Foreldre som lever gjennom barna

Mennesker har behov for frihet til å oppdage sine naturlige tilbøyeligheter. I noen familier må barn virkeliggjøre foreldrenes drømmer og de vokser opp med en følelse av å «miste seg selv». Hvordan foregår dette?

En viktig del av vår utvikling som mennesker dreier seg om selvstendighet. Å bli selvstendig handler om å rive seg løs fra foreldre og fungere på egenhånd. Det betyr at vi forlater barndomshjemmet, etablerer et eget liv, en egen identitet, følger våre egne mål, har egne livsprosjekter og finner en egen retning i livet som ikke baserer seg på støtte fra foreldre eller foreldrenes føringer.

Noen familier oppfordrer barn til selvstendighet og lærer dem å stå på egne ben. Barnet lærer å klare seg på egenhånd, deres egne initiativ blir verdsatt, de oppfordres til å påta seg ansvar og lærer å utvikle god dømmekraft. Motsatt finnes det en del hjem som ikke stimulerer utviklingen av autonomi. Det kan hende at foreldre er overbeskyttende og lærer barnet at verden er et farlig sted. Noen foreldre fostrer overdreven tilknytning som fører til avhengighet. Barnets evner og ressurser undermineres og barnet lærer ikke å stå på egne ben.

I videoen under snakker psykologspesialist Sondre Risholm Liverød om en helt spesiell form for omsorgssvikt. Også her dreier det seg om en forstyrrelse av barnets behov for selvstendighet. Det handler rett og slett om barn som løper foreldrenes ærend. Helt konkret betyr det at barn vokser opp og engasjeres i livsprosjekter med en slags skjult agenda. På et mer eller mindre ubevisst nivå har foreldrene noen helt bestemte mål for sitt barn, og det kan ofte handle om å fullbyrde noe de selv ikke har klart, men alltid drømt om. På subtile måter henledes barnet i de retningene foreldrene ønsker, og i verste fall går dette på bekostning av barnets egne preferanser, evner og interesser.

Selvrealisering handler blant annet om å skape en personlig visjon. Mange går gjennom livet med kun en vag fornemmelse av hvor de er på vei, noe som ofte ender med skuffelse og desillusjoner når man nærmer seg pensjonsalder. Som mennesker har vi behov for frihet og rom til å oppdage våre naturlige tilbøyeligheter, som inkluderer interesser, forhold og aktiviteter som til slutt fører oss til fullbyrdelse. Ved destruktive familiedynamikker, hvor barn blir hensatt til å virkeliggjøre foreldrenes drømmer, risikerer man et barn som vokser opp med en følelse av å «miste seg selv».

De fleste er enige om at lykke ikke finnes i rikdom, evig ungdom eller godt vær, men snarere evnen til å engasjere seg dypt i livsprosjekter og installere en større mening i sine daglige bedrifter. Barn som på subtilt vis styres i helt bestemte retninger av sine foreldre, kan i verste fall ende opp på en av livets blindveier med en underlig følelse av å mangle noe.

Foreldre vil alltid påvirke sine barn. På sett og vis blir vi dannet som mennesker i relasjon til våre omsorgspersoner. Barnet speiler seg i foreldrenes ansikt og på den måten lærer de seg selv å kjenne. De ser hvordan foreldrene møter verden, og slik adopteres livsanskuelser og mestringsstrategier. Barnet vil med andre ord alltid bli et produkt av sine omsorgspersoner og sine omgivelser, og derfor er det kanskje ekstra viktig at foreldre er bevisst sin oppgave i forhold til barnets behov for autonomi.

Vi har alle sett de små ballettdanserne, de fire år gamle «skjønnhetsdronningene» og de purunge fotballspillerne som trener både før og etter skolen. Foreldrene bedyrer at det er barnets egen vilje, og spør man barnet selv, bekreftes dette. Mest av alt ønsker barn foreldrenes oppmerksomhet, anerkjennelse og omsorg, og da er det selvfølgelig nærliggende for dem å bøye seg for de mer eller mindre subtile kravene som kommer fra «øverste hold». Barnet kommer gradvis til å adoptere foreldrenes ønsker og mål og opplever at det er deres egne behov som besørges. I noen tilfeller lever foreldrene gjennom sine barn. Der barnet skulle utvikle et selvstendig Selv og en egen identitet i sitt «psykologiske førersete», sitter en av foreldrene ved rattet. Det er tema i denne videosnutten.

 

 

Som nevnt kan en familie fanges i mange forskjellige dynamikker og mønster, og ikke alle er like heldige. For å unngå at familien fanges i destruktive konstellasjoner, kan det hjelpe oss å vite litt mer om ”familiepsykologi”. På linken under har vi laget en slags ”selvhjelpstest” hvor du både kan lære mer samtidig som du kan forsøke å implementere din egen familie inn i ”analysene” for å skape mer bevissthet rundt familiens fungering på godt og vondt.

 

 

Av Psykologspesialist
Sondre Risholm Liverød
WebPsykologen.no

Sondre Risholm Liverød er psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Han jobber som terapeut og teamleder ved en poliklinikk for gruppepsykoterapi ved Sørlandet sykehus i Kristiansand. Han driver nettmagasinene WebPsykologen.no og Psykolog.com, som sikter på å formidle psykologi på en anvendelig måte gjennom artikler og videoforedrag. Han underviser i utviklingspsykologi ved Universitetet i Agder. I 2016 ga han ut boken «Selvfølelsens psykologi», og i 2017 kom boken «Jeg, meg selv og selvbildet». I 2018 ble «Psykologens journal» publisert på Cappelen Damm. Denne boken beskriver psykologens møte med livets store spørsmål. I regi av WebPsykologen.no har Sondre også en podcast som heter SinnSyn. Her publiserer han ukentlige foredrag og samtaler om psykologi, filosofi og livssyn. I forbindelse med «Psykologens journal» har Sondre hatt mange samtaler med Pastor Rune Tobiassen. En del av disse samtalene er spilt inn på en podcast som heter «Pastoren & Psykologen». Alle podcastene er tilgjengelige på WebPsykologen.no, iTunes og en del andre plattformer. På YouTube har WebPsykologen en egen kanal hvor Sondre har publisert over 100 videoer. Ønsker du å følge aktiviteten, er det fortrinnsvis WebPsykologens Facebook-side som holder deg oppdatert.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here