#108 – Sånn er du Per

Personlighetstester kan lodde dybden i oss selv dersom de administreres på en god måte. I dag skal jeg teste min egen sjef med "Big Five" og tilbakemeldingen skjer for åpen scene.

Dette er siste innslag på vår fagdag ved Distriktspsykiatrisk senter Solvang. Dagen ender opp med et julebord senere på kvelden. Jeg stod ansvarlig for innholdet på fagdagen, og i de forrige episodene kan du høre filosofiprofessor Ole Martin Moen, psykiater Terje Thesen og meg selv diskutere psykedeliske stoffer. Deretter kom organisasjonspsykologen Tor Åge Eikerapen på besøk for å snakk om endringer i bedrifter, og siste post på programmet skal du få høre i dagens episode. Det er rett og slett en personlighetstest av min sjef, Per Egeland. 

Selv om man ikke kjenner Per, kan det likevel være både lærerikt, underholdene og interessant å høre en tilbakemelding på den såkalte «Big Five personlighetstesten». Per har svart på over 100 spørsmål, og nå skal han få dommen foran alle sine ansatte. Det er virkelig ikke alle sjefer som hadde gått med på dette, men Per Egeland er heller ikke en vanlig sjef, noe du kommer til å få innblikk i den neste timen. 

Men hva er egentlig en personlighetstest? I dagens episode drar vi veksel på den såkalte femfaktormodellen, populært kjent som Big Five. Den består av fem hovedfasetter og en rekke underfasetter, og dette utgjør en taksonomi som tar sikte på å dekke de fleste aspekter av personlighet. De fem hovedfaktorene er 

Åpenhet for erfarings
Planmessighet og kontroll
Ekstroversjons som handler om hvor utadevent man er
Medmenneskelighet
Nevrotisisme som handler om følelsesmessig stabilitet eller graden av negative følelser

Per er flink til å sette meg fast, og han er flink til å sno seg unna de fleste konfrontasjoner. Jeg liker min sjef utrolig godt, og det er derfor jeg synes det er forsvarlig å la ham gjennomgå en personlighetstest for åpen scene. At jeg har både respekt og tillit til Per håper jeg skinner igjennom, og jeg håper at lyttere av SinnSyn også kan lære noe nytt om menneskets indre liv når Tor Åge Eikerapen og jeg utreder og personlighetstester Per Egeland live på Hotell Norge i Kristiansand Sentrum.

Av Sondre Risholm Liverød
Psykologspesialist
WebPsykologen.no og SinnSyn 

Sondre Risholm Liverød er psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Han jobber som terapeut og teamleder ved en poliklinikk for gruppepsykoterapi ved Sørlandet sykehus i Kristiansand. Han driver nettmagasinene WebPsykologen.no og Psykolog.com, som sikter på å formidle psykologi på en anvendelig måte gjennom artikler og videoforedrag. Han underviser i utviklingspsykologi ved Universitetet i Agder. I 2016 ga han ut boken «Selvfølelsens psykologi», og i 2017 kom boken «Jeg, meg selv og selvbildet». I 2018 ble «Psykologens journal» publisert på Cappelen Damm. Denne boken beskriver psykologens møte med livets store spørsmål. I regi av WebPsykologen.no har Sondre også en podcast som heter SinnSyn. Her publiserer han ukentlige foredrag og samtaler om psykologi, filosofi og livssyn. I forbindelse med «Psykologens journal» har Sondre hatt mange samtaler med Pastor Rune Tobiassen. En del av disse samtalene er spilt inn på en podcast som heter «Pastoren & Psykologen». Alle podcastene er tilgjengelige på WebPsykologen.no, iTunes og en del andre plattformer. På YouTube har WebPsykologen en egen kanal hvor Sondre har publisert over 100 videoer. Ønsker du å følge aktiviteten, er det fortrinnsvis WebPsykologens Facebook-side som holder deg oppdatert.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here