Sosialt skuespill

Eric Berne mener at alle mennesker trenger anerkjennelse, men ikke våger å be om det. Derfor spiller vi sosial spill for å tilkjempe oss det vi trenger.

Dette er den femte forelesningen i utviklingspsykologi. Forrige time handlet om Sigmund Freud, Anna Freud, Ego-Psykologi og forsvarsmekanismer. Denne gangen begynner jeg å snakke om Eric Berne. Han er ikke en teoretiker man typisk assosierer med utviklingspsykologi, men han er kjent for å popularisere psykologien, og spesielt for popularisering av Freuds teorier og psykoanalysen. Dermed er en teoretiker i WebPsykologens ånd, og jeg snakker om ham fordi det gjør psykoanalysen litt mer relevant for hverdagslivet.

Eric Berne mener at alle mennesker trenger anerkjennelse, men at vi ikke våger å be om det direkte. Derfor spiller vi ulike sosial spill for å tilkjempe oss det vi trenger, enten det er skryt, trøst, beundring, sympati eller likes på Facebook. Når vi ikke klarer å være oppriktige med hverandre, så spiller vi sosiale spill, noe som ofte forhindrer en mer autentisk og åpen relasjon mellom mennesker. For at vi skal unngå å «spille for mange spil», og ende opp som en skuespiller i eget liv, bør vi kjenne til hvordan vi mer eller mindre ubevisst inntar ulike roller i ulike situasjoner. Det er tema i 5. forelesning ved Universitetet i Agder, avdeling Grimstad. Det er 5. april 2017 og klokken er 12.15 når denne forelesningen starter.

Forelesning i utviklingspsykologi 5. time

 

 

En kort oppsummering av 5. time

Emosjonelle ”klapp på skulderen”

Spedbarn er avhengig av fysisk kontakt med omsorgspersoner for sunn utvikling.

Voksne mennesker er like avhengig av kontakt med andre som spedbarn, men denne kontakten er ikke alltid tilgjengelig, og derfor inngår vi kompromisser.

Vårt behov for intim kontakt er altså grunnen til at vi spiller spill, som substitutt for ekte nærhet.

Et sosialt spill, kan sammenlignes med andre spill som poker, men de sosiale spillene er på sett og vis mer subtile, og det er sjelden at vi som mennesker er oppmerksomme på at vi er i gang med et spill.

I våre nære relasjoner spiller vi gjerne om en eller annen følelsesmessig tilfredsstillelse eller om mer kontroll, i næringslivet spiller man om flest mulig kunder eller aksjekurser i vår favør.

«Mentale Moduser»

Foreldremodus: Her fungerer man med holdningen og tenkemåten til en foreldrefigur. Dette ligner Freuds Superego hvor foreldrerollen er inkarnert. Det dreier seg om «fornuftige» råd, regler for hvordan man skal og ikke skal oppføre seg, normer og føringer for god dannelse, takt og tone. Eventuelt litt moraliserende, bedrevitende og konformt.

Voksenmodus: Her fungerer man som en «moden» voksenperson kjennetegnet av rasjonalitet, objektivitet og rimelig godt virkelighetsorientert.

Barnemodus: Her reagerer og føler man som et barn. Mange vil kjenne seg igjen i «barnemodus» når de krangler. Ofte kan voksne mennesker regrediere til et 4-års stadium når de krangler med ektefelle eller andre som står dem nær. Mange arveoppgjør blir vanskelige fordi partene plutselig befinner seg på et nivå som alle utenforstående (voksen) vil karakterisere som direkte barnslig, smålig og egosentrisk.

WebPsykologens bøker inspirert av Berne

Eric Berne har også vært en inspirasjonskilde i mine egne bøker om menneskets psykologiske liv. Disse bøkene drar veksel på en rekke ulike teoretiske retninger, og målet har vært å formidle teori på en interessant og lett anvendelig måte. Jeg er opptatt av at psykologi skal være et praksisnært fag som kan bruke som “verktøy” i eget liv. I denne forbindelse har jeg lånt flere idéer fra Eric Berne. Er du mer interessert i denne formen for psykologisk formidling, håper jeg du klikker deg inn på linken til venstre og sørger for å ha bøkene i postkassen i løpet av få dager.

 

 

 

Les også

Avslør de sosiale spillene: Mennesker trenger intime forbindelser til andre, men det er ikke alltid tilgjengelig. Som substitutt for ekte nærkontakt, spiller vi (ubevisst) «sosiale spill» for å få den følelsesmessige anerkjennelsen vi trenger.

 

 

 

Kilde

Berne, Eric (1964). Games people play – The psychology of human relationships. New York: Grove Press

 

Psykologspesialist
Sondre Risholm Liverød
WebPsykologen.no

Sondre Risholm Liverød er psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Han jobber som terapeut og teamleder ved en poliklinikk for gruppepsykoterapi ved Sørlandet sykehus i Kristiansand. Han driver nettmagasinene WebPsykologen.no og Psykolog.com, som sikter på å formidle psykologi på en anvendelig måte gjennom artikler og videoforedrag. Han underviser i utviklingspsykologi ved Universitetet i Agder. I 2016 ga han ut boken «Selvfølelsens psykologi», og i 2017 kom boken «Jeg, meg selv og selvbildet». I 2018 ble «Psykologens journal» publisert på Cappelen Damm. Denne boken beskriver psykologens møte med livets store spørsmål. I regi av WebPsykologen.no har Sondre også en podcast som heter SinnSyn. Her publiserer han ukentlige foredrag og samtaler om psykologi, filosofi og livssyn. I forbindelse med «Psykologens journal» har Sondre hatt mange samtaler med Pastor Rune Tobiassen. En del av disse samtalene er spilt inn på en podcast som heter «Pastoren & Psykologen». Alle podcastene er tilgjengelige på WebPsykologen.no, iTunes og en del andre plattformer. På YouTube har WebPsykologen en egen kanal hvor Sondre har publisert over 100 videoer. Ønsker du å følge aktiviteten, er det fortrinnsvis WebPsykologens Facebook-side som holder deg oppdatert.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here