Bokprosjekter

Bokprosjekter
Bokprosjekter

Gjennom de siste åtte årene har jeg jobbet med flere bokkonsepter. Flere av bøkene er delvis ferdig skrevet, men foreløpig er ingen realisert gjennom utgivelse. Målet er selvfølgelig å få utgitt flere av bøkene, men veien fra manus til forlag til utgivelse er lang. Dersom du har spørsmål, forslag, ideer eller på noen måte er interessert i bokprosjektene, er du hjertelig velkommen til å ta kontakt.

 

 

 

Følgende er en kort beskrivelse av hver bok slik de foreligger i dag.  

 

 • Tankegangens Anatomi: Dette er et manus som er forholdsvis ferdig gjennomarbeidet fra min side. Tema er tanketradisjoner. Hva er tanker? Hvordan kan vi påvirke dem? Og hvordan påvirker de oss? Dette er en populærvitenskapelig bok om menneskets intellektuelle eller ”åndelige” utviklingsmuligheter i et psykologisk og et filosofisk perspektiv. Et vesentlig spørsmål er hva som kjennetegner vår tids intellekt. Den beste måten å besvare dette spørsmålet på, synes å være med referanse til Clare Graves’ arbeid som senere er videreført av Don Beck og Christopher Cowan (1996) i en skarpsindig psykologisk og sosiologisk modell som kalles spiraldynamikk. Denne teorien er en utviklingsmodell på linje med andre psykologiske fremstillinger av menneskets bevegelse mellom forskjellige nivåer av utvikling. At mennesker med ulik bakgrunn fra ulike kulturer i mange sammenhenger tenker forskjellig, er ganske innlysende for de fleste av oss. Det som kanskje ikke er fullt så innlysende og vidkjent er at måter å tenke på ofte lar seg gruppere i verdisystemer forankret på et bestemt psykologisk utviklingsnivå. Dette systemet er det viktig å kjenne til av flere årsaker. Det er viktig når vi ønsker å innta et videre perspektiv på tilværelse, noe vi bør ha muligheten til i kommunikasjon, konfliktanalyse og når vi forsøker å iverksette endringsprosesser. Spiraldynamikk er rett og slett en måte å tenke på i forhold til det komplekse samspillet som foregår i mellommenneskelige prosesser. Håpet er at denne boken skal anspore til refleksjon og debatt.

 

 • Psykens Anatomi:  Dette er på sett og vis oppfølgeren til Tankegangens Anatomi, og den er skrevet i omtrent samme takt og tone som forgjengeren, men den er litt mer akademisk krevende ettersom den inneholder en gjennomgang av bevissthetsfilosofien. Boken tar for seg spørsmålene: Hva er psyken? Hvordan utvikles den? Hvilke krefter bor i den? Hvordan forholder den seg til kroppen? Og hvordan helbredes den ved sykdom? Her diskuterer jeg det psykofysiske problem og tar for meg ulike måter og teknikker som kan ”utvide bevisstheten” eller øke vårt psykologiske repertoar.

 

 • Meditasjon & Psykoterapi: I denne boken utforsker jeg rasjonale bak forskjellige psykologiske behandlingsformer. Hvilke muligheter har vi til å påvirke og justere vår personlige lykke og likevekt. Vil dette prosjektet være avhengig av medisiner, eller kan jeg forandre min livsverden med egen tankekraft? Denne delen av boka vil blant annet følge Freuds utviklingshierarkier og psykoanalytisk tradisjon som teoretisk modell på menneskets tilværelsesprosjekter. Freud vil selvfølgelig ikke stå alene, langt i fra, men ledende forskning innenfor nevrobiologi mener bestemt at psykoanalysen er den mest sammenhengende og tilfredsstillende teorien på menneskets psykologi, og dermed det beste utgangspunkt for en fusjon mellom hjernen og den indre verden. I denne prosessen vil jeg selvfølgelig også presentere nyere psykologiske forståelsesmodeller og behandlingsmetoder. Blant annet er Marsha Linehan en frontfigur innenfor behandling av mennesker som sliter med kraftige emosjonelle svingninger og selvdestruktiv atferd. Noe av det som imponerer mest med Linehans arbeid, er implementeringen av meditasjonsteknikker i psykoterapeutisk behandling. På sett og vis renvasker hun meditasjon for undertoner av religiøsitet og hippiekultur, noe som åpner feltet for videre utforskning av meditasjon og yoga som supplement i behandling av psykiske lidelser eller i selvutvikling. Jeg vil følge utviklingen av mennesket både i en psykologisk tradisjon, nevrologisk tradisjon, og se parallellen til de livsfilosofiske aspektene ved yoga og meditasjon som vi finner i buddhismen, hinduismen og til dels i New-Age kulturer hvor det ofte anvendes løselig etter individets eget forgodtbefinnende.

