Games people play

Boken til Eric Berne forklarer hvordan vi i møte med andre kan forstå våre egne reaksjoner, hvorfor vi av og til føler oss underlegne, oversett, ansvarlige eller dominerende – Forstå de sosiale spillene!

Eric Berne har skrevet boken “Games people play” i 1964. Det er blant de første populærpsykologiske bøkene på markedet, og selv om den er av eldre årgang, er det en fantastisk bok. Eric Berne gjør psykologisk teori til allemannseie, og nettopp et slikt prosjekt har vi sans for i WebPsykologen.

Ideen i boken er at mennesker lever sine liv ved å engasjere seg i ulike “spill”. Det er ikke snakk om sjakk eller ludo, men det er snakk om mellommenneskelige spill, eller mønstre i måten å omgås på. Det er flere grunner til at mennesker spiller “relasjonelle spill”. Noen vil unngå å konfrontere virkeligheten, noen vil unngå konfrontasjon med egne følelser, noen vil unngå en erkjennelse av sine underliggende motiver, noe spiller for å rasjonalisere egne handlinger og noen spiller for å unngå for mye ansvar i eget liv.

Mellom mennesker foregår det mange forskjellige spill, men vi er sjelden bevisst disse spillene. Noen spill regulerer samværet mellom mennesker på en god måte eller motiverer oss til å yte mer, mens andre spill kan ha en destruktiv effekt, og det er de destruktive mønstrene vi kan lære mer om hos Eric Berne.

Berne har gitt de ulike spillene navn som det er lett å huske. Han forklarer oss hvordan vi i møte med andre kan forstå våre egne reaksjoner, hvorfor vi av og til føler oss underlegne, oversett, ansvarlige eller dominerende. I en del forhold er maktbalansen jevn, og det er som regel utgangspunktet for en god relasjon. I likestilte forhold er det mindre behov for å spille subtile spill for å vinne anerkjennelse, omsorg eller forsvare territorium. Andre forhold kan imidlertid være mer preget av ubalanse, og da er det sannsynlig at partene spiller et subtilt spill om en eller annen følelsesmessig gevinst.

Det såkalte trebien-spillet handler eksempelvis om at en person forholder seg passivt og oppgitt i forhold til eget liv. De som forsøker å hjelpe personen havner i en umulig affære fordi vedkommende alltid skylder på utenforliggende faktorer. De kan ikke leve et godt liv på grunn av en vond barndom, smerter i kroppen, urettferdig politikk, partneres kroniske behov for hjelp eller lignende. Det er snakk om personer som sliter med lav selvfølelse, men forklarer mangel på ansvar og initiativ i eget liv ved å skylde på ytre forhold. Vi har skrevet en egen artikkel om en variant av trebien-spillet her:

Da Nett-trollet kom i terapi: Pål er sint, hatefull, deprimert og alene. Han kommer i terapi, men som terapeut har jeg problemer med å akseptere oppførselen hans. Pål har sterke antisosiale trekk, men er det mulig å hjelpe ham i terapi?

 

 

 

Berne beskriver videre ulike samspillsmønstre i ekteskap. Han forklarer hvordan to mennesker ubevisst iscenesetter en krangel for å unngå å føle seg forpliktet til sex. Krangelen gir utløp for aggresjon, det oppstår en kald front mellom partene, og “gevinsten” i spillet er at de slipper å føle på kravet om å prestere seksuelt. I et slikt tilfelle kan det tenkes at partene føler seg usikre på det seksuelle, og mangel på intim trygghet anstifter en følelse av skam eller tilkortkommenhet, noe de unngår ved å spille spill som hindrer at de ender opp på soverommet.

I andre spill forteller Berne hvordan den ene parten pirrer den andre til sex, men deretter nekter intimitet. Det kan være uttrykk for en slags passiv aggresjon ovenfor partneren. Her vinner man en slags kontroll, og i verste fall oppstår en situasjon hvor forføreren blir antastet og kan spille rollen som “offer”.

Berne beskriver også “party games” som begynner med sladder med ender opp som kronisk klagesang. 

Videoforedrag om Eric Berne

I videoen under snakker jeg om Eric Berne og “Games people play”. Dette er hentet fra en forelesning ved UIA i januar 2017.

WebPsykologens bøker inspirert av Berne

Eric Berne har også vært en inspirasjonskilde i mine egne bøker om menneskets psykologiske liv. Disse bøkene drar veksel på en rekke ulike teoretiske retninger, og målet har vært å formidle teori på en interessant og lett anvendelig måte. Jeg er opptatt av at psykologi skal være et praksisnært fag som kan bruke som “verktøy” i eget liv. I denne forbindelse har jeg lånt flere idéer fra Eric Berne. Er du mer interessert i denne formen for psykologisk formidling, håper jeg du klikker deg inn på linken til venstre og sørger for å ha bøkene i postkassen i løpet av få dager.

 

 

 

Les også

Avslør de sosiale spillene: Mennesker trenger intime forbindelser til andre, men det er ikke alltid tilgjengelig. Som substitutt for ekte nærkontakt, spiller vi (ubevisst) «sosiale spill» for å få den følelsesmessige anerkjennelsen vi trenger.

 

 

 

Kilde

Berne, Eric (1964). Games people play – The psychology of human relationships. New York: Grove Press

 

Psykologspesialist
Sondre Risholm Liverød
WebPsykologen.no

Sondre Risholm Liverød er psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Han jobber som terapeut og teamleder ved en poliklinikk for gruppepsykoterapi ved Sørlandet sykehus i Kristiansand. Han driver nettmagasinene WebPsykologen.no og Psykolog.com, som sikter på å formidle psykologi på en anvendelig måte gjennom artikler og videoforedrag. Han underviser i utviklingspsykologi ved Universitetet i Agder. I 2016 ga han ut boken «Selvfølelsens psykologi», og i 2017 kom boken «Jeg, meg selv og selvbildet». I 2018 ble «Psykologens journal» publisert på Cappelen Damm. Denne boken beskriver psykologens møte med livets store spørsmål. I regi av WebPsykologen.no har Sondre også en podcast som heter SinnSyn. Her publiserer han ukentlige foredrag og samtaler om psykologi, filosofi og livssyn. I forbindelse med «Psykologens journal» har Sondre hatt mange samtaler med Pastor Rune Tobiassen. En del av disse samtalene er spilt inn på en podcast som heter «Pastoren & Psykologen». Alle podcastene er tilgjengelige på WebPsykologen.no, iTunes og en del andre plattformer. På YouTube har WebPsykologen en egen kanal hvor Sondre har publisert over 100 videoer. Ønsker du å følge aktiviteten, er det fortrinnsvis WebPsykologens Facebook-side som holder deg oppdatert.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here