Slik er de lykkeligste menneskene

De som anvender et modent forsvar i møte med motgang og følelsesmessig smerte, har mer suksess på jobb og lever et lykkeligere familieliv enn de som henfaller til mindre modne forsvarsmekanismer.

Studier viser at de som hovedsakelig mestrer livet og følelsesmessige utfordringer ved hjelp av de modne forsvarsmekanismene, har mer suksess på jobb og et lykkeligere familieliv enn de som henfaller til mer nevrotiske eller primitive forsvarsstrategier. I forhold til selvutvikling og psykoterapi, handler det gjerne om å identifisere følelser og tanker som håndteres på umodne måter, og erstatte de primitive mestringsstrategiene med mer modne strategier. Spørsmålet er dernest hva som kjennetegner et modent forsvar. Det er det som er tema i denne artikkelen samt den tilhørende videoen. (I kategorien forsvarsmekanismer finner du alle våre artikler om dette tema).

Vårt modne psykiske forsvar

Mennesket har et psykisk forsvar som beskytter oss mot følelsesmessige stressfaktorer. Dette forsvaret opererer på forskjellige nivåer. Vi har et såkalt høyt adaptivt nivå som inkluderer det modne forsvaret. Det vil si at vi klarer å håndtere følelsesmessige vanskeligheter og andre konflikter på en ganske kompetent og fleksibel måte. De modne forsvarsmekanismene øker som regel vår evne til å leve tilfredsstillende og ha en realistisk og bevisst opplevelse av egne følelser, tanker og deres konsekvenser. Det betyr for eksempel at vi klarer å ta innover oss dårlige nyheter på en gradvis måte som ikke krever forvrenging eller fortrengning av realiteten. Det kan hende at man midlertidig ignorerer eller «fornekter» en følelsesmessig beklemt situasjon eller en overveldende nyhet, men kun fordi man trenger rom for å restituere seg fra sorg eller følelsesmessig ubalanse. Noen ganger kan det være maktpåliggende at man ikke tar innover seg alt på en gang, men møter konflikter eller emosjonelle vanskeligheter på en gradvis måte, slik at hendelsene kan bearbeides og erkjennes uten at man blir overveldet. Det modne forsvaret representerer nettopp slike strategier som ikke fortrenger, undergraver eller fraskriver vesentlige deler av virkeligheten, men møter motbør med åpne øyne i et tempo som gir nødvendig rom for bearbeidelse slik at man unngår en overlast. De som makter å møte livet på denne måten, ser ut til å være de samme som lever «lykkeligst». Det betyr at de såkalt «lykkeligste», ikke nødvendigvis er de med minst smerte, motgang og færrest livskriser, men de som makter å møte livets motbør med erkjennelse og aksept.

Konstruktivt bruk av destruktive følelser

Det modne eller adaptive forsvaret opprettholder grensen mellom det bevisste og det ubevisste. Personer som hovedsakelig håndterer livets utfordringer på en moden måte, vil også ha evnen til å kanalisere energien som er bundet opp i ubevisste forestillinger på en konstruktiv måte. Det vil si at impulser som kanskje er sosialt uakseptable, eller erkjennelser som er følelsesmessig smertefulle, finner et uttrykk som ikke ødelegger for personens mentale balanse, mellommenneskelige eller private liv. Sterkt sinne blir ikke fortrengt for deretter å dukke opp i en voldsom eksplosjon på grunn av et mindre irritasjonsmoment i en kø utenfor et utested eller i kassa på Rema. Denne typen sinne blir derimot håndtert på en måte som virker styrkende og positivt på personens liv. I denne sammenheng snakker man for eksempel om sublimering som en forsvarsmekanisme hvor indre eller ytre stressfaktorer og overveldende følelser kanaliseres ut i ett eller annet givende prosjekt. Sinne er en følelse som kan brukes for å skape forandring. I politikk eller i andre kampsaker kan sinne være en viktig drivkraft, og i en slik kontekst kommer aggresjonen til uttrykk i form av engasjement.

