuftige forklaringene, selv om man er nødt til å dø før man får de endelige svarene. Troende mennesker baserer seg på hundrevis av år med lære og personlige erfaringer, og i visse tilfeller finner de dessuten støtte i vitenskap og filosofi. Bibelen krever til og med at man er i stand til å forsvare sine religiøse standpunkter. «Men hellige Kristus som Herre i deres hjerter. Vær alltid beredt til å forsvare dere for enhver som krever dere til regnskap for det håpet som bor i dere!» (1 Peter 3:15).

Da er vi snart klare for andre del av samtalen om gode grunner til å tro på Gud. Vi forsøker å sno oss unna de vanlige blindveiene, men det er ikke så lett. Nesten hver gang jeg snakker med Rune eller andre troende, synes jeg at det åndelige blir for konkret, Gud blir for personlig og bønn blir for magisk. I dagens episode viser det seg at jeg trolig heller mer mot ulike former for mystisisme. Jeg kan ikke klare å tro at et menneske, uansett hvor lang utdannelse vedkommende har, kan vite noe avgjørende om det som eventuelt kan kalles guddommelig.

Fra Psykologens Journal

Ovenstående var delvis et utdrag fra “Psykologens journal“. Dette er den boken jeg alltid har ønsket å skrive. Det er en personlig bok hvor jeg blottlegger min tvil, min usikkerhet og min nesten desperate nysgjerrighet rundt livets store spørsmål. Hva er meningen med livet? Hva skjer når vi dør? Finnes det en Gud? Kan ny teknologi utrangere menneskene? Det er veldig mange store spørsmål som mangler svar, og  i den grad det finnes noe svar, så er de som regel så åpne og kompliserte at de først og fremst bidrar med flere ubesvarte spørsmål. Min måte å utforske livets mest intrikate spørsmål på, har vært i møte med mennesker som tenker annerledes enn meg selv. Psykologens journal er en bok hvor psykolog-ateisten, altså meg selv, tar med meg all min tvil inn i menigheter for å se om samtaler med religiøse mennesker kan ta meg dypere ned i våre mest grunnleggende eksistensielle vilkår. Denne boken har blitt det mest spennende og mest utfordrende jeg har gjort i mitt yrkesaktive liv.

Episode 16: Den rette vei

Sondre Risholm Liverød er psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Han jobber som terapeut og teamleder ved en poliklinikk for gruppepsykoterapi ved Sørlandet sykehus i Kristiansand. Han driver nettmagasinene WebPsykologen.no og Psykolog.com, som sikter på å formidle psykologi på en anvendelig måte gjennom artikler og videoforedrag. Han underviser i utviklingspsykologi ved Universitetet i Agder. I 2016 ga han ut boken «Selvfølelsens psykologi», og i 2017 kom boken «Jeg, meg selv og selvbildet». I 2018 ble «Psykologens journal» publisert på Cappelen Damm. Denne boken beskriver psykologens møte med livets store spørsmål. I regi av WebPsykologen.no har Sondre også en podcast som heter SinnSyn. Her publiserer han ukentlige foredrag og samtaler om psykologi, filosofi og livssyn. I forbindelse med «Psykologens journal» har Sondre hatt mange samtaler med Pastor Rune Tobiassen. En del av disse samtalene er spilt inn på en podcast som heter «Pastoren & Psykologen». Alle podcastene er tilgjengelige på WebPsykologen.no, iTunes og en del andre plattformer. På YouTube har WebPsykologen en egen kanal hvor Sondre har publisert over 100 videoer. Ønsker du å følge aktiviteten, er det fortrinnsvis WebPsykologens Facebook-side som holder deg oppdatert.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here