Webpsykologen i media

mediaWebPsykologen sitt hovedprosjekt er å sette psykisk helse på plakaten for så mange som mulig. I den forbindelse har vi våre egne artikler, men vi tilstreber også å delta i den offentlige debatten. Vi tror at kunnskap om psykisk helse i seg selv kan føre til en viktig bevisstgjøring, noe som ofte er utgangspunktet for positiv vekst og utvikling. Vi vil ikke være med på å gjøre menneskelige fenomener om til diagnostiske betegnelser, eller sykeliggjøre normalvariasjoner i menneskets sinnelag, men snarere være med på å alminneliggjøre psykiske utfordringer og kanskje anspore til litt mer oppmerksomhet rettet mot vårt indre liv. Det kan virke som om vi ser verden gjennom to linser. Den ene viser oss den ytre virkeligheten, mens den andre linsen har sitt fokus ”innover”. Evnen til å se innover og observere seg selv er et viktig utgangspunkt for vekst og utvikling. Når vi ser innover blir vi bedre kjent med oss selv. Denne typen selvinnsikt kan være avgjørende for sosial og emosjonell intelligens som igjen er utgangspunktet for empati og vår evne til å leve oss innSondre R Liverod 2 i andre. Vi håper at WebPsykologen kan være med på å stimulere vårt blikk mot det indre landskapet, ikke som et navlebeskuende eller prosjekt hvor vi dyrker og kjeler ved vårt eget ego, men på en måte som øker vår bevissthet og skaper mer aksept og raushet i våre relasjoner til andre mennesker. Kanskje lykkes vi med noe, kanskje lykkes vi ikke i det hele tatt. Her er i alle fall en samling av vårt møte med media hvor det man sier blir forkortet, omformulert, vridd og vendt på, noe som gjør det hele til en ganske utfordrende affære.

 

 

 Flere valg – Flere muligheter, og mer usikkerhet..?

 

NRK.no

Stadig flere gravide velger å ta private ultralyd timer. Noen gjør det en gang i måneden. Årsaken er et ønske om å forsikre seg om at barnet utvikler seg normalt. I samtale med NRK TV snakker vi om dette fenomenet. Er det positivt å ha slike muligheter, eller kan det hende at stadig flere muligheter skaper uro og mer bekymring enn nødvendig? Se innslaget i nyhetene på NRK:

 

 

 


 

Facebook og Snapchat gjør oss avhengige, hyperaktive og overfladiske

 

aftenpostenKronikk i Aftenposten 01. juli 2103 om potensielle farer ved vår økende bruk av sosiale medier: ”Mennesker som lider av informasjonsbulimi smaker ikke på informasjonen, men sluker den for så å kaste den opp uten ettertanke eller noen form for dybde. Til syvende og sist ofrer vi både dybde og innfølende evner i en orgie av fragmentert informasjon og ubrukelig kunnskap som gradvis isolerer oss foran skjermen…” Les hele artikkelen hos Aftenposten på denne linken.

 

Sosiale medier på godt og vondt på filosofikafé i Kristiansand

 

Filosofikafe i Kristiansand
(f.v.) Ordstyrer Alf Kjetil Igland, Heidi Nordby Lunde, Sondre Risholm Liverød, Arne Vilhelm Tellefsen

31. oktober 2012 blir jeg invitert til en paneldebatt om bruken av sosiale medier. Det er Kristiansand filosofikafé, som er Norges største i sitt slag, som arrangerer begivenheten. Det er Heidi Nordby Lunde som innleder med et foredrag om alle mulighetene ved bruk av internett. Hun fokuserer på det som kalles ”collaborative consumption” eller fellesskapsøkonomi, som Nordby FVNLunde har valgt å kalle det. Med andre ord legger hun frem ideer om sosiale medier og internett med vekt på de positive egenskapene ved denne utviklingen. Hun sier at vi i fremtiden vil dele mer enn selvskryt på Facebook og Twitter, og hun tegner opp en fremtid hvor man bygger seg sosial kapital på nett ved å dele, være raus og vennlig mot andre nettbrukere. Som debattant i panelet var det min oppgave å utfordre Nordbys påstander, noe som var en artig og utfordrende oppgave. Nordby hadde mange gode og viktige argumenter og sørget for at kvelden ansporet til refleksjon og ettertanke. Begivenhetene ble fulgt opp av fedrelandsvennen både før og etter. I forklant skrev FVN om tema på filosofikafeen med overskriften ”Man forteller ikke sannheten” og to dager senere fulgte de opp med artikkelen ”Sosiale medier mer enn selvskryt”. Kveldens event fikk også et oppslag i Sørnytt.

