#280 – Relasjoner for dummies

Det finnes flere former for intimitet: Intellektuell intimitet handler om å forstå den andres tankeprosesser, mens emosjonell intimitet handler om å uttrykke følelser og behov og fysisk intimitet er berøring og sex. Alle elementene er like viktige i et parforhold.

Paula Hall har skrevet boken «Relasjoner for dummies» hvor hun presenterer ulike tips og triks for å styrke parforhold og vennskap.

De fleste av oss har mange typer av relasjoner. Noen mennesker gjør oss stressa, irriterte eller rolige. Vi kan ha venner, kjæreste, barn eller svigerforeldre, og det er bare noen få eksempler på livets mangfoldige relasjonelle bånd som binder oss til livet og fellesskapet. Dessverre er det slik at relasjoner kan være ganske komplisert, og de færreste av oss opplever at relasjoner alltid blomstrer eller går på skinner, snarere tvert imot. Av den grunn er det et enormt marked for bøker som skal hjelpe deg til bedre relasjoner, og som kjent har jeg vært en ivrig leser av selvhjelpsbøker, og «relasjoner for dummies» har også lært meg ett og annet. I dagens episode skal jeg åpne med hovedpoengene fra boken til Paula Hall, og deretter skal du få være med til et slags foredrag hvor jeg reflekterer videre over relasjonenes gaver og forbannelser. Vel møtt til en ny episode av SinnSyn.

Relasjoner går opp og ned, og når man er inne i en vanskelig fase, er det ofte lett å glemme de positive tingene, mens man nærmest drukner i alt som er negativt. I følge Paula Hall må en relasjon ha tre spesifikke styrker for å fungere. Man må være kompatible, ha intimitet og en form for hverdagslig stabilitet.

Det første hun beskriver er behovet for kompatibilitet. Det refererer selvfølgelig til hvorvidt du og din partner passer sammen. Har man de samme visjonene, drømmene og målene? Har man felles interesser?

I løpet av livet endrer man sine mål og livsutsikter, og dermed vil også spørsmålet om man er kompatible endre seg over tid. Det er altså ikke noe man enten er eller ikke er. Likevel er det slik at en del livsmål og livsfilosofier kan forbli ganske stabile gjennom hele livet, og det er på disse områdene man må være sammen med en forholdsvis kompatibel person. Her dreier det seg eksempelvis om man vil ha barn eller om man tror på monogami og eventuelt vil forplikte seg til det. Det er sannsynlig at man bør ha en felles forståelse og interesse på disse områdene for å fungere godt over tid.

Den andre kjerneverdien, eller styrken i et parforhold, dreier seg om intimitet. Det er spørsmålet om hvor nær man er sin partner. Intimitet er nemlig ikke noe som kommer av seg selv, men det handler mye om tilbrakt tid sammen og en dyp felles forståelse av hverandre. Paula Hall deler intimitet inn i tre underkategorier:

Hun snakker om emosjonell intimitet som går på hvor åpent man kan snakke om sine følelser og behov. Dernest er det intellektuell intimitet som handler om hvor godt man forstår hverandres tankeprosesser. Også er det fysisk intimitet som handler om berøring og sex.

Hvert aspekt ved intimitet er like viktig, men det er usannsynlig at partnere føler seg optimalisert på alle områdene. Her kan det være viktig å identifisere hvilket område av intimitet man eventuelt trenger å jobbe med for å styrke parforholdet.

Den siste faktoren i parforholdets kjerneområder handler om hvordan parforholdet utspiller seg i hverdagen. Her legger Paula Hall vekt på stabilitet som en altavgjørende faktor. Uansett hvor godt man har det intimt på ulike måter, kan man ikke leve i et parforhold som mangler stabilitet. Det betyr at man fungerer godt sammen som et team. Man fordeler oppgaver og ser hva som må gjøres for at de små tingene fra dag til dag skal fungere. Gode rutiner og samarbeid som sørger for at mye hverdagslig vedlikehold går på en slags intuitiv automatikk er viktig. Godt samarbeid vil holde spenninger, stress og misnøye på avstand, og selv om hverdagslivets «tjas og mas» kan bestå av mange tilsynelatende bagateller og trivielle kontroverser, vil for mange uoverensstemmelser på dette området som regel kulminere i et større problem på lengre sikt.

Selvfølelse er et annet nøkkelbegrep i boka til Paula Hall. Poenget er at selvfølelse ikke bare handler om deg, men også om hvordan du fungerer i forhold til andre. I følge «Relasjoner for dummies» er lav selvfølelse blant de viktigste årsakene til et vaklende parforhold. Alle føler seg nedfor fra tid til annen, men dersom denne typen følelser får virkelig rotfeste, og langsomt begynner å gjennomsyrer personens livsperspektpver og selvforståelse, kan det utvikle seg en type angst som kommer til overflaten som paranoia: Man begynner å tenke at man selv ikke er verdt å elske, og deretter tillegger man sin partner den samme tvilen eller mangel på kjærlighet, noe som kulminerer i for eksempel sjalusi, voldsom avhengighet eller ekstreme behov for å kontrollere sin partner. Lav selvfølelse er som regel alltid kimen til en rekke destruktive dynamikker i et parforhold, og ethvert parforhold som er preget av dette, vil oppleve problemer i maktbalansen og fanges av en reke emosjonelle svinginger som på sikt vil skade relasjoner dypt og inderlig.

