Overinvolvering, dobbel kommunikasjon & sykdomssnakk

Overbeskyttende foreldre kan skape avhengige og usikre barn, dobbelkommunikasjon skaper forvirring og sykdomssnakk gjør vonde følelser om til fysisk smerte.

I videoen lenger nede i artikkelen snakker undertegnede om familiepsykologi og tre former for mellommenneskelige ”problemer” som kan skade en familie. Det er snakk om overinvolvering, dobbeltkommunikasjon og ”sykdomssnakk”. I en familie kan det oppstå destruktive dynamikker og ødeleggende samspill uten at det er så lett å sette fingeren på hva som skjer. Ofte er problemene litt ”usynlige”, men likevel skadelige. Kommunikasjonen mellom familiemedlemmer foregår både på et verbalt og et ikke-verbalt nivå. Det som ikke er verbalt er kanskje vanskeligst å få øye på, men det er også det som foregår ”mellom linjene” som gjerne har den største gjennomslagskraften.

 

Overinvolvering

Foreldre kan ha de beste hensikter, men likevel begå en ganske grov feil i møte med barnets behov. Overinvolvering har flere dimensjoner, og blant annet dreier det som om foreldre som hopper inn og gjør oppgaver før barnet får lov til å prøve på egenhånd. Hensikten er sannsynligvis å gjøre livet lettere for barnet, men dette kan utarte seg som en såkalt ”bjørnetjeneste”. Så lenge barnet ikke får lov til å prøve på egenhånd, mister barnet sjansen til å lære seg å fungere kompetent. Gjennom en påtrengende og overinvolvert stil i møte med barn, sier man indirekte at barnet ikke klarer seg på egenhånd. Det kan utvikles en slags tillært hjelpeløshet som barnet tar med seg inn i voksen alder. Som voksne husker de gjerne tilbake på en trygg og god oppvekst, men som selvstendige voksne sliter de med usikkerhet og avhengighet. Mange avhengige mennesker hadde det fint da de var barn, inntil de måtte forlate den trygge (les: overbeskyttende) familiesituasjonen og hanskes med motgang, avvisning og ensomhet i den virkelige verden.

Avhengighet og selvusikkerhet er et tema vi har behandlet i flere artikler her på Webpsykologen. For mer innblikk i ”avhengighetens psykologi” anbefaler vi artikkelen:

Avhengighet selvstendighetSelvstendighet kontra avhengighet: ”Avhengige personer har problemer med å sette grenser, ta valg, utvikle seg og være alene. Man føler seg inkompetent, avhengig av andre og kan oppleve seg selv som et barn i en vokseverden. Hva gjør man?

 

 

Dobbelkommunikasjon

I følge den psykodynamisk orienterte psykiateren Johan Cullberg, er doble budskaper et viktig kjennetegn på dysfunksjonelle familier. Det handler om at noen i familien verbalt uttrykker én ting, men samtidig gjennom sin ikke-verbale holdning uttrykker det stikk motsatte. For eksempel kan aggresjon pakkes inn i vennlighet: ”Kjære, hvorfor er du aldri ferdig i tide”. Problemet er først og fremst den forvirringen som oppstår i mottakeren av et slikt budskap. Spesielt er dobbelkommunikasjon ovenfor barn noe man skal være oppmerksom på. Barn lærer seg selv å kjenne gjennom sine foreldre. De speiler seg selv i foreldrenes ansikt, holdning og atferd. Når foreldrene stadig kommer med doble budskaper, skaper det en stor forvirring som i verste fall etablerer en indre forstyrrelse i barnets ”Selv”-utvikling.

 

Problemer med dobbelkommunikasjon kan også være knytet til det fenomenet som kalles passiv aggressivitet. Det er tema i en relatert artikkel vi har kalt:

passiv aggresiv skyldfordelingPassiv aggressiv skyldfordeling: Når følelser av misnøye tilsløres, og deretter serverer andre som et passivt aggressivt og diffust ”bakholdsangrep”, vil familiesystemet gradvis bli preget av en slags ”kald krig stemning”.

