En viktig metafor på mental helse

Menneskets psyke er som et hav. På overflaten kan det være sterk strøm, men lenger nede i dypet er det helt stille. Mindfulness trener opp vår evne til ”stillhet” for å takle hverdagslivets stress og krav.

De store visdomstradisjonene har mange dypsindige metaforer på vår menneskelige eksistens. I denne videoen drøftes menneskets psykiske liv i sammenligning med et hav. På havets overflate er det som regel strømninger, bølger og bevegelse, mens under overflaten er det stille. De Østlige tradisjonene påpeker at mennesket ofte tror at livet utelukkende foregår på overflaten. Vi svømmer så godt vi kan og forsøker å holde hodet over vann, og dette skal på sett og vis beskrive hverdagslivets ”stress og mas”. Det vi ikke vet, er at vi i vår eget indre liv kan dykke litt lenger ned i bevissthetens hav og oppnå en indre ro og stillhet. Rett under overflaten finner vi en annen balanse, og vi kan dermed håndtere utfordringene på overflaten med større grad av ro. Mindfulness meditasjon er nettopp en øvelse hvor man kultiverer de litt dypere nivåene i sin egen bevissthet. Ved hjelp av oppmerksomhetstrening kan man gradvis klare å møte livet med mer ro, altså forholde seg til livet på ”overflaten” uten å føle at man ”drukner”. Dette er å sett og vis et bilde som forteller noe om hvordan mindfulness trener opp menneskets bevisste tilstedeværelse og ruster oss til å håndtere stress på en bedre måte.

 

 

 

Relaterte artikler

 

meditasjon og bevissthetHemmeligheten i bevissthetens dyp

I dypet av bevisstheten finnes det en dimensjon som både forskning og gamle visdomstradisjoner anerkjenner som kilden til mye helse og mental balanse. Se videoen om ”ditt sanne ansikt”.

Tankekjør, giftige følelser & uro

Mange av tankene våre er automatiske og ofte repeterer de seg selv uten vår bevisste innflytelse. Det skaper mentalt støy og anstifter angst og depresjon i følge Eckhart Tolle.

Ekte Lykke ifølge Eckhart Tolle

Selv om vi i et heldig øyeblikk føler oss lykkelige, så er det som regel en midlertidig følelse, og plutselig befinner vi oss atter en gang i den hverdagslige sumpen av stress, frykt, tvil og angst.

 

Av psykologspesialist
Sondre Risholm Liverød
WebPsykologen.no

Sondre Risholm Liverød er psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Han jobber som terapeut og teamleder ved en poliklinikk for gruppepsykoterapi ved Sørlandet sykehus i Kristiansand. Han driver nettmagasinene WebPsykologen.no og Psykolog.com, som sikter på å formidle psykologi på en anvendelig måte gjennom artikler og videoforedrag. Han underviser i utviklingspsykologi ved Universitetet i Agder. I 2016 ga han ut boken «Selvfølelsens psykologi», og i 2017 kom boken «Jeg, meg selv og selvbildet». I 2018 ble «Psykologens journal» publisert på Cappelen Damm. Denne boken beskriver psykologens møte med livets store spørsmål. I regi av WebPsykologen.no har Sondre også en podcast som heter SinnSyn. Her publiserer han ukentlige foredrag og samtaler om psykologi, filosofi og livssyn. I forbindelse med «Psykologens journal» har Sondre hatt mange samtaler med Pastor Rune Tobiassen. En del av disse samtalene er spilt inn på en podcast som heter «Pastoren & Psykologen». Alle podcastene er tilgjengelige på WebPsykologen.no, iTunes og en del andre plattformer. På YouTube har WebPsykologen en egen kanal hvor Sondre har publisert over 100 videoer. Ønsker du å følge aktiviteten, er det fortrinnsvis WebPsykologens Facebook-side som holder deg oppdatert.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here