 

 • Uten tittel: Dette er en skjønnlitterær bok hvor jeg har tatt utgangspunkt i en av historiens mest kjente “schizofrene” person, nemlig den tyske høyesterettsdommeren Daniel Paul Schreber. Schrebers memoarer har fascinert fremragende fagfolk som Freud, Jung, Canetti og Deleuze. I 1910 skriver Freud humoristisk til Carl Gustav Jung. ”Den herlige Schreber fortjente at blive utnævnt til professor i psykiatri og anstaltsdirektør”. Jeg tillater meg å fabulere fritt rundt denne personen, noe som vil gjøre ham ugjenkjennelig for de fleste. Memories of my nervous illness er Schrebers memoarer og en fantastisk bok. Herfra har jeg hentet inspirasjon til å skrive en psykologisk ”skrekk”-roman som tar for seg forholdet mellom geni og galskap og skjulte evner og muligheter i menneskets psykologi. Psykologi, kvantefysikk, magi og mystikk spiller en sentral rolle i denne boken. Et av problemene til denne fortellingen er at den per dags dato er alt for lang.

 

 • Små historier om psykologi: Dette er et konsept som består av små ”psykologihistorier” fra hverdagen. Det er korte parabler (cirka 1000 ord) og de har en historiefortellende struktur, men samtidig er de forankret i faglitteratur. De fleste parablene har to eller tre faglige referanser, men de er fortalt med en lettfattelig fortellerstemme som illustrerer psykologiske problemstillinger med eksempler fra hverdagen. Denne boken skal skrives for ”folk flest” og ha en slags ”hverdagspsykologisk” profil. Foreløpig har jeg her cirka 25 små historier, men disse vil jeg i første omgan legge ut gratis på WebPsykologen for å undersøke hvorvidt de finner et publikum. Dersom historiene faller i smak hos leserne, vil jeg forfatte flere historier i samme sjanger og forhåpentligvis utgi dette i bokformat. Historiene som er skrevet hittil handler blant annet om: Takle kritikk, takle depresjon, vold, problemet med lydighet, skyldfølelse, ensomhet, kondolanser, hukommelsens makt, ansvar, impulsivitet, sjalusi, frykt og mange andre lignende menneskelige problemstillinger. Målet er å lage en liten og lett tilgjengelig bok med skarpsindig psykologisk innsikt fortalt på en fengende måte med referanser til faglitteratur.

 

 • Hva hvis Gud er en Dårlig Idé: Dette prosjektet er foreløpig på tegnebrettet, men råmaterialet i de fleste kapitlene er likevel på plass og strukturen i boken er mer eller mindre ferdig. WebPsykolgen.no er i utgangspunktet livssynsnøytral, men som privatperson er undertegnede opptatt av religiøse spørsmål. Boken er lagt opp som korte artikler som hver især problematiserer aspekter ved religion og religionsutøvelse. Her henter jeg inspirasjon fra fremragende fagfolk som Richard Dawkins, Daniel dennett, Sam Harris og Christopher Hitchens. Spørsmålet er om Gudstro er velgjørende eller skadelig for det menneskelige intellekt. Boken skal ha cirka 30 kapitler og per dags dato er følgende kapitler ferdig:- Én Gud, mange Guder eller ingen Gud i det hele tatt
  – Religion versus vitenskap
  – Religion som en skummel affære
  – Magisk tenkning og trosutøvelse
  – Skadelige forklaringsmodeller på eksistensielle spørsmål
  – Å selge trossystemer
  – Illusjoner, desillusjoner, viten og tro
  – Hva er bønn, og hvordan fungerer bønn?
  – Skadelig spiritualitet
  – Sjarlataner i Guds navn
  – Kan en ateist være moralsk og etisk?
  – Hvilken religion har rett?
  – Skyggeboksing – Kan vi begripe det ubegripelige?
  – Livet etter døden
  – Rettigheter versus verdier
  – Hva hvis vi tar Jobs Bok seriøst?
  – Evolusjon
  – Fordeler og ulemper med fantasi
  – Gud som forklaringsmodell på alt vi ennå ikke vet
  – Paradis og livet etter døden

Jeg har over lengre tid hatt en idé og et ønske om å skrive denne boken sammen med en teolog. I den sammenheng ser jeg for meg en dialog mellom ateisme og religion. Jeg ser for meg at ovenstående små artikler blir besvart av argumenter fra en troende skribent. Jeg mistenker at en slik utveksling kunne være fruktbart på mange måter.

 

Invitasjon

Å skrive er ofte en ensom affære, og det er selvfølgelig derfor jeg håper at noen fatter interesse for bokprosjektene over. Har du kommenter, innspill, ønsker samarbeid, lignende ideer, ønsker å utveksle erfaringer, eller best av alt, interesse av å gi ut noen av mine skriveprosjekter, så er du hjertelig velkommen til å ta kontakt.