Lav selvfølelse er noe jeg har snakket om i mange episoder her på SinnSyn, men stort sett handler det om toneangivende erfaringer fra tidligere i livet hvor man har kommet til å tvile på seg selv av ulike årsaker. Mangel på omsorg og kjærlighet fra sine nærmeste, alvorlige svik som fører til en mer generell skepsis ovenfor mennesker, eller helseproblemer og finansielle utfordringer, kan være medvirkende til utviklingen av lav selvfølelse. Jeg vil ikke gå mer inn på selvfølelse her, men kun minne om at en selvfølelse, som er «ødelagt» av vonde erfaringer, ikke er din skyld, men fortsatt ditt ansvar å korrigere og reparere. Du har begynt å tenke negativt om deg selv som følge av uheldige omstendigheter, andres ugjerninger eller andres tilkortkommenhet, og det er ikke din skyld, men det er ditt ansvar å tenke annerledes om deg selv i tiden fremover. Det er kun du som kan styrke din egen selvfølelse. Du kan håpe på positive erfaringer og plutselig suksess som kan gi deg et slags bevis på at den negative selvfølelsen ikke er berettiget, men det er litt som å pisse i buksa når du fryser. Det har ofte liten varig effekt. Hvis du generaliserer rundt egen verdi som følge av en suksess på jobb, er dette en type generaliseringer som kan være positivt der og da, men tendensen til denne typen tenkning er for det første feilaktig, og for det andre skadelig på sikt. Når du definerer deg selv i takt med suksess og fiasko, vil du ha det bra den ene uken, men føle deg totalt verdiløs den neste. Vi må ikke blande vår verdi som mennesker med tilfeldige ytre faktorer vi dypest sett ikke har noen egentlig kontroll på.

Velkommen til en episode av SinnSyn som beveger seg inn i det relasjonelle landskapet.

Jeg vil også takk for at du hører å SinnSyn. Det siste segmentet i denne episoden var kun et kort utdrag for en lengre refleksjonsrunde omkring parforholdets psykologi. Vi du høre hele foredraget, kan du gå til episode #26 på Patreon. Her finner du episoden som nettopp heter «Parforholdets psykologi». I tillegg finner du nærmere hundre andre poster fra denne podcasten. Vil du har mer SinnSyn hver måned kan du altså gå til min Patreon-side. Her finner du masse eksklusivt materiale. Her er det flere episoder av SinnSyn, mentale øvelser, mye videomateriale og jeg leser bøkene mine, kapittel for kapittel, slik at Patreon til slutt huser lydbokversjonen av mine tre bøker. Hvis du finner verdi her på SinnSyn, vil ha mer SinnSyn hver måned, og har lyst til å støtte prosjektet, slik at jeg kan holde hjula i gang her på podcasten, er et abonnement på Patreon av stor betydning for denne podcsten. Du kan selv velge beløp per måned, og beløpet vil altså gi deg et medlemskap på mitt såkalte mentale treningsstudio. Jeg vil også benytte anledningen til å takke alle dere som allerede er Patreon supportere. Det er lyttere som dere som sørger for at lysene er på her inne på SinnSyn uke etter uke, måned etter måned, år etter år. Det er kostnadskrevende på mange måter å drive denne podcasten, men jeg elsker å gjøre det, og med støtte fra Patreon-lyttere kan jeg prioritere SinnSyn hver uke! Tusen takk for det!

Vi høres forhåpentligvis igjen om noen få dager! På gjenhør!

Sondre Risholm Liverød er psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Han jobber som terapeut og teamleder ved en poliklinikk for gruppepsykoterapi ved Sørlandet sykehus i Kristiansand. Han driver nettmagasinene WebPsykologen.no og Psykolog.com, som sikter på å formidle psykologi på en anvendelig måte gjennom artikler og videoforedrag. Han underviser i utviklingspsykologi ved Universitetet i Agder. I 2016 ga han ut boken «Selvfølelsens psykologi», og i 2017 kom boken «Jeg, meg selv og selvbildet». I 2018 ble «Psykologens journal» publisert på Cappelen Damm. Denne boken beskriver psykologens møte med livets store spørsmål. I regi av WebPsykologen.no har Sondre også en podcast som heter SinnSyn. Her publiserer han ukentlige foredrag og samtaler om psykologi, filosofi og livssyn. I forbindelse med «Psykologens journal» har Sondre hatt mange samtaler med Pastor Rune Tobiassen. En del av disse samtalene er spilt inn på en podcast som heter «Pastoren & Psykologen». Alle podcastene er tilgjengelige på WebPsykologen.no, iTunes og en del andre plattformer. På YouTube har WebPsykologen en egen kanal hvor Sondre har publisert over 100 videoer. Ønsker du å følge aktiviteten, er det fortrinnsvis WebPsykologens Facebook-side som holder deg oppdatert.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here