Hjem Artikler Rettspsykologi, kriminalitet & antisosial atferd

Rettspsykologi, kriminalitet & antisosial atferd

Psykopatologi som fører til antisosial atferd og kriminalitet, havner i rettsvesenet. Rettpsykologi er et felt som drøfter tilregnlighet og psykologiske sider ved kriminelle handlinger.