Et annet eksempel er kunstneren som maler et kraftfullt bilde og høster ros for sin intensitet og emosjonelle kraft. Kanskje er det slik at kunstneren har mobilisert energien i sin aggresjon gjennom kunst, og på den måten har de kraftige følelsene funnet et uttrykk som ikke skader hans relasjoner til andre, fører til mental ubalanse, angst, depresjon, kronisk irritasjon eller andre symptomer forbundet med uavklart aggresjon. Aggresjonen har rett og slett funnet sitt sosialt akseptable utløp i en aktivitet som er skapende og til dels egobyggende. Evnen til å håndtere sterke følelser uten å ryke uklare med andre eller forvrenge eller fortrenge virkeligheten er altså et vesentlig kjennetegn på et modent psykisk forsvar, og et modent psykisk forsvar kjennetegner de som har mest suksess på jobb og lever mest tilfredsstillende privatliv.

 

Forskning på “Lykke”

Det var den amerikanske psykiateren og professorene, George Eman Vaillant, som i 1986 påviste at det modne forsvaret var forbudet med mer suksess og et rikere personlig liv i et follow-up studie over 40 år. I den andre enden av spekteret har Perry og Cooper (1989) påvist at de primitive forsvarsmekanismene er forbundet med psykiske symptomer, personlig lidelse og dårlig sosial fungering. Mange psykiatere og psykologer snakker om at mennesket må oppøve evnen til å se lidelsen i hvitøyet, akseptere smerte, møte sorgen, erkjenne konflikter og dilemmaer på en ærlig måte. En grunnleggende antakelse i psykologien er altså at man kommer best ut av det hvis man orker å møte emosjonell smerte på en så direkte måte som mulig. Unnvikelser, fortrenging, skyldfordeling eller projektive angrep på andre gir kanskje en umiddelbar lettelse der og da, men til syvende og sist vil aksept og erkjennelse av tanker, følelser og opplevelser gi den største og mest varige sjelefred. Per Fugelli snakker om å møte døden med åpenhet, og på sett og vis er det en variant av den samme beskjeden (Se artikkelen Dødsangst).

 

Det gode livDet gode liv

I forhold til et begrep som «Det gode liv», ser vi at Aristoteles, Platon, Sokrates og Epikur snakker om lykke som noe åndelig eller psykologisk. De avviser at ekte lykke handler om velstand og status, og en lignende konklusjon kan vi kanskje ha på denne artikkelen. Noen vil kanskje mene at lykke er noe man kan kjøpe hvis man har nok penger, og noen forsøker å konstruere fasader som er så flott at man er nødt til å anta at det er både tilfredshet og lykke bak fasaden, men selvfølgelig er det ikke slik. Lykke er sannsynligvis ikke noe man kan finne utenfor seg selv, men noe man kan oppnå ved å «se innover» og foredle sine mer «sjelelige» eller psykologiske egenskaper.

 

 

De usedvanlig gode menneskene

 

MedmenneskelighetMennesker som først og fremst håndterer motgang, krise, følelsesmessige «betennelser» og emosjonell smerte ved hjelp av et modent forsvar, er de menneskene som er mest bevisste og oppmerksomme på sitt indre liv og sitt eget ansvar i møte med sine livsprosjekter og sine medmennesker. Den lykken vi snakker om i denne artikkelen er ikke påtatt eller prangende, men kommer til uttrykk som en balanse og sinnsro. Det betyr at andre mennesker også vil trives og næres i deres selskap, og de “modne menneskene” har derfor lett for å inngå i gjensidige og betydningsfulle relasjoner til andre. I artikkelen om de «usedvanlig gode menneskene» tar vi opp det samme tema fra en litt annen vinkel. I den artikkelen drøfter vi hvordan noen mennesker tapper oss for energi og egger til konflikt slik at samværet blir belastende, mens andre skaper en åpen, trygg og vitaliserende atmosfære. Spørsmålet er rett og slett hva som kjennetegner de beste medmenneskene? Bruk av modne forsvarsmekanismer kan være én vesentlig faktor, men sannsynligvis er det flere.