 

 

Sykdomssnakk

 

I psykologien er språket det terapeutiske verktøyet man har til rådighet. Mye psykisk helse handler om å tåle, forstå og uttrykke sine følelser. Det handler om å håndtere sitt indre liv ved hjelp av refleksjon, ettertanke og fortrolige samtaler med sine nærmeste. Har man mye språk på det som foregår på innsiden og mellom mennesker, kan man håndtere problemer og konflikter på en god måte. Mangler man språk for følelsesmessig smerte og mellommenneskelige konflikter, hender det at smerten finner sitt utløp på andre måter. Barn har ofte vondt i magen eller hodet når de egentlig opplever konflikter eller utrygghet i barnehage eller på skole. I mangel på et språk som dekker det de opplever, kommer smerten til uttrykk på en kroppslig måte. Det betyr ikke at de simulerer fysisk smerte som en ”unnskyldning” for å unngå skole eller barnehage, men smerten har rent faktisk fått en somatisk fasong. Usikkerhet og frykt fører til mer adrenalin som igjen kan medvirke til magesmerter og lignende.

Noen familier mangler språk på følelser og mer subtile elementer i det mellommenneskelige landskapet, hvorpå familiens smertespråk blir mer fysisk. På sett og vis kan det utvikles en kultur hvor det er somatiske problemer som er “ganbar valuta”, og det er dette fenomenet vi kaller ”sykdomssnakk” i videoen under.

 

 

Familien er et system med en rekke psykologiske mekanismer. Det kan være lurt å være litt bevisst hvilke dynamikker som kan utspille seg i familien. Bevissthet er ofte det beste forebyggende tiltaket vi kan gjøre for å unngå å havne i de «usynlige» fellene. Under har vi samlet alle våre artikler om dette tema i en slags «selvhjelpstest» hvor man kan få hjelp til å gå litt dypere inn i de ulike samspillsmønstrene som kan utvikle seg i en familie.

Kilde

 

Cullberg, Johan (1999). Dynamisk psykiatri i teori og praksis. Tano Aschehoug. (Anbefales!)

 

Av psykologspesialist
Sondre Risholm Liverød
WebPsykologen.no

Sondre Risholm Liverød er psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Han jobber som terapeut og teamleder ved en poliklinikk for gruppepsykoterapi ved Sørlandet sykehus i Kristiansand. Han driver nettmagasinene WebPsykologen.no og Psykolog.com, som sikter på å formidle psykologi på en anvendelig måte gjennom artikler og videoforedrag. Han underviser i utviklingspsykologi ved Universitetet i Agder. I 2016 ga han ut boken «Selvfølelsens psykologi», og i 2017 kom boken «Jeg, meg selv og selvbildet». I 2018 ble «Psykologens journal» publisert på Cappelen Damm. Denne boken beskriver psykologens møte med livets store spørsmål. I regi av WebPsykologen.no har Sondre også en podcast som heter SinnSyn. Her publiserer han ukentlige foredrag og samtaler om psykologi, filosofi og livssyn. I forbindelse med «Psykologens journal» har Sondre hatt mange samtaler med Pastor Rune Tobiassen. En del av disse samtalene er spilt inn på en podcast som heter «Pastoren & Psykologen». Alle podcastene er tilgjengelige på WebPsykologen.no, iTunes og en del andre plattformer. På YouTube har WebPsykologen en egen kanal hvor Sondre har publisert over 100 videoer. Ønsker du å følge aktiviteten, er det fortrinnsvis WebPsykologens Facebook-side som holder deg oppdatert.

1 kommentar

  1. Dobbelkommunikasjon minder mig om underforståelser, der kræver, at man er på samme “kanal” aka har de samme forudsætninger for fortolkning…

    Det kan give præcis samme effekt af utroværdighed, forvirring og skabe forfærdelige forestillinger, hos den der rammes af dem.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here