 

 

 

 

Kronikk om “Bønn i Mandal” i Fedrelandsvennen 3. mars 2012

 

Kronikk om bonn i MandalI denne sammenheng skrev jeg en relativt krass kritikk av “Bønnefestivalen” i Mandal. Ni menigheter gikk sammen om å be for Mandals ve og vel. De ba for Skalldyrfestivalen, Båtservice, Fedrelandsvennen og andre bedrifter og begivenheter med tilknytning til stedet. Med bitende ironi og en grad av irritasjon skrev jeg rett ut hva jeg mente om denne typen religiøs virksomhet. Ingressen ble som følger: ”Vi lever i spennende tider! Märtha Louise har funnet empiriske bevis for engler og Gud er med på dugnad i Mandal. Det er som om tiden er skrudd flere hundre år tilbake. Fra et rasjonelt ståsted er det forbløffende å lese om den åndelige innsatsen i Mandal.” Les hele kronikken her. Denne kronikken relaterer seg desuten til en artikkel jeg har skrevet på WebFilosofen.no som heter Hvordan skal vi forstå bønn?

 

Intervju i VG om “Genereasjon avhengighet”

 

vgVG Helg12. januar 2013 skriver VG en artikkel om ”generasjon avhengighet” i sitt magasin VG Helg. I den forbindelse blir jeg intervjuet om ulike perspektiver på av hengighet. En av innfallsvinklene dreier seg om at et økende antall avhengighetsskapende uvaner handler om holdningen vi har fått til smerte i vårt velferdssamfunn. Det kan virke som om vi har dyrket frem et ideal om at lykke er et liv blottet for smerte og motstand. Vi tilstreber dermed minst mulig ubehag og vanskelige følelser, og flykter isteden fra oss selv. Dette kan vi gjøre på mange måter: Vi kan trene overdrevent mye, arbeide døgnet rundt, fordype oss i smarttelefoner, drikke alkohol, spise piller, forsvinne inn i internett og facebook og lignende. Spørsmålet er om jaget etter lykke fører oss inn stadig flere avhengighetsmønstre. Jeg har lagt til artikkelen i PDF format her, men artikkelen er også publisert med tillatelse fra VG på sidene til Addicts & Habits.

 

Protestfestivalen: Er NAV blitt en velferdsrobot som ikke ser hele mennesket?  

 

ProtestfestivalenTorsdag 13. september 2012 innleder jeg en debatt på protestfestivalen hvor spørsmålet er om Nav har blitt en byrde for folk med psykiske lidelser. Bakgrunnen for dette er en kronikk jeg skrev i Fedrelandsvennen med overskriften: ”Krisen i NAV er dødsalvorlig”. Programmet til protestfestivalen presenterer det på følgende vis: ”Kan man snakke en mappe til fornuft? Hvordan kan et byråkrati som NAV forstå den dødsangst et avslag eller en organisatorisk svikt kan skape? Mennesket i vårt individualistiske samfunn kan ikke støtte seg på storfamilien når det er i vanskeligheter, men er avhengig av våre sosiale velferdsordninger. Når et byråkrati uten ansikt forvalter vår skjebne, og betalingen plutselig uteblir på grunn av en reform eller organisatoriske svikt, er angsten som antennes i mennesket ikke å regne som en beskjeden usikkerhet, men som Dødsangst med STOR ”D”.

 

Den neste innlederen er lederen for NAV i Vest-Agder, Elisabeth Engemyr. Etter innledningene begynner debatten og panelet består av:

  • Halvar D. Pettersen, anarkojihadist og skribent
  • Bjørgulf Claussen, professor
  • Mina Hadjian, journalist og samfunnsdebattant
  • Raymond Johansen, forfatter av NAV – Samfunnets utstrakte hånd?”
  • Kari Henriksen, stortingsrepresentant Ap

Velferdsreformer skaper kriseDet blir en spennende kveld i Christianssands Kunstforening sine lokaler.

På WebPsykologen har vi skrevet to artikler som fordyper seg i NAV og psykisk helse:

 

 

Kronikk i Dagbladet om barn og barnehager

 

dagbladetbarnehager og barns psykiske helseKronikk i dagbladet 3. desember 2012 med overskriften ”Kutt i barnehagen kan gi utrygge barn”. Denne kronikken skriver jeg som psykolog, men også som far. Et av de temaene som ligger mitt hjerte nærmest er barns oppvekstvilkår. De første linjene i Dagbladet sier følgende: ”Fra et psykologisk perspektiv vil flere ansatte i barnehagen være en av de viktigste investeringene et samfunn kan gjøre.” Deretter referer jeg til forskning på tilknytning, hvordan hjernen utvikles og hvordan erfaringer påvirker vårt psykologiske liv på kort og lengre sikt. Det som driver meg her er det faktum at kommuner over hele landet kutter i budsjettene til barnehagene med jevne mellomrom, noe jeg tror er mer katastrofalt enn vi aner.

Kronikken i Dagbladet utfulles av en artikkel her på WebPsykologen som jeg har kalt Barns psykiske helse i barnehagen.

 

 

Hvorfor er vi så vulgære på nett?

