Videoforedrag – Vårt indre liv

WebPsykologen snakker om oppvekst, barn, utviklingen av personlighet, psykiske plager, forebygging og selvutvikling fra et biopsykologisk perspektiv. Det er også snakk om pupper, fjellklatring og psykoterapi.

I anledning verdensdagen for psykisk helse er psykologspesialist Sondre Risholm Liverød fra www.webpsykologen.no i Lyngdal for å snakke om forebygging og psykisk helse. Det blir et foredrag som dykker ned i menneskets psykiske liv og tar for seg et bredt spekter av temaer. Det er snakk om barn og barneoppdragelse, trassalder og barn i barnehage. Det er snakk om angst og depresjon, personlighet og dannelse av identitet og selvfølelse. Hvordan blir vi mennesker, hvordan forstår vi oss selv og hvordan kan vi forandre oss? Et hovedtema er språk og evnen til å sette ord på det som rører seg i vårt indre og i det mellommenneskelige. Freud, pupper, psykoterapi, fysisk aktivitet, UFOer, røyking, rusmisbruk og fjellklatring er også temaer som dukker opp i dette foredraget (!) Alt sammen presenteres i forhold til en slags biopsykologisk modell.

Her får du første del av foredraget hvor målet er å skape en forståelse av sammenhengen mellom våre tidligste erfaringer og hvordan vi utvikler oss som mennesker. Hvilke faktorer spiler inn i tilblivelsen av en voksen personlighet? I videoen leger Liverød vekt på hvordan spesielle erfaringer skriver seg inn i menneskets ”mentale biologi” I del 2 av dette foredraget går Liverød videre og snakker mer eksplisitt om personlighet og personlighetsutvikling. Del 2 av foredraget er postet under tittelen Personlighetstyper.

I videoforedraget under refererer Liverød til denne plansjen over menneskets grunnlegende emosjonelle styringssystemer. Det kan være greit å ha den å se på underveis i foredraget.

Grunnleggende emosjonelt styringssystem

 I dypet av menneskets psykologiske liv

Psykologspesialist Sondre Risholm Liverød
WebPsykologen.no

Sondre Risholm Liverød er psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Han jobber som terapeut og teamleder ved en poliklinikk for gruppepsykoterapi ved Sørlandet sykehus i Kristiansand. Han driver nettmagasinene WebPsykologen.no og Psykolog.com, som sikter på å formidle psykologi på en anvendelig måte gjennom artikler og videoforedrag. Han underviser i utviklingspsykologi ved Universitetet i Agder. I 2016 ga han ut boken «Selvfølelsens psykologi», og i 2017 kom boken «Jeg, meg selv og selvbildet». I 2018 ble «Psykologens journal» publisert på Cappelen Damm. Denne boken beskriver psykologens møte med livets store spørsmål. I regi av WebPsykologen.no har Sondre også en podcast som heter SinnSyn. Her publiserer han ukentlige foredrag og samtaler om psykologi, filosofi og livssyn. I forbindelse med «Psykologens journal» har Sondre hatt mange samtaler med Pastor Rune Tobiassen. En del av disse samtalene er spilt inn på en podcast som heter «Pastoren & Psykologen». Alle podcastene er tilgjengelige på WebPsykologen.no, iTunes og en del andre plattformer. På YouTube har WebPsykologen en egen kanal hvor Sondre har publisert over 100 videoer. Ønsker du å følge aktiviteten, er det fortrinnsvis WebPsykologens Facebook-side som holder deg oppdatert.

5 KOMMENTARER

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here