Slik avslører du psykopaten

De er hensynsløse, ensporet, blir sjelden sjokkert, liker å ha kontroll og kan beholde roen i konflikter. De kan være sjarmerende, oppsøkende og litt på kanten for å skape kontakt. Slik avslører du en psykopat før det er for sent.

Gavin de Becker vokste opp med vold i hjemmet, og han ble en spesialist på å “fornemme stemninger” og tilløp til aggresjon hos andre mennesker. Istedenfor å bli et offer for sin vanskelige barndom, gjorde han en karriere på å vurdere og håndtere farlige mennesker og situasjoner. Han er en spesialist på voldelig atferd, forfølgelse og farlighetsvurderinger. Hans hovedbudskap er et alle mennesker er utstyrt med frykt som sørger for vår overlevelse. Den beste beskyttelsen vi har mot voldelige mennesker, psykopater og farlige situasjoner, er vår egen intuisjon. Han hevder videre at moderne livsformer har for mye tillitt til politi, rettsvesen og tekniske alarmløsninger, og at vi i mindre grad enn før lytter til egen intuisjon. Den typen frykt som spiller på lag med intuisjon, og en slags stilltiende fornemmelse for situasjonen og andre mennesker, er i følge dr. Becker vår viktigste kilde til personlig sikkerhet.

I denne artikkelen skal vi kort se på hva dr. Becker har å si om psykopater, og mer bestemt hvordan vi kan avsløre tegn på psykopati hos andre.

Tegn på psykopati

Følgende er en liste over karaktertrekk og tendenser man finner hos kriminelle psykopater:

 

 • Hensynsløshet er på sett og vis et av hoved kjennetegnende på en psykopat. De kan ta stor plass i et rom og kan virke selvsikre og sosialt utfordrende fordi de gjerne sier ting uten å være videre opptatt av sosiale hensyn og konvensjoner. De kan virke spennende og utfordrende på grunn av denne egenskapen, men samtidig forårsaker de gjerne usikkerhet hos andre med sin barduse fremferd. Et problem er at man assosierer denne typen atferd med selvsikkerhet, noe man gjerne beundrer og noen tiltrekkes av det.
 • Ensporet: Evnen til å innta og ta hensyn til flere perspektiver på én gang, er et kjennetegn på psykisk sunnhet og empatiske personer. Mennesker som er ensporet og bombastiske er gjerne egosentriske og kan handle uten hensyn til andre enn seg selv. Man kan fornemme ensporethet i deres uttalelser, hvor hensyn til flere perspektiver og andres behov mangler.
 • En psykopat blir sjelden sjokkert over ting som forskrekker andre.
 • En psykopat kan fremstå som merkverdig rolig i konflikt med andre
 • En psykopat vil ha kontroll. Det vil si at vedkommende ofte inntar en slags sentral posisjon i samhandling med andre. De tar seg frem på en måte som gjerne setter andre litt i skyggen.

 

Hvordan blir mennesker voldelige?

dyssosial personlighetsforstyrrelseDen mest fremtredende og stabile predikatoren for voldelig oppførsel, er en vanskelig oppvekst med innslags av vold og overgrep. I studier av seriemordere viser det seg at 100 % av dem har vært utsatt for vold, omsorgssvikt eller gjentatte ydmykelser gjennom oppveksten.

 

 

Psykopaten kan skjule seg bak sjarme

Voldelige mennesker kan være gode til å skjule sine aggressive trekk ovenfor andre. De kan imitere normalitet på en noenlunde overbevisende måte og fremstå som ganske alminnelige. Her har dr. Becker en liste med noen ekstra faresignaler man bør være oppmerksom på for å avsløre potensielle psykopater:

 • De er for snille: Mange av bøkene om psykopater heter nettopp «sjarmør og tyrann» fordi en psykopat ofte har gode evner til å manipulere andre ved hjelp av en overfladisk vennlighet
 • En psykopat snakker for mye og gir oss unødvendige detaljer for å distrahere, noe som gradvis gir de kontroll og makt i situasjonen
 • De henvender seg til oss, ikke motsatt
 • Ganske tidlig i en samtale vil de ofte karakterisere oss, som om de kan «lese oss» eller «se gjennom oss», eller de kommer med noen milde fornærmelser for å engasjere den andre og komme i en mer «bindende» kontakt
 • Psykopaten bruker gjerne en teknikk som tvinger frem et slags fellesskap mellom ham selv og offeret. Det vil blant annet si at psykopaten bruker ordet «vi» ganske tidlig i et møte for å invitere til en ramme som antyder at psykopaten og offeret er i «samme båt»
 • De finner en måte å «hjelpe oss på» så vi føler at vi står i gjeld
 • De ignorerer et «nei». Dr. Becker poengterer at vi aldri må la noen overtale oss ut av et «nei», for da vet de at de har makten og kontrollen i relasjonen

 

Domestic abuse, family and social issueDr. Becker anmoder alle om å bruke sin medfødte intuisjon og lytte til sin “innebygde alarmberedskap” tuftet på frykt som løper overlevelsens tjeneste. Likevel skal vi ikke leve paranoide liv, da det meste av det vi bekymrer oss for aldri skjer likevel. Men dr. Becker mener at det er uklokt å legge alt ansvar for sikkerhet i fanget på politiet og sikkerhetsselskaper. Det er tross alt mennesker som kan skade oss, og derfor er det mennesker vi må forstå.

