#95 – Selvopptatt uten selvdisiplin

Noen vokser opp med utydelige grenser. Noen vokser opp uten krav og senere i livet har de problemer med selvdisiplin og utholdenhet. Noen har aldri lært å ta hensyn til andres behov, og til sammen kan slike skavanker gi seg utslag i en selvopptatt og narsissistisk personlighet.

Som annonsert i forrige episode skal vi fortsette samtalen i Flekkefjord. Det er Human etisk forbund som arrangerer ulike events i forbindelse med humanetiske uker. Nå er vi på Spira kultursenter i Flekkefjord, og tema er egoisme.

  • Hvordan skal vi forstå egoisme?
  • Er alle egoister?
  • Er det en fordel å være litt egoistisk?

I tillegg drøfter vi mange andre relaterte spørsmål. I dagens episode har vi akkurat hatt en pause, og vi skal i gang med andre økt som inviterer til innspill fra salen. Det er godt oppmøte og mange interesserte og engasjerte mennesker i publikum. Som vanlig kommer jeg til å gjenta meg selv fra tid til annen, noe jeg anser som umulig å unngå etter nærmere hundre timer med SinnSyn. For at det også skal bli litt nytt materiale, innleder jeg med en artikkel som ikke nødvendigvis handler direkte om egoisme, men om en tilstand som ligner litt. Jeg vil begynne med en artikkel jeg skrev tilbake i 2012 som heter «Bortskjemt og mangel på selvdisiplin». Du kan lese artikkelen her:

Lite selvdisiplin & bortskjemt

Barn trenger realistiske grenser for å utvikle evnen til å balansere egne behov med andres på en rettferdig måte. Det er viktig for selvdisiplin, utviklingen av empati, impulskontroll og muligheten for å nå langsiktige mål.

 

Ovenstående artikkel er egentlig ikke en artikkel, men snarere en oppsummering av en såkalt negativ grunnleggende leveregel. Det er hentet fra boken til Young og Klosko som tar for seg et titall typiske livsmønstre med mulige årsaksforklaringer og tips til endring. Boken heter Gjenvinn livet ditt, og den har vært med meg som et terapeutisk verktøy i 13 år. På linken under kan du klikke deg inn på en såkalt «personlighetstest» basert på teorien om negative grunnleggende leveregler. Her kan du svare på noen spørsmål og gå til aktuelle artikler og videoforedrag som tar deg dypere inn i livsmønstre som kanskje hemmer deg i hverdagen. 

 

En samtale om egoisme

Sondre Risholm Liverød
Psykologspesialist
WebPsykologen.no og SinnSyn

Sondre Risholm Liverød er psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Han jobber som terapeut og teamleder ved en poliklinikk for gruppepsykoterapi ved Sørlandet sykehus i Kristiansand. Han driver nettmagasinene WebPsykologen.no og Psykolog.com, som sikter på å formidle psykologi på en anvendelig måte gjennom artikler og videoforedrag. Han underviser i utviklingspsykologi ved Universitetet i Agder. I 2016 ga han ut boken «Selvfølelsens psykologi», og i 2017 kom boken «Jeg, meg selv og selvbildet». I 2018 ble «Psykologens journal» publisert på Cappelen Damm. Denne boken beskriver psykologens møte med livets store spørsmål. I regi av WebPsykologen.no har Sondre også en podcast som heter SinnSyn. Her publiserer han ukentlige foredrag og samtaler om psykologi, filosofi og livssyn. I forbindelse med «Psykologens journal» har Sondre hatt mange samtaler med Pastor Rune Tobiassen. En del av disse samtalene er spilt inn på en podcast som heter «Pastoren & Psykologen». Alle podcastene er tilgjengelige på WebPsykologen.no, iTunes og en del andre plattformer. På YouTube har WebPsykologen en egen kanal hvor Sondre har publisert over 100 videoer. Ønsker du å følge aktiviteten, er det fortrinnsvis WebPsykologens Facebook-side som holder deg oppdatert.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here