Psykiske symptomer hos barn

Dersom foreldrene stadig er fanget av egne konflikter og problemer, hender det at barnet utvikler symptomer for å gjenskape en slags kontroll og kanalisere foreldrenes oppmerksomhet mot seg selv.

Et av barnets viktigste psykologiske behov er følelsen av trygghet. Barnet trenger en trygg base som utgangspunkt for en sunn modningsprosess hvor de vender seg mot livet med nysgjerrighet og interesse. Barnets trygghet må ivaretas av nærmeste omsorgspersoner, men av og til vokser barn opp i mer utrygge omgivelser. Ustabilitet, mye høylytt krangling, uvennskap mellom foreldre, psykisk sykdom, avvisning, kritikk eller stadig kjeft og reprimander er blant mange elementer som kan forstyrre barnets følelse av trygghet. I følge teoretikerne Young og Klosko trenger barn omsorg, empati og fornuftige grenser. Er det alvorlige mangler gjennom barnets oppvekst, er barnet hensatt til å bruke all sin mentale energi på å sørge for å ha det så trygt som mulig. Istedenfor å vende seg mot livet på en nysgjerrig måte, vil barnets fokus være bundet opp i familiesituasjonen. Mental energi aktiveres først o fremst i barnets alarmsystemer dersom nødvendig trygghet og stabilitet ikke er til stede. Barnet er avhengig av sin familie eller nærmeste omsorgspersoner som den trygge basen. Dersom foreldrene stadig er fanget av egne konflikter og problemer, hender det at barnet utvikler symptomer for å «påkalle seg oppmerksomheten». Dette er ikke en bevisst operasjon, men barnet opplever utryggheten som en slags psykologisk smerte, og dermed kommer det til uttrykk som et symptom. I noen tilfeller begynner barnet å skade seg selv, utagere, slutte å spise, miste søvn, få fysiske plager eller andre symptomer som det er maktpåliggende at foreldrene tar seg av. I slike sammenhenger kan det oppstå en slags sekundærgevinst i forhold til barnets følelse av kontroll og trygghet. Dersom foreldrenes oppmerksomhet er kanalisert mot barnets symptomer, hender det at foreldrenes uoverensstemmelser eller vanskeligheter kommer i bakgrunn, og sånn sett gjenvinner barnet en form for stabilitet og kontroll på egen familiesituasjon. Man kan selvfølgelig ikke tolke alle barns symptomer som et resultat av utrygghet i familien, men enkelte ganger ser man eksempler på at barn blir symptombærere av ulike årsaker. Det er tema i videosnutten med psykologspesialist Sondre Risholm Liverød.

 

 

En familie kan fanges i mange forskjellige dynamikker og mønster, og ikke alle er like heldige. For å unngå at familien fanges i destruktive konstellasjoner, kan det hjelpe oss å vite litt mer om ”familiepsykologi”. På linken under har vi laget en slags ”selvhjelpstest” hvor du både kan lære mer samtidig som du kan forsøke å implementere din egen familie inn i ”analysene” for å skape mer bevissthet rundt familiens fungering på godt og vondt.

 

 

Av Psykologspesialist
Sondre Risholm Liverød
WebPsykologen.no

 

Sondre Risholm Liverød er psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Han jobber som terapeut og teamleder ved en poliklinikk for gruppepsykoterapi ved Sørlandet sykehus i Kristiansand. Han driver nettmagasinene WebPsykologen.no og Psykolog.com, som sikter på å formidle psykologi på en anvendelig måte gjennom artikler og videoforedrag. Han underviser i utviklingspsykologi ved Universitetet i Agder. I 2016 ga han ut boken «Selvfølelsens psykologi», og i 2017 kom boken «Jeg, meg selv og selvbildet». I 2018 ble «Psykologens journal» publisert på Cappelen Damm. Denne boken beskriver psykologens møte med livets store spørsmål. I regi av WebPsykologen.no har Sondre også en podcast som heter SinnSyn. Her publiserer han ukentlige foredrag og samtaler om psykologi, filosofi og livssyn. I forbindelse med «Psykologens journal» har Sondre hatt mange samtaler med Pastor Rune Tobiassen. En del av disse samtalene er spilt inn på en podcast som heter «Pastoren & Psykologen». Alle podcastene er tilgjengelige på WebPsykologen.no, iTunes og en del andre plattformer. På YouTube har WebPsykologen en egen kanal hvor Sondre har publisert over 100 videoer. Ønsker du å følge aktiviteten, er det fortrinnsvis WebPsykologens Facebook-side som holder deg oppdatert.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here