Personlighetstest & selvhjelp

PersonlighetsforstyrrelserDette er både en ”personlighetstest” og et selvhjelpsprogram.


Du skårer deg selv i hver kategori, og der du kjenner deg igjen,
kan du gå videre til beskrivelser som tar deg dypere inn i
psykologiske forståelser av deg selv.

Målet er å forstå problemer, se opphavet til ulike sider ved oss selv og få tips til hvordan vi kan skape endringer. Testen baserer seg på en teori om negative leveregler. Det handler om å se sitt eget mønster, og deretter gjenvinne mer livsglede ved hjelp av selvforståelse. Lykke til!

 

Negative leveregler

En negativ leveregel er forankret i dypet av vårt psykologiske liv og styrer måten vi tenker, føler og handler på. Vi formes som mennesker i kontakt med andre. Som barn er vi avhengig av tilbakemeldinger og samspill med omsorgspersoner for å lære å kjenne oss selv. Dersom noen av våre nærmeste medmennesker er svært kritiske, selvopptatte, truende, likegyldige, redde, sinte, urolige eller på en annen måte svikter barnets grunnleggende behov, risikerer man utviklingen av et negativt mønster som kanskje får gjenklang gjennom hele livet.

personlighetstestEn negativ leveregel slår rot i menneskets psykiske liv som følge av en skade. Foreldre, lærere eller andre barn gjorde noe med oss. Vi ble forlatt, overbeskyttet, oversett, mistrodd, mobbet, mishandlet, sviktet eller ekskludert. Vi fikk med andre ord en følelsesmessig skade som senere påvirker mye av vår indre verden på en negativ måte. På sett og vis kan man si at selvfølelsen fikk en skade som forkrøpler vår tro på at vi er verdifulle som mennesker.

Det er mange ulike typer av psykiske sår, eller negative leveregler, og nedenfor er det listet opp en rekke utsagn som eventuelt kan peke oss i retning av de negative mønstrene. Som regel er negative leveregler ikke noe vi er direkte bevisst, men noe som ligger i skyggen av vår bevissthet og kanskje frarøver oss mye livskvalitet. Dersom vi hemmes av negative mønster, er det viktig at vi forsøker å identifisere dette. Kjenn din fiende er et godt råd i krigføring, men det er også et godt råd til mennesker som på en eller annen måte sliter med manglende livslyst, depresjon, angst eller ensomhet. For at vi skal klare å endre oss, må de negative levereglene ut av skyggen og frem i lyset, og det er poenget med denne ”selvhjelpstesten”.

Foredrag med webpsykologen

 

Instruksjon til ”personlighetstesten” & “selvhjelpsprogrammet”

Negative grunnleggende leveregler kjenner du igjen på at det er mønster som dukker opp gang på gang i livet. Konsekvensen av negative grunnleggende leveregler er at vi gjenskaper de mest skadelige forholdene fra barndommen også i voksenlivet – uten å være oss det bevisst! Mer bevissthet rundt negative leveregler er første skritt på veien mot positiv endring.

Nedenfor finner du en rekke bolker med ulike utsagn. Dersom flere av utsagnene innenfor samme bolk passer godt på deg, kan det hende at du har noen negative mønster forbundet med denne bolken. I så tilfelle inviteres du til å gå mer inn i den aktuelle leveregelen ved å klikke på linken(e) under den aktuelle bolken. Disse linkene fører deg til mer omfattende beskrivelser av den negative levereglen og eventuelt tips til måter å frigjøre seg fra mønsterets negative kraft. Det er ganske sikkert at aktuelle artikler vi gi deg ny innsikt i eget liv og peke deg i nye retninger som kan gi personlig vekst.

 

Nesten alle mennesker sliter i noen grad med negative leveregler. Derfor er det helt naturlig at de fleste av oss kjenner oss igjen på noen av punktene under. Det er først når de negative livsmønstrene utgjør en stor innflytelse på livet vårt, at vi er nødt til å begynne å avsløre disse mønstrene for dernest å endre dem. Dermed er det sannsynligvis kun ved de bolkene hvor man føler at beskrivelsene er ganske presise i forhold til en selv, at man bør stoppe opp og dykke mer ned i leveregelen gjennom de angitte linkene.

 

Vil du vite mer om hvordan negative livsmønster utvikler seg, har vi skrevet en egen artikkel om dette. Artikkelen heter, Slik utvikles negative livsmønster, og den tar for seg hvordan mangler og svik gjennom oppveksten kan gi dype «psykiske sår» som gir gjenklang utover hele livsløpet.