 

Psyken på nett
Psyken på nett

Dagbladet.noDagbladet ber om et intervju i forhold til folks internettvaner (24. januar 2011). Spørsmålet er hvorfor folk blir så ufine i sine uttalelser og debatter på nett. I intervjuet med Dagbladet snakker jeg blant annet om kommunikasjon. Kommunikasjonen mellom mennesker handler ikke bare om utveksling av informasjon, men også om subtile gester, ansiktsuttrykk og melodien i språket. Dersom vi skal si noe utfordrende, kan vi gjøre dette med en humoristisk undertone og en vennlig framtoning slik at mottakeren ikke blir støtt. Ansikt til ansikt får vi mye informasjon som gir oss mulighet til å tone oss inn på den andre. Disse mulighetene er langt mindre i tekstbasert kommunikasjon på nett, og det kan gjøre oss mindre sensitive. Du kan lese hele debatten på Dagbladet sine sider med overskriften ”Kjør debatt!

 

 

Intervju om rosablogger på NRK

 

NRK.noI et intervju med NRK ønsker de refleksjoner rundt hvorfor vi leser såkalte ”rosablogger”. Her blir det snakk om hvordan vi som mennesker har behov for bekreftelser, og hvordan internett tilbyr en arena hvor vi kan skape og gjenskape oss selv, utvikle vår identitet, og på sett og vis kan det hele være et redskap som bidrar i vår dannelsesprosess. Samtidig kan det bli kanskje utvikle seg som en besettelse hvor unge mennesker hviler sin egen verdi i antall besøk på bloggen og antall ”likes” på facebook. Les hele innlegget på NRK sine sider under overskriften ”Derfor leser vi rosablogger”.

I forlengelse av dette har WebPsykologen skrevet en egen artikkel rundt dette tema. Den åpner med følgende ingress: ”Vi er åpenbart interessert i intime detaljer fra menneskers liv, enten det er på blogg, i reality TV eller hos Knausgård. Er vi noen nysgjerrige kikkere, eller søker vi etter oss selv i andre?” Les hele artikkelen her: Om blogging & Knausgård

 

Slik kan han ha blitt massemorder

 

Fvn_Medie_logo 

Multiracial Hands Making a CircleLørdag 30. juli 2011, en ukes tid etter de grufulle hendelsene på Utøya, snakket jeg med Fedrelandsvennen om psykologiske mekanismer som kan føre  til massedrap. Ingressen lyder som følger: ”Psykolog Sondre Risholm Liverød fra Kristiansand støtter Cornelius Jakhellns oppgjør med ”terrorviruset”, og har forslag til hvilke psykologiske mekanismer som kan ha gjort Anders Behring Breivik til massemorder.” Les hele artikkelen på denne linken: Slik kan han ha blitt massemorder.

I denne perioden skrev vi flere artikler om dette tema her på Webpsykologen:

 

Flink pike syndromet

 

KvinneguidenJeg aksepterer aldri å være nest best. Jeg må være best i det aller meste av det jeg gjør. Høres det kjent ut? Kvinneguiden og magasinet KK lager en sak om det å være flink pike, og eventuelt hvordan man kan komme seg ut av et slikt mønstr. De intervjuer WebPsykologen om tema, og saken finner du på Er du flink pike?

 

Hva er egentlig magefølelse?

 

KvinneguidenKlikk.no og kvinneguiden har en egen spalte som handler om helse. I et intervju snakker vi om ulike måter å forstå magefølelse på. Kvinneguiden ville vite hva magefølelse egentlig var for en størrelse, og hvorvidt man kan stole på magefølelsen. De henvender seg til WebPsykologen for et psykologisk perspektiv i en artikkel om ”magefølelse og intuisjon”. Vi har selv skrevet en litt lengre artikkel om dette tema under overskriften: ”Hva er egentlig magefølelse?”.

 

 

Artikkel i adopsjonsforum om å føle seg definert, vurdert & invadert

 

AdopsjonsforumEn anonym innsender henvender seg til adopsjonsforums medlemsmagasin og forteller at hun stadig opplever spørsmål knyttet til sin bakgrunn, biologiske foreldre, hvorvidt man føler seg norsk og lignende. Spørsmålene kan virke både invaderende og kanskje stigmatiserende, og innsenderen lurer på hvordan man kan forholde seg til dette. I den forbindelse blir jeg bedt om å kommentere innsenderens opplevelser i en artikkel som publiseres i medlemsmagasinet i september 2011. Artikkelen får navnet ”Definert, vurdert og invadert”.

 

 

Oppfylle drømmer i voksen alder


VI-OVER-60-FallskjermKommentar til en sak i bladet som heter
Vi over 60.

 

 

 

Derfor kjeder vi oss

 

ABC Nyheter logo 2Kjeder du deg mye kan det faktisk være tegn på noe mer alvorlig”, skriver ABC nyheter etter et intervju med WebPsykologen i oktober 2013. ”Derfor kjeder vi oss” er overskriften som bygger en del på webpsykologens egen artikkel som vi har kalt ”Kjedsomhet – en snikende fare”.

 

Om foreninger og fellesskap

 

kamilleKamille om fellesskapet Kamille skriver en sak om hvordan mennesker blir medlem av ulike grupper og klubber, og hvordan fellesskapet i disse gruppene utvikler seg og blir svært viktige for deltakerne. I denne forbindelse ønsker de et psykologisk perspektiv på det sosiale og fellesskapet. Les hele artikkelen i PDF. Kamille tar utgangspunkt i tema fra WebPsykologens egen artikkelen om “Syklubbens psykologi“.