 

Mer om psykopati

Mord fri viljeVi har skrevet mange artikler om kriminalitet, vold og antisosial oppførsel under kategorien: «Rettspsykologi, kriminalitet og antisosial atferd» her på WebPsykologen.

 

Vi har også en engelsk side som kun handler om psykopati og seriemordere. Denne siden kan du besøke via linken under:

 

Mad-og-bad-logo-ny-versjon-400x154

 

Relaterte artikler

angerForført av psykopaten: Psykopaten blir ofte kalt ”sjarmør og tyrann”. Noen lar seg fascinere og forføre av psykopatens manipulerende egenskaper, og noen drapsmenn har fans og mottar frierbrev. Hvordan forstår vi dette? Les mer

 

 

 

MordHva motiverer for mord?: Hva driver et menneske til å ta livet av et annet menneske? Årsaken til mord er et vanskelig spørsmål, men morderens «motivasjon» kan grovt sett deles inn i syv kategorier. Hva med Utøya? Les mer

 

 

 

Kriminelle psykopaterHvordan forstå antisosial atferd?: Antisosiale mennesker handler uten omtanke for andre, og spørsmålet er hvordan de ble slik. Er det en hjerneorganisk feil, reaksjon på lav sosial status eller handler det om familieforhold og oppvekstvilkår? Les mer

 

 

Morder personlighet fryktPersonlighetstrekk hos mordere: Man kan ikke plassere en morder i en definert psykologisk årsakssammenheng, men narsissistiske trekk er ofte til stede. Dvs. mønster av grandiositet, stort behov for beundring og mangel på empati. Les mer

 

 

 

terapi og psykopatiPsykopater i terapi fungerer dårlig: Løgn, manipulering, mangel på samvittighet og forførende tendenser er trekk ved psykopatens personlighet som gjør terapi vanskelig. I tillegg vil terapeuten ofte slite med empatisk innlevelse. Les mer

 

 

 

Psykologspesialist
Sondre Risholm Liverød
WebPsykologen.no

Sondre Risholm Liverød er psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Han jobber som terapeut og teamleder ved en poliklinikk for gruppepsykoterapi ved Sørlandet sykehus i Kristiansand. Han driver nettmagasinene WebPsykologen.no og Psykolog.com, som sikter på å formidle psykologi på en anvendelig måte gjennom artikler og videoforedrag. Han underviser i utviklingspsykologi ved Universitetet i Agder. I 2016 ga han ut boken «Selvfølelsens psykologi», og i 2017 kom boken «Jeg, meg selv og selvbildet». I 2018 ble «Psykologens journal» publisert på Cappelen Damm. Denne boken beskriver psykologens møte med livets store spørsmål. I regi av WebPsykologen.no har Sondre også en podcast som heter SinnSyn. Her publiserer han ukentlige foredrag og samtaler om psykologi, filosofi og livssyn. I forbindelse med «Psykologens journal» har Sondre hatt mange samtaler med Pastor Rune Tobiassen. En del av disse samtalene er spilt inn på en podcast som heter «Pastoren & Psykologen». Alle podcastene er tilgjengelige på WebPsykologen.no, iTunes og en del andre plattformer. På YouTube har WebPsykologen en egen kanal hvor Sondre har publisert over 100 videoer. Ønsker du å følge aktiviteten, er det fortrinnsvis WebPsykologens Facebook-side som holder deg oppdatert.

2 KOMMENTARER

 1. At ekspertisen i å- spille offer og bagatellisere egne traumatiske og hensynsløse handlinger og løgner de påfører andre, mens den som avslører dem gjøres til syndebukk, er en utrolig egenskap å være vitne til… hadde denne personligheten bare skjønt at de er sin egen verste fiende… men empatie og emmosjonellintelligensen er dessverre fraværende…

 2. En person som er bevisst sine svake tendenser kan gjøre noe med de, hvis de har en sterk drivkraft som kan motivere dem. Så en funksjon i hjerne for eksempel er ikke ensbetydende for å gjøre alvorlige kriminelle handlinger. Men de må jobbe med seg selv, og kan få noe å slite med, det er det ingen tvil om.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here