#160 – Jeg føler meg annerledes og utenfor

Det sies at det kreves styrke for å tilpasse seg og mot til å være annerledes. Å føle seg annerledes og utenfor kan være en vond og vanskelig posisjon.

Noen føler seg alltid annerledes. En usynlig vegg som stenger en ute fra fellesskapet. Slik “ensomhet” forbindes med mageproblemer, søvnproblemer, hodepine, sosial angst, depresjon og mobbing.

Noen føler seg aldri i takt med sine omgivelser. Det er som om andre alltid spiller en melodi som aldri er helt i samme toneart og tempo som ens egen. Disse menneskene føler seg ofte utenfor i de fleste mellommenneskelige situasjoner, og de kan lett få en følelse av å være ensomme blant mennesker. Dagens tema er psykologien bak følelsen av utenforskap eller annerledeshet. Jeg vil ikke fokusere på hvordan det er å komme til et nytt land eller integrere seg i en ny kultur, men snarere tematisere den mer subtile følelsen av å føle seg på siden av ethvert fellesskap.

Denne episoden av SinnSyn bygger på følgende to artikler fra WebPsykologen.no:

Sosialt isolert og ensom

Jeg føler meg annerledes og utenfor

Jeg vil helst være for meg selv

Sondre Risholm Liverød er psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Han jobber som terapeut og teamleder ved en poliklinikk for gruppepsykoterapi ved Sørlandet sykehus i Kristiansand. Han driver nettmagasinene WebPsykologen.no og Psykolog.com, som sikter på å formidle psykologi på en anvendelig måte gjennom artikler og videoforedrag. Han underviser i utviklingspsykologi ved Universitetet i Agder. I 2016 ga han ut boken «Selvfølelsens psykologi», og i 2017 kom boken «Jeg, meg selv og selvbildet». I 2018 ble «Psykologens journal» publisert på Cappelen Damm. Denne boken beskriver psykologens møte med livets store spørsmål. I regi av WebPsykologen.no har Sondre også en podcast som heter SinnSyn. Her publiserer han ukentlige foredrag og samtaler om psykologi, filosofi og livssyn. I forbindelse med «Psykologens journal» har Sondre hatt mange samtaler med Pastor Rune Tobiassen. En del av disse samtalene er spilt inn på en podcast som heter «Pastoren & Psykologen». Alle podcastene er tilgjengelige på WebPsykologen.no, iTunes og en del andre plattformer. På YouTube har WebPsykologen en egen kanal hvor Sondre har publisert over 100 videoer. Ønsker du å følge aktiviteten, er det fortrinnsvis WebPsykologens Facebook-side som holder deg oppdatert.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here