 

Lykke til!

(Følgende utsagn er hentet og bearbeidet fra boken til Jeffrey E. Young & Janet S. Klosko (2002):
Gjenvinn livet ditt – Hvordan du kan bryte ut av negative mønstre og ha det bra med deg selv igjen. Stiftelsen Helse og Rehabilitering.)

 

Følelsesmessige mangler

 1. Gjennom livet mitt har jeg sjelden følt at noen bryr seg skikkelig om meg og alt som har hendt meg.
 2. Jeg har egentlig ikke hatt noen stabile mennesker i livet som har gitt meg varme, kos og kjærlighet.
 3. Jeg har sjelden eller aldri følt at jeg er spesiell for noen.
 4. Stort sett har jeg ikke hatt noen som egentlig lytter til meg, forstår meg eller oppfatter mine innerste behov og følelser.
 5. Jeg har nesten alltid manglet en trygg person jeg kan betro meg til.
 6. Jeg har ikke hatt trygge personer som kan gi meg råd og veiledning når jeg føler meg usikker.

Emosjonell-deprivasjon

Dersom en eller flere av disse utsagnene beskriver deg ganske godt, kan det hende du har nytte av å lese disse artiklene og se den tilhørende videoen:

 

Avvisning & ustabilitet

 1. Jeg er så redd for å bli forlatt at jeg klamrer meg til andre mennesker.
 2. Jeg redd for å miste andre mennesker fordi jeg føler meg avhengig av dem
 3. Hvis jeg føler at vikte personer i mitt liv mister interessen eller trekker seg unna, blir jeg desperat
 4. Noen ganger er jeg så bekymret for at andre skal forlate meg at jeg driver dem unna.
 5. Jeg er veldig sårbar for avvisning
 6. Jeg synes ofte det er vanskelig å ta farvel eller skilles med venner, selv i dagligdagse situasjoner.

 

Dersom en eller flere av disse utsagnene beskriver deg ganske godt, kan det hende du har nytte av å se litt nærmere på disse artiklene:

 

 

 

Misbruk og mistillit

 1. Ofte føler jeg at jeg må forsvare meg mot andre, ellers vil de prøve å skade meg, lure meg eller på en eller annen måte utnytte meg
 2. Jeg mistenker ofte at andre har onde hensikter eller vill meg vondt
 3. Jeg forventer å bli sviktet. Det er bare et spørsmål om tid før folk forråder meg
 4. Jeg er nesten alltid mistenksom ovenfor andre. Jeg tviler på deres motiver og forventer det verste
 5. Jeg er ofte eller alltid på utkikk etter skjulte baktanker

Misbruk mistillit mobbingDersom en eller flere av disse utsagnene beskriver deg ganske godt, kan det hende du har nytte av å se nærmere på disse artiklene:

 

Sosial isolering og en følelse av fremmedgjøring

 1. Jeg er ofte eller alltid på utkikk etter skjulte baktanker
 2. Jeg er en person som ikke passer inn
 3. Jeg er veldig annerledes enn alle andre
 4. Jeg har ingen tilhørighet. Jeg er en ”ensom ulv”. Jeg skiller meg ut
 5. Jeg føler meg ofte fremmed sammen med andre
 6. Føler meg ofte ensom, selv om jeg ikke er alene
 7. Jeg føler meg alltid utenfor i forhold til nesten alle grupper

 

mobbing ekskludertDersom en eller flere av disse utsagnene beskriver deg ganske godt, kan det hende du har nytte av å lese mer om denne leveregelen:

 

 

 

Skamfull og utilstrekkelig

 1. Hvis folk så mine feil, ville de ikke like meg
 2.  Ingen kan elske meg hvis de skjønner hvordan jeg egentlig er
 3.  Jeg føler ikke at jeg fortjener verken omtanke, støtte, kjærlighet eller respekt fra andre
 4.  Egentlig tror jeg ikke at noen kan elske meg
 5.  Det er så mye med meg som er feil og uakseptabelt. Derfor må jeg forsøke å skjule dette for andre
 6. Jeg vil helst ikke ha andre for tett på fordi jeg er redd de oppdager hvor utilstrekkelig jeg er

 

skam og selvtillitDersom en eller flere av disse utsagnene beskriver deg ganske godt, kan det hende du har nytte av å lese mer om dette:

 

 