 

Et modent forsvar – Et rikere liv?

I videoen under snakker jeg mer om hva som karakteriserer de modne forsvarsmekanismene.

Test av psykisk forsvar

Kanskje kjenner du noen som alltid skylder på andre, noen som lyver, noen som skryter eller noen som jobber døgnet rundt. Kanskje kjenner du noen som har en forklaring på alt, noen som tenker ualminnelig store tanker om seg selv, noe som er kronisk negative, indirekte aggressive eller nesten naivt positive.  Av og til er vi mennesker påfallende, og mange av våre merkverdige reaksjoner kan forklares og forstås ved hjelp av innsikt i menneskets psykiske forsvarsmekanismer. I denne forbindelse har WebPsykologen laget en test hvor du kan finne ut mer om deg selv, din partner, en venn eller et familiemedlem. Du finner testen på linken Test av psykisk forsvar.

 

Kurs i selvutvikling

Kurs i psykologi og selvutviklingFlere ganger i semesteret holder psykologspesialist Sondre Risholm Liverød dagskurs i selvutvikling. Menneskets psykiske forsvar er et sentralt tema i disse kursene. Målet er blant annet å gi kursdeltakerne et godt innblikk i menneskets psykologiske mekanismer, hvordan fortiden påvirker nåtiden og hvordan vi i enkelte tilfeller kan hindres i å nå våre mål på grunn av forsvarsmekanismer som fordreier eller fortrenger viktige aspekter ved livet. Innsikt i menneskets psykiske forsvar er ofte et godt springbrett for mer (selv)innsikt, noe som videre er utgangspunktet for en friere og mer autentisk livsførsel. Sjekk denne linken, og meld deg på kurs i selvutvikling! 

Kilder

Vaillant GE., Bond M., & Vaillant CO. An empirically validated hierarchy of defense mechanisms. Arch. Gen. Psychiatry 43(8):786-794, 1986.

Perry JC. & Cooper SH. An empirical study of defense mechanisms: I. Clinical Interview and life vignette ratings Arch. Gen. Psychiatry 46:444-452, 1989.

Av Psykologspesialist
Sondre Risholm Liverød
WebPsykologen.no

Sondre Risholm Liverød er psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Han jobber som terapeut og teamleder ved en poliklinikk for gruppepsykoterapi ved Sørlandet sykehus i Kristiansand. Han driver nettmagasinene WebPsykologen.no og Psykolog.com, som sikter på å formidle psykologi på en anvendelig måte gjennom artikler og videoforedrag. Han underviser i utviklingspsykologi ved Universitetet i Agder. I 2016 ga han ut boken «Selvfølelsens psykologi», og i 2017 kom boken «Jeg, meg selv og selvbildet». I 2018 ble «Psykologens journal» publisert på Cappelen Damm. Denne boken beskriver psykologens møte med livets store spørsmål. I regi av WebPsykologen.no har Sondre også en podcast som heter SinnSyn. Her publiserer han ukentlige foredrag og samtaler om psykologi, filosofi og livssyn. I forbindelse med «Psykologens journal» har Sondre hatt mange samtaler med Pastor Rune Tobiassen. En del av disse samtalene er spilt inn på en podcast som heter «Pastoren & Psykologen». Alle podcastene er tilgjengelige på WebPsykologen.no, iTunes og en del andre plattformer. På YouTube har WebPsykologen en egen kanal hvor Sondre har publisert over 100 videoer. Ønsker du å følge aktiviteten, er det fortrinnsvis WebPsykologens Facebook-side som holder deg oppdatert.

2 KOMMENTARER

  1. Man skal ikke snakke om sin lykke, ulykken kan stå og lytte.
    August Strindberg

  2. Man skal tenke langt om man skal ha lykke nå:-) Hilsen lille meg som har lært dette i livets skole.. Enda mer skolegang på meg. Skjønner ikke alt ennå.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here