Vi styres av ubevisste mønstre

Alt vi opplever er i bunn og grunn en fortolkning. Tidligere erfaringer og vonde følelser kan farge våre opplevelser. Psyken er hjernens operativsystem, og dette systemet bør fungere optimalt. Har du foretatt den siste oppdateringen av deg selv? Vil du utsette det til i morgen, eller vil du minnes på det senere?

Helt Windows 95 i hodet

Psykologistudiet lærte meg først og fremst at hjernen er en dirigent som setter sammen den innkommende informasjonen om den ytre virkeligheten til en indre modell av verden. Vi ser verden gjennom en bestemt linse, og våre perspektiver skjærer verden i et bestemt snitt. Vi tolker oss selv og våre omgivelser på bakgrunn av våre tidligere erfaringer, kulturelle føringer og våre tidligste relasjoner blir ofte en slags mal på hvordan vi omgås våre medmennesker senere i livet. Vonde erfaringer, kritikk, mobbing eller omsorgssvikt kan etablere et ”psykisk fortolkningsapparat” preget av frykt, usikkerhet, skepsis, vaktsomhet, negativitet, tilbaketrekning og generelt sett lav selvfølelse. Et slikt ”psykisk operativsystem” avstedkommer symptomer og frarøver oss muligheten til selvrealisering og positiv vekst.

Jeg syntes dette var viktig innsikt, og jeg tok det med meg ut i arbeidslivet. Det viste seg at teorien stemte ganske godt overens med praksis. Jeg møtte mange mennesker som sleit med livet på grunn av dystre fortolkninger av seg selv og tilværelsen. Jeg forsøkte å forklare dem at hjernen er som en datamaskin, og at de kjører på et operativsystem som tilsvarer Windows 95, og vi lever tross alt i 2017. ”Du kan ikke surfe rundt i livet på windows 95. Det blir runtime error hele tiden!” Jeg forsøkte å tilby noen alternative perspektiver og fortalte dem hvordan jeg selv så på tingenes tilstand, og det fungerte over hodet ikke. Det nytter ikke å forandre folk ved å anta at de tenker feil, og deretter presse seg på med sine egne overbevisninger, snarere tvert imot.   

Når den psykiske programvaren er skadet av snevre ideologier, fordervet tankegods, vonde erfaringer eller uheldige relasjoner, må vi først og fremst begynne å analysere vår egen programvare. Vi må slutte å gi våre livsperspektiver så mye autoritet over eget liv, og isteden begynne å se ”innover”. Vi må innse at våre perspektiver ikke forteller sannheten om oss selv og verden i en 1:1 relasjon. Vår psykiske programvare forandrer og styrer vår virkelighetsoppfattelse i bestemte retninger, og det er dette vi må avsløre. Istedenfor å forholde oss til innholdet i våre tanker, må vi se på hvordan vi tenker. Vi må gjøre våre tankemønstre, relasjonsmønstre og følelser om til objekt for vår egen analyse. I en slik prosess kan vi skape såpass mye ”avstand til oss selv” at vi makter å innta et romsligere perspektiv. Som psykoterapeut er det slik jeg forstår selvutvikling.

Videoforedrag om psykens operativsystem

I videoen under snakker jeg mer om de ubevisste mønstrene som farger våre opplevelser av livet. Alt vi tenker, føler og gjør i løpet av en dag er besluttet på bakgrunn av vår «psykologiske makeup». Når vi lever godt med oss selv og våre medmennesker, er det sannsynlig at vi har god programvare i hodet. Når vi til stadighet opplever konflikter, føler oss stresset, deprimerte eller engstelige, kan det handle mye om ytre omstendigheter, men det kan også hende alle våre fortolkninger farges av fortiden på en måte som forringer livskvalitet. I et slikt tilfelle vi selvutvikling handle om å revurdere og eventuelt reinstallere den psykiske programvaren i vårt eget hode.

/p>

Jeg, meg selv og selvbildet

I boken som heter Jeg, meg selv og selvbildet, og boken som heter Selvfølelsens Psykologi, skriver jeg mer om dette tema. Hypotesen i denne boken er at selvbildet er en slags mental konstruksjon som ligger i dypet av vårt psykiske liv. Denne konstruksjonen påvirker oss hele tiden, og forholdet mellom et godt og et dårlig selvbilde, kan bety forskjellen mellom et godt og et vanskelig liv. Det kan også bety forskjellen mellom suksess og fiasko på en rekke områder i livet. Videre handler disse bøkene om hvordan vi kan styrke vårt selvbilde og vår selvfølelse, og i denne forbindelse finnes det en rekke øvelser man kan benytte seg av. Er du mer interessert i mennesket indre liv og selvutvikling, håper jeg du klikker deg inn på linken til venstre og sørger for at du får bøkene i posten i løpet av få dager.

Sondre Risholm Liverød er psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Han jobber som terapeut og teamleder ved en poliklinikk for gruppepsykoterapi ved Sørlandet sykehus i Kristiansand. Han driver nettmagasinene WebPsykologen.no og Psykolog.com, som sikter på å formidle psykologi på en anvendelig måte gjennom artikler og videoforedrag. Han underviser i utviklingspsykologi ved Universitetet i Agder. I 2016 ga han ut boken «Selvfølelsens psykologi», og i 2017 kom boken «Jeg, meg selv og selvbildet». I 2018 ble «Psykologens journal» publisert på Cappelen Damm. Denne boken beskriver psykologens møte med livets store spørsmål. I regi av WebPsykologen.no har Sondre også en podcast som heter SinnSyn. Her publiserer han ukentlige foredrag og samtaler om psykologi, filosofi og livssyn. I forbindelse med «Psykologens journal» har Sondre hatt mange samtaler med Pastor Rune Tobiassen. En del av disse samtalene er spilt inn på en podcast som heter «Pastoren & Psykologen». Alle podcastene er tilgjengelige på WebPsykologen.no, iTunes og en del andre plattformer. På YouTube har WebPsykologen en egen kanal hvor Sondre har publisert over 100 videoer. Ønsker du å følge aktiviteten, er det fortrinnsvis WebPsykologens Facebook-side som holder deg oppdatert.

1 kommentar

  1. Forstår det slik ut fra du har skrevet over, at vi må bevisstgjøre det ubevisste i oss, dermed få bedre kontroll over oss selv og livet ?

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here