Mislykket

 1. Jeg er inkompetent på veldig mange områder. Jeg er inkompetent når det gjelder ferdigheter
 2.  Jeg er langt under gjennomsnittet dugelig når det kommer til arbeid og ferdigheter
 3.  Jeg er mindre talentfull enn andre mennesker
 4. Jeg er ikke så intelligent som de fleste andre når det gjelder arbeid eller skole
 5. Nesten ingen ting jeg gjør på jobben (eller skolen) er så godt som det andre folk gjør

MislykketDersom en eller flere av disse utsagnene beskriver deg ganske godt, kan det hende du har nytte av å lese mer om de aktuelle negative levereglene her:

 

Avhengig av andre

 1. Av og til føler jeg meg som et ”barn i en voksenverden”
 2. Innerst inne synes jeg det er vanskelig å klare seg på egenhånd i hverdagen.
 3.  I forhold til dagligdags fungering betrakter jeg meg selv som avhengig av andre.
 4. Jeg stoler ikke på min egen fornuft.
 5. Jeg er ofte usikker på min dømmekraft.
 6. Jeg syns det er vanskelig å velge på bakgrunn av egne vurderinger.
 7. Min evne til å løse hverdagslige problemer og takle livets utfordringer er dårligere enn andres.

 

avvisning panikkDersom en eller flere av disse utsagnene beskriver deg ganske godt, kan det hende du har nytte av å lese mer om tematikken rundt avhengighet her:

 

 

Sårbarhet for sykdom eller skade

 1. Jeg føler meg hele tiden på vakt. Tror alltid at noe galt kommer til å skje
 2. Jeg venter hele tiden på den neste katastrofen. Det kan dreie seg om naturkatastrofer, kriminalitet, økonomiproblemer eller sykdom, og det kan skje når som helst.
 3. Jeg er bekymret for å bli angrepet.
 4. Jeg er ofte bekymret i forhold til økonomi. Jeg er red for å miste pengene min, uforutsette utgifter, mangel på økonomisk kontroll og lignende. Jeg har en stor frykt for å bli fattig eller ruinert.
 5. Jeg er bekymret for at jeg kan få alvorlig sykdom, selv om intet alvorlig har blitt diagnostisert av legen.

livsangst og selvtillitDersom en eller flere av disse utsagnene beskriver deg ganske godt, kan det hende du har nytte av å lese mer om dette tema her:

Ved helseangst kan man også ha utbytte av artikkelen: Hypokonderen på internett

 

Selvstendighetsbrist

 1. Jeg føler ikke at jeg er selvstendig på samme måte som mine jevnaldrende. Jeg har aldri klart å løsrive meg fra mine foreldre eller mine viktigste omsorgspersoner på samme måte som andre.
 2. Jeg opplever at jeg og mine foreldre eller nærmeste omsorgspersoner er overinvolvert i hverandres liv og problemer.
 3. Hvis jeg eller mine foreldre holder noe skjult for hverandre, sliter vi ofte med skyldfølelse og svik. Vi klarer ikke å holde intime detaljer skjult, men må dele alt. Det kan bli for nært eller invaderende.
 4. Av og til føler jeg at foreldre eller andre nære personer lever gjennom meg – jeg har ikke mitt eget liv.
 5.  Jeg føler ofte at jeg ikke har min egen identitet. Av og til føler jeg at min identitet er ”smeltet” sammen med mine foreldre eller partnere. Forholdet mellom meg og mine behov og den andre kan virke uklart.
 6. Jeg føler meg i ett med en annen person, og vet ikke om jeg kunne klart meg uten denne personen.

 

Dersom en eller flere av disse utsagnene beskriver deg ganske godt, kan det hende du har nytte av å lese mer om psykologien bak selvstendighet og avhengighet:

 

 

Underdanighet

 1. Jeg tror at hvis jeg gjør som jeg ønsker ber jeg om bråk.
 2.  Jeg føler på sett og vis at jeg er nødt til å gjøre som andre vil. Jeg må gi etter for andres ønsker, ellers vil de slå tilbake eller avvise meg
 3. Jeg lar som regel andre ta styringen
 4. Ofte lar jeg andre ta valg for meg, noe som fører til at jeg egentlig ikke vet hva jeg selv vil.
 5. Jeg har store vansker med å kreve at mine rettigheter blir respektert og at mine følelser blir tatt hensyn til.

Underdanighet selvhevdelseDersom en eller flere av disse utsagnene beskriver deg ganske godt, kan det hende du har nytte av å lese mer på disse linkene:

 

Selvutslettelse

 1. Det er typisk meg som ender opp med å ta vare på personer som står meg nær.
 2.  Jeg kan tenke at jeg er et godt menneske fordi jeg tenker mer på andre enn meg selv.
 3.  Jeg er så opptatt med å ordne for de jeg er glad i at jeg får liten tid til meg selv.
 4.  Jeg er ofte den som lytter til alle andres problemer
 5. Folk betrakter meg som selvoppofrende fordi jeg gjør alt for mye for andre og ikke nok for meg selv.

selvutslettelseDersom en eller flere av disse utsagnene beskriver deg ganske godt, kan det hende du har nytte av å lese mer på denne linken.

 

Følelsesmessig hemmet

 1. Jer viser sjelden positive følelser for andre fordi jeg er for sjenert. Det er vanskelig å utvise varme eller si at jeg bryr meg.
 2. Jeg gir sjelden eller aldri uttrykk for mine følelser fordi det er flaut.
 3. Det er vanskelig for meg å være varm, spontant eller følelsesmessig åpen.
 4.  Jeg kontrollerer meg selv så mye at folk tror jeg ikke har følelser.
 5.  Andre mennesker betrakter meg som følelsesmessig forknytt eller emosjonelt avstengt.

 

Lav Selvtillit selvfolelseDersom en eller flere av disse utsagnene beskriver deg ganske godt, kan det hende du har nytte av å lese mer på denne linken:

 

Overdrevent kritisk og strenge standarder

 1. Jeg aksepterer aldri å være nest best. Jeg må være best i det aller meste av det jeg gjør
 2. Jeg må alltid gjøre mitt absolutt beste. Jeg klarer ikke å slå meg til ro med ”godt nok”.
 3. Jeg er veldig pliktoppfyllende. Jeg gjør alltid mine plikter.
 4. Ofte føler jeg et stadig press i forhold til å oppnå resultater og få ting gjort.
 5. I forhold til meg selv, slipper jeg ikke lett unna. Jeg lager ikke unnskyldninger for mine feil, men misliker meg selv når jeg ikke presterer optimalt.

perfeksjonisme og tvangDersom en eller flere av disse utsagnene beskriver deg ganske godt, kan det hende du har nytte av å lese mer på denne linken.

Grandiositet

 1. Når jeg ønsker noe fra andre mennesker, har jeg problemer med å akseptere et ”nei”. Jeg får det ofte som jeg vil.
 2. I ulike situasjoner blir vi utsatt for begrensninger, regler og føringer. Jeg synes ofte det er vanskelig å akseptere slike rammebetingelser. Jeg er spesiell og synes at det bør vie tyngre enn generelle regler.
 3.  Jeg hater å bli hemmet eller tvunget fra å gjøre som jeg vil.
 4. Mange ganger synes jeg det er urettferdig at jeg må følge de normale reglene og normene som andre folk følger.
 5. Jeg har lett for å bryte regler fordi jeg synes jeg har rett til det
 6.  Jeg føler at mine bidrag er mer verdifull enn de bidrag andre kommer med.

egoisme og selvberettigelseDersom en eller flere av disse utsagnene beskriver deg ganske godt, kan det hende du har nytte av å lese mer på denne linken.

 

Mangel på selvdisiplin

 1. Det er sjelden jeg klarer å fullføre rutinemessige eller kjedelige oppgaver fordi jeg synes det er vanskelig å disiplinere meg.
 2. Jeg har lett for å bli frustert og gi opp dersom jeg ikke når mine mål med én gang.
 3.  Jeg har problemer med å utsette umiddelbar tilfredsstillelse for å oppnå langsiktige mål.
 4.  Jeg kan ikke tvinge meg selv til å gjøre ting jeg ikke liker, selv om jeg vet at det er til mitt eget beste.
 5. Når jeg først har bestet meg for noe, er det sjelden jeg klarer å holde meg til beslutningen.

 

Impulsiv og egoistiskDersom en eller flere av disse utsagnene beskriver deg ganske godt, kan det hende du har nytte av å lese mer på denne linken.  

 

 

Mer om endring av negative livsmønster

Kilder

Young Jeffrey E. & Klosko Janet S. (1995). How to break free from negative life patterns and feel good again. USA: Penguin Putnam, Inc. (Anbefales!)

Young, Jeffrey, Klosko, Janet S. & Weishaar, Marjorie (2003) Schema Therapy. Guilford Publications.

 

Foredrag med webpsykologen1

 

Psykologspesialist Sondre Risholm Liverød
WebPsykologen.no